Följ oss

Nyheter

Zaptec redo att lösa effektbrist i elnätet när fler skaffar elbil

Publicerad

den

Peter Bardenfleth-Hansen, VD för Zaptec

Laddstationsbolaget Zaptec spelar en viktig roll för den gröna omställningen och en eldriven transportsektor. – Vi ser oss själv som en möjliggörare och är en del av lösningen för att elektrifiera samhället, säger Zaptecs vd Peter Bardenfleth-Hansen.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilfri, det är målet. Snart är vi där. Inför denna omställning är laddstationsbolaget Zaptec en viktig spelare och står redo med teknologiska lösningar, avgörande för infrastrukturen och elbilsmarknaden.

– Det känns gott att vara en del av den förändringen, att vi har en vision som är i takt med vad samhället och politiker efterfrågar. Vi måste göra något för att skapa förändring, inte bara snacka om det, säger Peter Bardenfleth-Hansen, vd på Zaptec.

Vilket problem vill och kan Zaptec lösa?

– Vi går från gammaldags förbrukningsmotorer mot en framtid med eldrivna fordon. Men den nuvarande infrastrukturen, som är nyckeln, har inte den kapacitet som behövs. Att uppdatera infrastrukturen är därför en stor utmaning och mycket dyrt för samhället. Och här spelar Zaptec en stor roll. Vi vill skapa förändring genom innovation. Vi verkar i en bransch där vår vision har en enorm betydelse och där våra lösningar är en del av transformationen inom transportsektorn.

Varför är Zaptec företaget vi ska hålla ögonen på?

– Vi är en möjliggörare för utvecklingen av eldrivna fordon och en fossilfri transportsektor. Sedan start har vi har gått den långsamma vägen för att säkra att vi har kundernas bästa för ögonen när det kommer till säkerhet, användarvänlighet och en lösning som kan etableras i alla fordon.

På vilket sätt är Zaptecs lösningar en gamechanger?

– Med vår teknologi kan vi säkra att man på ett demokratiskt vis kan använda den ström som är tillgänglig, på ett effektivt sätt. Och utan att det har en negativ effekt på den gamla infrastrukturen. Det stora problemet är att elbilar behöver ström. Men det är extremt dyrt och tidskrävande att uppgradera ett helt lands infrastruktur. Och vi kan inte bara ta ström från nätet utan måste också ge tillbaka. Zaptec löser detta problem med elnätet med en smart laddare som också kan ge tillbaka. Den gör också att elbilsutvecklingen kan fortsätta att utvecklas, utan på bekostnad av elnätet.

Hur är Vehicle 2 Grid en del av lösningen?

– V2G är en ny teknik som går ut på att bostaden och bilen ska kunna överföra ström mellan varandra. Du kan använda bostadens elnät för att ladda din bil, men också bilens batteri för att ge ström till bostaden. Vi vill använda energin som ligger i 100 000-tals eldrivna bilars batterier som en buffertmekanism med stora mängder ström som ligger latent i bilarna. Samtidigt ska man som brukare inte märka av att man är en del i samlad lösning. På så sätt kan man också skapa en balans och undvika kapacitetsbrist. Vi har idag en av världens första AC-laddare som möjliggör V2G. Det är unikt.

Är bilarna redo för detta?

– Just nu har inte alla eldrivna bilar stöd för V2G, men bilar från Sydkorea och Japan har detta inbyggt. Min uppfattning är att framtidens teknologi sätter mer och mer press på biltillverkarna att ha stöd för V2G. Det blir en selling-point att denna teknologin finns.

Plug & charge – vad är det?

– Nästa stora språng inom elbilsladdning kommer vara Plug & Charge-teknologin och vi är redan där. Teknologin är en kommunikationsbrygga och mjukvaran gör det möjligt för bilen, laddstationen och betalningsoperatören att prata med varandra. Det som teknologin handlar om är att du inte behöver någon app, kreditkort eller annat för att betala. Allt ligger i lösningen. Detta är något som Tesla har och vi tror att det kommer bli standard för alla elbilar. Biltillverkarna och betalningsoperatörer är redo för detta.

På vilket sätt är Zaptecs teknologi en viktig del av er affär?

– Teknologin fokuserar på balansering som gör att strömmen som finns i ledningar kan utnyttjas effektivt utan att det blir brister eller överkapacitet. Teknologin ligger också till grund för den enorma tillväxt vi haft de senaste 5–10 åren. Redan nu har vi patent för detta i Kina och Japan och nu inväntar vi godkännande av den Europeiska patentagenturen, vilket kommer att säkra och accelerera utbyggnaden av elbilar och elinfrastruktur.

Är ni ensamma om att ha en lösning för infrastrukturen?

– Under pandemin hann många med att reflektera, det blev fokus på elbilar och den infrastruktur som ligger bakom. Hela branschen står därför inför en exceptionell tillväxt och det dök upp både lycksökare och seriösa aktörer. Det som sker nu är rannsakan och konsolidering. Jag tror att de aktörer som haft en opportunistisk tanke och sett tillfälle att tjäna snabba pengar, kommer att försvinna. Zaptec har däremot både sökt patent och kunskap.

Var står ni idag?

– Vi har klarat av etableringen på den nordiska och skandinaviska marknaden och är nu på ingång på den europeiska scenen. Först och främst i Tyskland, Schweiz, Beneluxländerna, Frankrike och UK. Här har vi redan etablerat kontor och anställt nya medarbetare. Efter detta har vi som strategi att gå in i USA, vilken är en stor och spännande marknad.

Hur ser du på tillväxtpotentialen?

– Både den europeiska och internationella marknaden är intressant. Vår marknadsstrategi är att vända oss till de länder som har en nybilsförsäljning av elbilar på 15–20 procent av den totala marknaden. Som jämförelse är genomsnittet för elbilsförsäljningen i Norge 80 procent. I Tyskland är den nu 20 procent.

Vilka var de största milstolparna under 2022?

– Under 2022 lyftes bolaget från den mindre börsen Euronext Growth Oslo till Oslobörsens huvudlista. En annan viktig milstolpe var etableringen av ytterligare tre dotterföretag. Vid sidan om bolaget Westcontrol har vi också fått en ny samarbetspartner – Sanmina Group – på produktionssidan vilket är en viktig investering för att kunna accelerera i framtiden.

Vilka utmaningar har ni haft?

– 2022 har varit ett spännande år, men också krävande, präglat av geopolitiska spänningar och makroekonomiska svängningar som inte har gått att styra över. I kölvattnet av pandemin uppstod problem med leveranser från Kina på speciella komponenter som skapade produktionsproblem och vi behövde stänga ner vår produktion under en månad. Detta har gett en direkt effekt på köp av laddboxar.

Vad har du för förväntningar på 2023?

– År 2023 blir en förlösning i förhållande till 2022. Vi har lagt tid på att bygga organisationen för att växa kraftigt. Under 2022 fördubblade vi antalet medarbetare, en investering som gör oss klara för årets stora tillväxt. Vi är representativa i alla europeiska länder och fått olika länders regulatoriska krav på plats, en nödvändighet för att infria årets förväntningar.

Till sist – hur känns det att ni har kommit dit ni är?

– Det är en spännande resa. Min bakgrund är i elbilsbranschen, där jag etablerade Tesla i Norden. För mig är detta därför ett viktigt nästa steg i denna elbilsrevolution. Jag är far till fyra barn. Jag vill gärna efterlämna planeten på bästa sätt. Nu skapar vi en grundläggande infrastruktur och det känns gott, avslutar Peter Bardenfleth-Hansen.

Zaptec är ett norskt bolag, verksamma inom fordonsindustrin och är noterat på Oslobörsens huvudlista, sedan 2022. Bolaget är specialiserade inom teknisk utveckling av laddningsstationer för eldrivna fordon. Lösningarna används av både privatpersoner och små- och medelstora företagskunder. Zaptec grundades 2012 och har ca 150 antal anställda i nio länder.

Nyheter

Volvo utvecklar lastbilar som drivs med vätgas av en förbränningsmotor

Publicerad

den

Volvo-lastbil med förbränningsmotor som använder vätgas

Volvo Lastvagnar utvecklar lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med vätgas. Tester på väg med dessa lastbilar kommer att påbörjas 2026 och en kommersiell lansering är planerad till slutet av detta årtionde. Lastbilar som drivs med grön vätgas innebär ett viktigt steg mot Volvos mål om nettonollutsläpp och att stötta kunder i att nå sina klimatmål.

Lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med grön vätgas istället för fossila bränslen är ett sätt att minska CO2-utsläppen. Vätgaslastbilar kommer att vara särskilt lämpliga på längre sträckor och i områden där det finns begränsad laddinfrastruktur eller tid för att ladda batterier. 

Volvo kommer att påbörja tester av lastbilar som använder vätgas i förbränningsmotorer med utvalda kunder 2026. Lastbilarna kommer att introduceras på marknaden mot slutet av detta årtionde. Redan nu pågår tester i labb och i fordon.

Lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med vätgas kommer att komplettera Volvos erbjudande av andra alternativ såsom batterielektriska lastbilar, bränslecellselektriska lastbilar och lastbilar som körs på förnybara bränslen, såsom biogas och HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja).

– Lastbilar där den traditionella förbränningsmotorn finns kvar, men körs på vätgas, kommer att ha samma prestanda och tillförlitlighet som våra diesellastbilar, men med den extra fördelen av möjlighet till nettonollutsläpp av CO2*. De kommer att bli ett värdefullt komplement till våra batterielektriska lastbilar som har funnits på marknaden i flera år, säger Jan Hjelmgren, global produktchef och ansvarig för kvalitet på Volvo Lastvagnar.

Volvolastbilar med förbränningsmotorer som drivs med grön vätgas kommer kunna ge nettonollutsläpp av CO2 när de använder förnybar HVO som antändningsbränsle. Dessa fordon kategoriseras som ZEV (Zero Emission Vehicles) enligt de överenskomna nya EU-standarderna för CO2utsläpp.

– Det är tydligt att flera tekniker krävs för att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter. Vi har en global verksamhet och behöver erbjuda våra kunder många olika lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Kunderna kan välja lösning baserat på transportuppdrag, tillgänglig infrastruktur och pris på grön energi, säger Jan Hjelmgren.

Volvos lastbilar med vätgasdrivna förbränningsmotorer kommer att använda High Pressure Direct Injection (HPDI), en bränslesystemteknik där en liten mängd antändningsbränsle sprutas in med högt tryck för att möjliggöra kompressionständning innan vätgas tillsätts. Fördelarna med denna teknik är bland annat högre energieffektivitet med lägre bränsleförbrukning och högre motoreffekt.

Volvokoncernen har tecknat ett avtal med Westport Fuel Systems om att etablera ett samriskbolag som använder HPDI-teknik. Samriskbolaget är planerat att starta sin verksamhet under andra kvartalet 2024, efter att transaktionen har slutförts. Slutförande av transaktionen är villkorat av myndighetsgodkännanden och andra villkor.

Kortfakta

  • Vätgasdrivna Volvolastbilar kommer att ha en räckvidd som är jämförbar med många diesellastbilar, beroende på typ av transport.
  • På grund av de låga CO2-utsläppen från vätgasförbränning kategoriseras dessa lastbilar som ”Zero Emission Vehicles” enligt de överenskomna nya EU-standarderna för CO2-utsläpp.
  • Förbränningsmotorer som drivs med vätgas kommer även att släppa ut små mängder kväveoxider och partiklar.
  • Vätgas kan även användas för att driva bränslecellslastbilar där el produceras ombord på lastbilen med hjälp av vätgas. Bränslecellslastbilar har inga avgasutsläpp och släpper endast ut vattenånga.
Fortsätt läsa

Nyheter

AstraZeneca siktar på 80 miljarder dollar i omsättning år 2030

Publicerad

den

AstraZeneca tillverkar medicin

Astra Zeneca som höll kapitalmarknadsdag igår och har nyligen höjt sina mål. Bolaget siktar på att vara uppe i en omsättning på 80 miljarder dollar vid år 2030. Ellinor Hult, förvaltare på Healthinvest, säger att det är ett offensivt mål men samtidigt realistiskt.

Ellinor Hult kommenterar AstraZeneca
Fortsätt läsa

Nyheter

Smolteks styrelse vill frigöra värdena i bolaget

Publicerad

den

Smoltek-halvledare

Det tar tid att ta tekniska innovationer till marknaden, vilket även gäller Smoltek. Det har även gett ett kraftigt negativt avtryck i bolagets värdering. Nu tänker styrelsen aktivt förhålla sig till detta.

Styrelsen upplever att det i dagsläget är ett stort gap mellan aktiemarknadens förtroende för Smoltek och de värden som styrelse och ledning ser i bolaget för de två etablerade affärsområdena, men även inom potentiella nya användningsområden. För att säkra bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, har styrelsen beslutat att utforska möjligheten att avyttra hela eller delar av dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, eller deras teknologi. Detta för att bidra till att säkerställa bolagets långsiktiga framgång och möjliggöra fortsatta satsningar och innovationer, samt att maximera aktieägarvärde på kort såväl som lång sikt.

Anbudsprocesserna beräknas ta cirka 6-12 månader, och bolaget kommer att lämna löpande uppdateringar till marknaden under processens genomförande i den utsträckning detta är möjligt.

– Vi har uppnått betydande värdedrivande framsteg inom Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, och när vi nu inte längre är bundna av någon exklusivitet inom halvledarområdet kan vi prata mycket mer öppet med fler möjliga samarbetspartners. Baserat på vår senaste detaljerade analys av konkurrerande lösningar är vi övertygade om potentialen för vår kondensatorteknik CNF-MIM. Denna teknik kan vara det enda gångbara alternativet till dagens kiselkondensatorer, mer specifikt s.k. silicon deep trench capacitors, som används i ledande mobiltelefoner och som börjar närma sig sin prestandagräns samt domineras av ett fåtal leverantörer. Inom vätgasområdet har de senaste positiva tekniska resultaten lett till ökade dialoger med industriella aktörer inom PEM-elektrolysörer och grön vätgas, vilka bekräftar att de ser stor potential med vår teknik. När vi nu har full frihet att erbjuda båda våra affärsområden till finansiella och industriella aktörer öppnas många nya dörrar, och vi ser fortsatt positivt på framtiden för Smolteks nanoteknikplattform inom både nuvarande och framtida affärsområden, säger Smolteks koncernchef Håkan Persson.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära