Följ oss

Nyheter

Zaptec redo att lösa effektbrist i elnätet när fler skaffar elbil

Publicerad

den

Peter Bardenfleth-Hansen, VD för Zaptec

Laddstationsbolaget Zaptec spelar en viktig roll för den gröna omställningen och en eldriven transportsektor. – Vi ser oss själv som en möjliggörare och är en del av lösningen för att elektrifiera samhället, säger Zaptecs vd Peter Bardenfleth-Hansen.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilfri, det är målet. Snart är vi där. Inför denna omställning är laddstationsbolaget Zaptec en viktig spelare och står redo med teknologiska lösningar, avgörande för infrastrukturen och elbilsmarknaden.

– Det känns gott att vara en del av den förändringen, att vi har en vision som är i takt med vad samhället och politiker efterfrågar. Vi måste göra något för att skapa förändring, inte bara snacka om det, säger Peter Bardenfleth-Hansen, vd på Zaptec.

Vilket problem vill och kan Zaptec lösa?

– Vi går från gammaldags förbrukningsmotorer mot en framtid med eldrivna fordon. Men den nuvarande infrastrukturen, som är nyckeln, har inte den kapacitet som behövs. Att uppdatera infrastrukturen är därför en stor utmaning och mycket dyrt för samhället. Och här spelar Zaptec en stor roll. Vi vill skapa förändring genom innovation. Vi verkar i en bransch där vår vision har en enorm betydelse och där våra lösningar är en del av transformationen inom transportsektorn.

Varför är Zaptec företaget vi ska hålla ögonen på?

– Vi är en möjliggörare för utvecklingen av eldrivna fordon och en fossilfri transportsektor. Sedan start har vi har gått den långsamma vägen för att säkra att vi har kundernas bästa för ögonen när det kommer till säkerhet, användarvänlighet och en lösning som kan etableras i alla fordon.

På vilket sätt är Zaptecs lösningar en gamechanger?

– Med vår teknologi kan vi säkra att man på ett demokratiskt vis kan använda den ström som är tillgänglig, på ett effektivt sätt. Och utan att det har en negativ effekt på den gamla infrastrukturen. Det stora problemet är att elbilar behöver ström. Men det är extremt dyrt och tidskrävande att uppgradera ett helt lands infrastruktur. Och vi kan inte bara ta ström från nätet utan måste också ge tillbaka. Zaptec löser detta problem med elnätet med en smart laddare som också kan ge tillbaka. Den gör också att elbilsutvecklingen kan fortsätta att utvecklas, utan på bekostnad av elnätet.

Hur är Vehicle 2 Grid en del av lösningen?

– V2G är en ny teknik som går ut på att bostaden och bilen ska kunna överföra ström mellan varandra. Du kan använda bostadens elnät för att ladda din bil, men också bilens batteri för att ge ström till bostaden. Vi vill använda energin som ligger i 100 000-tals eldrivna bilars batterier som en buffertmekanism med stora mängder ström som ligger latent i bilarna. Samtidigt ska man som brukare inte märka av att man är en del i samlad lösning. På så sätt kan man också skapa en balans och undvika kapacitetsbrist. Vi har idag en av världens första AC-laddare som möjliggör V2G. Det är unikt.

Är bilarna redo för detta?

– Just nu har inte alla eldrivna bilar stöd för V2G, men bilar från Sydkorea och Japan har detta inbyggt. Min uppfattning är att framtidens teknologi sätter mer och mer press på biltillverkarna att ha stöd för V2G. Det blir en selling-point att denna teknologin finns.

Plug & charge – vad är det?

– Nästa stora språng inom elbilsladdning kommer vara Plug & Charge-teknologin och vi är redan där. Teknologin är en kommunikationsbrygga och mjukvaran gör det möjligt för bilen, laddstationen och betalningsoperatören att prata med varandra. Det som teknologin handlar om är att du inte behöver någon app, kreditkort eller annat för att betala. Allt ligger i lösningen. Detta är något som Tesla har och vi tror att det kommer bli standard för alla elbilar. Biltillverkarna och betalningsoperatörer är redo för detta.

På vilket sätt är Zaptecs teknologi en viktig del av er affär?

– Teknologin fokuserar på balansering som gör att strömmen som finns i ledningar kan utnyttjas effektivt utan att det blir brister eller överkapacitet. Teknologin ligger också till grund för den enorma tillväxt vi haft de senaste 5–10 åren. Redan nu har vi patent för detta i Kina och Japan och nu inväntar vi godkännande av den Europeiska patentagenturen, vilket kommer att säkra och accelerera utbyggnaden av elbilar och elinfrastruktur.

Är ni ensamma om att ha en lösning för infrastrukturen?

– Under pandemin hann många med att reflektera, det blev fokus på elbilar och den infrastruktur som ligger bakom. Hela branschen står därför inför en exceptionell tillväxt och det dök upp både lycksökare och seriösa aktörer. Det som sker nu är rannsakan och konsolidering. Jag tror att de aktörer som haft en opportunistisk tanke och sett tillfälle att tjäna snabba pengar, kommer att försvinna. Zaptec har däremot både sökt patent och kunskap.

Var står ni idag?

– Vi har klarat av etableringen på den nordiska och skandinaviska marknaden och är nu på ingång på den europeiska scenen. Först och främst i Tyskland, Schweiz, Beneluxländerna, Frankrike och UK. Här har vi redan etablerat kontor och anställt nya medarbetare. Efter detta har vi som strategi att gå in i USA, vilken är en stor och spännande marknad.

Hur ser du på tillväxtpotentialen?

– Både den europeiska och internationella marknaden är intressant. Vår marknadsstrategi är att vända oss till de länder som har en nybilsförsäljning av elbilar på 15–20 procent av den totala marknaden. Som jämförelse är genomsnittet för elbilsförsäljningen i Norge 80 procent. I Tyskland är den nu 20 procent.

Vilka var de största milstolparna under 2022?

– Under 2022 lyftes bolaget från den mindre börsen Euronext Growth Oslo till Oslobörsens huvudlista. En annan viktig milstolpe var etableringen av ytterligare tre dotterföretag. Vid sidan om bolaget Westcontrol har vi också fått en ny samarbetspartner – Sanmina Group – på produktionssidan vilket är en viktig investering för att kunna accelerera i framtiden.

Vilka utmaningar har ni haft?

– 2022 har varit ett spännande år, men också krävande, präglat av geopolitiska spänningar och makroekonomiska svängningar som inte har gått att styra över. I kölvattnet av pandemin uppstod problem med leveranser från Kina på speciella komponenter som skapade produktionsproblem och vi behövde stänga ner vår produktion under en månad. Detta har gett en direkt effekt på köp av laddboxar.

Vad har du för förväntningar på 2023?

– År 2023 blir en förlösning i förhållande till 2022. Vi har lagt tid på att bygga organisationen för att växa kraftigt. Under 2022 fördubblade vi antalet medarbetare, en investering som gör oss klara för årets stora tillväxt. Vi är representativa i alla europeiska länder och fått olika länders regulatoriska krav på plats, en nödvändighet för att infria årets förväntningar.

Till sist – hur känns det att ni har kommit dit ni är?

– Det är en spännande resa. Min bakgrund är i elbilsbranschen, där jag etablerade Tesla i Norden. För mig är detta därför ett viktigt nästa steg i denna elbilsrevolution. Jag är far till fyra barn. Jag vill gärna efterlämna planeten på bästa sätt. Nu skapar vi en grundläggande infrastruktur och det känns gott, avslutar Peter Bardenfleth-Hansen.

Zaptec är ett norskt bolag, verksamma inom fordonsindustrin och är noterat på Oslobörsens huvudlista, sedan 2022. Bolaget är specialiserade inom teknisk utveckling av laddningsstationer för eldrivna fordon. Lösningarna används av både privatpersoner och små- och medelstora företagskunder. Zaptec grundades 2012 och har ca 150 antal anställda i nio länder.

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära