Följ oss

Nyheter

Reltime gör sig redo för accelererad global expansion med sin finansiella plattform

Publicerad

den

Oslobaserade teknikföretaget Reltime, med kontor i Europa och Latinamerika, har byggt en finansiell plattform och skalar nu upp globalt med ambitiösa tillväxtplaner och har idag redan kunder i Afrika, Asien, Europa, USA och Latinamerika. Bolagets medgrundare och CTO Frode van der Laak svarar på frågor.

Berätta om Reltime och bolagets affärsidé

– Vi är ett syftesdrivet internationellt B2B2C-teknikbolag vars historik tog sin början på King’s College i London 2018. Vi har byggt världens första globala Web3 finansiella ekosystem ovanpå Reltimes egenutvecklade Layer 1, Proof of Authority blockchain som vi har utvecklat från grunden. Vi erbjuder en unik inkörsport till företag, exempelvis telekomoperatörer, finansaktörer med fokus på specifika målgrupper, neobanker, utmanarbanker, virtuella sport-metaverseföretag, stormarknadskedjor, köpcentra, e- handelsföretag och andra koncerner med en stor kundbas. Vi har siktet inställt på att göra decentraliserade finanstjänster till det nya normala för miljarder människor och företag över hela världen.

En tydlig global trend är att fler individer, handlare och företag vill ta tillbaka kontrollen över sin ekonomi, identitet och tillgångar på ett helt nytt sätt. Hur stöttar Reltimes teknikplattform den utvecklingen?

– Vi tror på styrkan i att lägga finansiell makt helt och hållet i händerna på människor och företag. Med vår embedded finance teknikplattform, decentraliserar vi den finansiella makten tillbaka till människor, handlare och företag över hela världen. Våra kunder är exempelvis telekomoperatörer med miljontals kunder. Genom att ansluta sina kunder till vår finansiella plattform erbjuds de helt nya möjligheter att flytta, låna ut, låna, tjäna, satsa, interagera och handla i cirka 150 länder, inom loppet av sekunder, utan mellanhänder.

Vi har även byggt in en identitet i tekniken, vilket säkerställer att det blir mycket lättare att föra över pengar till andra utan att behöva fråga mottagaren om sitt kontonummer eller IBAN innan pengarna skickas. Reltime har även byggt en automatisk onboarding och eKYC-process som säkerställer att våra kunder kan överföra pengar till andra på ett enkelt och mer användarvänligt sätt, men självklart enligt gällande regelverk.

Neobanking är en stark internationell trend. Vad kan ni erbjuda i form av white label lösningar för företag som vill kunna erbjuda sina befintliga kunder banktjänster?

– Vår plattform ger exempelvis telekomoperatörer runtom i världen rätt förutsättningar att bygga en neobank på endast tre veckor. Våra kunder kan bygga sin egen ”bank” baserat på sitt eget varumärke och sina egna erbjudanden och därigenom på ett enkelt, lönsamt och smidigt sätt kunna stärka sitt erbjudande med finansiella tjänster till sin existerande kundbas, including digitala plånböcker and internationella överföringar.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser planerna ut för en eventuell börsnotering?

– Att notera verksamheten finns absolut med på vår framtidsagenda under i 2023. Vårt mål är att inleda samarbete med tio 10 internationella B2B2C-partners över hela världen under 2022, vilket vi redan lyckats uppnå. 2023 är ambitionen att ha inlett strategiska samarbeten med 35 B2B2C-partners på fyra kontinenter, som i sin tur representerar miljontals slutanvändare. Vi har inlett dialog med ett stort antal aktörer som i dagsläget överväger att erbjuda sina kunder finansiella tjänster via neobanking. Vi förbereder nu bolaget för en notering och planerar att noteras så snart vi nått en tillräcklig lönsamhet och mognad, vilket vi förmodligen uppnår under 2023. Det är självklart också viktigt att marknadsförutsättningarna är de rätta.

Nyheter

MBRS Groups ger upp – bolaget ska likvideras

Publicerad

den

Idag meddelade MBRS Group att de ger upp. Bolagets enda kvarvarande verksamhet, Odd Molly, ska säljas för 1 miljon kronor. Efter det ska bolaget avnoteras och likvideras. Planen är att göra en utdelning till aktieägarna på 9 öre per aktie, totalt 3,88 miljoner kronor.

Något som inte kommenteras i pressmeddelandet är det faktum att MBRS Group för ett år sedan sålde We aRe SpinDye till Agenture Apparel, där betalningen ska komma år 2025 och basera sig på hur We aRe SpinDyes finansiella utveckling under 2024, vilket enligt MBRS Group skulle kunna bli ett signifikant belopp. Det blir svårt för MBRS Group att ta emot en betalning om MBRS Group inte längre finns. Eller har ett signifikant belopp blivit ett icke-belopp?

MBRS Groups utveckling över tid:

  • Used By har lagts ner
  • Odd Mollys vd har avgått
  • CFO har avgått efter två månader
  • VD för hela MBRS Group har avgått
  • Campadre, inklusive Members, har försatts i konkurs
  • Best of Brands-lokalen har brunnit och övergivits
  • Hela Best of Brands-koncernen försätts i konkurs
  • Rekonstruktion av Odd Molly (inkl Hunkydory) har inletts
  • We aRe SpinDye säljs mot en eventuell betalning om drygt två år
  • Odd Molly ska säljas för 1 Mkr och hela MBRS Group likvideras
Fortsätt läsa

Nyheter

Halva Clean Industry Solutions är på fallrepet

Publicerad

den

Industrial Solar i Amman, Jordanien

Clean Industry Solutions är riktigt illa ute. Bolaget har två dotterbolag och idag meddelade man att SolarSpring har kunnat räddas men att Industrial Solar nu går in i ett insolvensförfarande. Clean Industry Solutions hoppas fortfarande att Industrial Solar kan ta sig ur insolvensförfarandet, men förhoppningen verkar inte vara stor, redan nu flaggar man för att Rebecca Schwantes, VD för SolarSpring, kommer att ta över VD-rollen för hela Clean Industry Solutions om Industrial Solar inte klarar sig.

En orsak till att Industrial Solar är svårt att rädda är att det kräver ett stort tvärvetenskapligt team av ingenjörer, vilket gör att kostnaderna inte kan dras ner. Grundorsaken till problemen anges vara att solvärmetekniker inte är konkurrenskraftiga mot solceller.

”Kostnaden för solcellsmoduler har nått rekordlåga nivåer under de senaste månaderna, vilket inte bara orsakar en ”osäker” situation för europeiska solcellstillverkare, utan också minskar konkurrenskraften för solvärmetekniker och därmed bromsar och minskar orderingången.”

Argumentet att solvärmetekniker rent allmänt har svårt att vara konkurrenskraftiga borde få fler att bli oroliga, det finns fler företag som ägnar sig åt solvärme, som exempelvis Absolicon.

Fortsätt läsa

Nyheter

MTI Investment är investeringsföretaget som har fokus på Östra Afrika

Publicerad

den

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande i Östra Afrika, med fokus på Tanzania och Kenya, där kassaflöden nu står i centrum. Nedan svarar VD Pontus Engström på ett antal frågor.

Vad har MTI Investment för verksamhet?

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande, med ett särskilt fokus på en av världens med dynamiska tillväxtmarknader, Östra Afrika och specifikt länder som Tanzania och Kenya. Vår verksamhet innefattar investeringar i olika sektorer såsom avfallshantering, finansiella tjänster, bostadsbyggande, jordbruksprodukter, teknologi och solenergi för att nämna några få. Utöver investeringar är företaget involverat i affärsutveckling och stöd för att främja hållbara företag samt entreprenörskapsutbildning både i Sverige och i Östafrika.

Pontus Engström, VD för MTI Investment
Pontus Engström, VD för MTI Investment

Inom vilka områden ser ni störst potential?

Våra dryga tio år i Östra Afrika har givit oss en del lärdom om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och det gör att vi idag ser störst potential inom är företagsfinansiering (t.ex. factoring), jordbruksförädling, teknologi och solenergi.

Ni gör nu er första nyemission sedan noteringen, vad ska kapitalet användas till?

Motivet bakom företrädesemissionen är att skapa en mer självbärande verksamhet för MTI Investment. Cirka 65 % av den nettoemitterade likviden planeras att användas för flera kassaflödesgenererande ändamål, inklusive investeringar i lönsamma företag, solenergiprojekt och företagsutlåning. Detta stärker kassaflödet och bidrar till att täcka driftskostnaderna för holdingbolaget. Ungefär 10 % avsätts för investeringar i befintliga innehav, 20% för täckning av löpande driftskostnader och 5% till nya investeringar i noterade bolag i Östafrika.

Kan du lyfta fram något bolag i er portfölj som du tycker är extra intressant?

Factoring eller företagsfinansieringsbolaget Mtaji, där MTI äger 13 %, är ett av de nya initiativ som går bäst och växer kraftigt. En stor del av den emission vi nu gör kommer att lånas ut till Mtaji mot en god ränta. Vi har här haft turen att samverka med Torbjörn Jacobsson som har en bakgrund som riskchef vid Marginalen Bank samt är vice ordförande i Sörmlands sparbank samt också har ett uppdrag som senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor vid Vinge advokatbyrå. Förutom Mtaji utvecklas även Tanswed starkt baserat på en starkt efterfrågan på riskli, där man tar hjälp av maskiner för att separera brutet ris.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i MTI Investment?

MTI är för den som önskar uppnå både en finansiell och social avkastning. MTI Investment erbjuder först och främst en investeringsmöjlighet och exponering mot Östra Afrika, en av världens mest expansiva områden. Genom MTI får investerare en diversifierad exponering mot denna tillväxt. Med ekonomier som växer med över 5 procent årligen och en stadigt förbättrad bnp per capita likt länder som Indien, Kina och Vietnam, innebär detta en unik tillväxtmöjlighet.

Vidare bidrar MTI Investment aktivt till FN:s hållbarhetsmål genom en bred verksamhet som skapar arbetstillfällen, producerar hälsosam mat, främjar hållbart jordbruk, stödjer företagande och nyföretagande, utvecklar solenergiprojekt och driver innovation inom teknologi. 

Genom att integrera kommersiella mål med hållbarhetsfokus agerar MTI som en positiv kraft för förändring i Östra Afrika, samtidigt som bolaget har noll tolerans för korruption och där vi som svenskt företag bidrar med vårt kunnande och expertis inom olika sektorer.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära