Följ oss

Nyheter

Reltime gör sig redo för accelererad global expansion med sin finansiella plattform

Publicerad

den

Oslobaserade teknikföretaget Reltime, med kontor i Europa och Latinamerika, har byggt en finansiell plattform och skalar nu upp globalt med ambitiösa tillväxtplaner och har idag redan kunder i Afrika, Asien, Europa, USA och Latinamerika. Bolagets medgrundare och CTO Frode van der Laak svarar på frågor.

Berätta om Reltime och bolagets affärsidé

– Vi är ett syftesdrivet internationellt B2B2C-teknikbolag vars historik tog sin början på King’s College i London 2018. Vi har byggt världens första globala Web3 finansiella ekosystem ovanpå Reltimes egenutvecklade Layer 1, Proof of Authority blockchain som vi har utvecklat från grunden. Vi erbjuder en unik inkörsport till företag, exempelvis telekomoperatörer, finansaktörer med fokus på specifika målgrupper, neobanker, utmanarbanker, virtuella sport-metaverseföretag, stormarknadskedjor, köpcentra, e- handelsföretag och andra koncerner med en stor kundbas. Vi har siktet inställt på att göra decentraliserade finanstjänster till det nya normala för miljarder människor och företag över hela världen.

En tydlig global trend är att fler individer, handlare och företag vill ta tillbaka kontrollen över sin ekonomi, identitet och tillgångar på ett helt nytt sätt. Hur stöttar Reltimes teknikplattform den utvecklingen?

– Vi tror på styrkan i att lägga finansiell makt helt och hållet i händerna på människor och företag. Med vår embedded finance teknikplattform, decentraliserar vi den finansiella makten tillbaka till människor, handlare och företag över hela världen. Våra kunder är exempelvis telekomoperatörer med miljontals kunder. Genom att ansluta sina kunder till vår finansiella plattform erbjuds de helt nya möjligheter att flytta, låna ut, låna, tjäna, satsa, interagera och handla i cirka 150 länder, inom loppet av sekunder, utan mellanhänder.

Vi har även byggt in en identitet i tekniken, vilket säkerställer att det blir mycket lättare att föra över pengar till andra utan att behöva fråga mottagaren om sitt kontonummer eller IBAN innan pengarna skickas. Reltime har även byggt en automatisk onboarding och eKYC-process som säkerställer att våra kunder kan överföra pengar till andra på ett enkelt och mer användarvänligt sätt, men självklart enligt gällande regelverk.

Neobanking är en stark internationell trend. Vad kan ni erbjuda i form av white label lösningar för företag som vill kunna erbjuda sina befintliga kunder banktjänster?

– Vår plattform ger exempelvis telekomoperatörer runtom i världen rätt förutsättningar att bygga en neobank på endast tre veckor. Våra kunder kan bygga sin egen ”bank” baserat på sitt eget varumärke och sina egna erbjudanden och därigenom på ett enkelt, lönsamt och smidigt sätt kunna stärka sitt erbjudande med finansiella tjänster till sin existerande kundbas, including digitala plånböcker and internationella överföringar.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser planerna ut för en eventuell börsnotering?

– Att notera verksamheten finns absolut med på vår framtidsagenda under i 2023. Vårt mål är att inleda samarbete med tio 10 internationella B2B2C-partners över hela världen under 2022, vilket vi redan lyckats uppnå. 2023 är ambitionen att ha inlett strategiska samarbeten med 35 B2B2C-partners på fyra kontinenter, som i sin tur representerar miljontals slutanvändare. Vi har inlett dialog med ett stort antal aktörer som i dagsläget överväger att erbjuda sina kunder finansiella tjänster via neobanking. Vi förbereder nu bolaget för en notering och planerar att noteras så snart vi nått en tillräcklig lönsamhet och mognad, vilket vi förmodligen uppnår under 2023. Det är självklart också viktigt att marknadsförutsättningarna är de rätta.

Nyheter

Shortcut Medias räddningsförsök misslyckades – stor del av verksamheten sätts i konkurs

Publicerad

den

Börsposten skrev i slutet av oktober att Shortcut Media inte är ett fungerande företag. Idag meddelade Shortcut Media att de sätter en stor del av sin verksamhet i konkurs i form av Bond Street Film, som utgjorde företagets hela verksamhet i Stockholm. Det är en extra hård smäll då Shortcut Media strax runt nyår satsade 1,5 miljoner kronor i friska pengar på att få haveriet Bond Street Film i något bättre skick så att det i någon form kunde säljas.

Det som nu finns kvar är koncernens verksamheter i Göteborg och Söderhamn. Dessa verksamheter uppges utvecklas starkt och vara lönsamma.

Problemet är dock att Shortcut Media har skulder. Vi får se i kommande rapport hur de aktuella siffrorna ser ut, men skulderna är stora sett till den kvarvarande verksamheten och även sett till hela bolagets börsvärde som vid 80 öre per aktie är runt 10 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Axfood är en bra aktie till låg risk efter prisfallet

Publicerad

den

Willys livsmedelsbutik

Förra gången Dagens industri gav en köprekommendation till Axfood-aktien blev det en framgång och nu skriver tidningens analytiker att det är dags att köpa igen. När marknaden fokuserar på tillväxtbolag så har den stabila lågriskaktien Axfood i stället tappat i pris.

Marknaden ogillar att inflationen ger stigande hyres- och lönekostnader. Men Di anser att det är hanterbart. Investerare är även obekväma med att marginaltrenden är fallande. Här lyfter dock Di fram att det delvis beror på Axfoods stora framgång med Willys som har en lägre prisnivå än bolagets Hemköp-butiker. Det är även Willys som gör aktien intressant.

“Den stora möjligheten för Axfood ligger dock i Willys fantastiska utveckling, med en omsättningsökning på 23 procent under det fjärde kvartalet. Det var tre gånger högre än dagligvaruhandelns tillväxt.”

Di kallar Willys tillväxt för en historisk marknadsandelsvinst som Axfood kommer att ha nytta av under lång tid. Man anser att sannolikheten är stor många av de nya kunderna kommer att fortsätta att handla hos Willys även när priserna normaliseras.

Artikeln först publicerad på Nyemissioner.se

Fortsätt läsa

Nyheter

Bra läge för europeiska kvalitetsbolag

Publicerad

den

Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa

Ekonomierna i Europa har släpat efter sedan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har försvårat situationen ytterligare. Börsutvecklingen jämfört med USA, och även Sverige, de senaste tre åren skiljer sig markant och många europeiska bolag värderas på historiskt låga nivåer. Allt fler investerare vänder nu intresset mot Europa och trots utmaningar börjar mycket se intressant ut. Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa, spetsar in sig på europeiska kvalitetsbolag. 

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag oberoende av bransch och storlek. Ansvarsfullt ägande är en central del i investeringsprocessen. Beskrivningen fångar in just det som gör fonden extra intressant just nu – europeiska aktier med fokus på kvalitetsbolag och aktiv ansvarsfull förvaltning.  

Varför är Europa intressant?

– Med stigande räntor och begynnande lågkonjunktur blir bolagens värdering av större betydelse. Här sticker europeiska aktier ut som attraktiva relativt andra marknader, menar Lars-Erik Lundgren.

De europeiska bolagen handlas på låga nivåer både relativt sin egen historik och andra marknader. Men det finns även fler faktorer som talar för dessa bolag.

– Pandemin har påskyndat flera trender som gynnar en del fina europeiska bolag med verksamheter kopplat till elektrifiering, grön energi, automatisering och diversifiering av viktiga leverantörskedjor. Dessutom har enorma finanspolitiska stimulanser under kommande år tillsammans med ett stort investeringsbehov i allt från infrastruktur till energiförsörjning skapat en intressant inramning för europeiska bolag, fortsätter Lars- Erik.  

Vad kännetecknar de bolag ni letar efter?

Eric Karlsson beskriver förvaltningen som riskfokuserad och störst vikt läggs vid bolagens kvaliteter och inte så mycket vid framtidsprognoser.

– I en miljö med hög inflation, stigande räntor, höga elpriser och pressade konsumenter vill vi äga bolag som är mindre beroende av konjunkturen och helst har en strukturell tillväxttrend i ryggen när tillväxten bromsar in. Investeringar i den här typen av bolag, särskilt efter generella sättningar, ger goda förutsättningar för god riskjusterad avkastning på sikt, förklarar Eric.

Förvaltningen är inriktad på kvalitetsbolag som kännetecknas av hög avkastning på investerat kapital som genererar en värdeskapande tillväxt. Den här typen av bolag har visat sig prestera bättre över tid och särskilt i den delen av konjunkturcykeln vi befinner oss i nu.

– Vi vill se att bolagen har hög bruttomarginal då dessa bolag tenderar att ha lättare att skjuta över kostnadsökningar på sina kunder. Hög bruttomarginal är en indikation på att bolaget har en viktig produkt för kunden och lägre konkurrens. Ett annat kännetecken på hög kvalitet är lägre skuldsättning och finansieringskostnad vilket gör att de inte drabbas lika hårt av stigande räntor, menar Eric.

Vad talar för en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond?

– I rådande marknadsförhållanden är vår fond defensivt positionerad med en kombination av värdebolag, defensiva sektorer och kvalitetsbolag vilket är viktiga faktorer som en indexfond inte tar hänsyn till. Marknaden underskattar konsekvent kvalitetsbolagen vilket skapar möjligheter för oss och vi har passat på att addera de kvalitetsbolag vi vill äga på lång sikt nu när kvalitetspremien har kommit ned. Dessutom förväntas vinstökningar under 2023 trots utmaningarna på marknaden, säger Lars-Erik.

Lars-Erik berättar att innehaven i portföljen likaviktas vilket också fyller en viktig funktion i den aktiva förvaltningen. Vikten i bolag vars värderingar stigit kraftigt tas ned vilket skapar utrymme för investeringar i bolag med låga värderingar, något som ökar chansen till god riskjusterad avkastning på sikt.

– När vi hade nollräntor styrdes tillgångspriserna mer av centralbanksbeslut och andra makrofaktorer medan det idag kommer blir allt viktigare att titta på enskilda bolags förutsättningar att klara de utmaningar vi ser, fortsätter Lars-Erik.

Har ni några spaningar inför 2023?

Vi tror att det är ett gynnsamt läge att öka sin Europaexponering. Efter många svaga år i Europa är inramningen annorlunda nu och det finns förutsättningar för god vinsttillväxt för vissa bolag. Särskilt för kvalitetsbolag som historiskt har levererat i den här delen av konjunkturcykeln. Med högre räntor och därmed ökad kapitalkostnad för bolagen kommer skillnaden mellan bra och dåliga bolag uppenbaras. Denna spridning talar för aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning som urskillningslöst köper alla bolag på en marknad. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2023, avslutar Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gaming är en bransch under ständig utveckling och mobilspel har sedan länge blivit en av de mest betydande delarna av branschen. Börsposten har gjort en ny sammanställning av mobilspelsföretagen som har sina aktier noterade i Sverige. Bolagen är ordnade efter börsvärde, från lägst till […]

Populära