Följ oss

Nyheter

Echandias världsledande batterilösningar driver på sjöfartens elektrifiering

Publicerad

den

Waterbus med drift från Echandia

Den globala sjöfartsindustrin befinner sig mitt en historisk grön omställning där fossilbaserade drivmedel successivt ersätts med kraftfulla och avancerade batterisystem med betydligt lägre klimatpåverkan. En av de aktörer som bidrar till att minska sjöfartsindustrins klimatpåverkan är det Stockholmsbaserade bolaget Echandia, som har utvecklar avancerade batterisystem för tyngre maritimt bruk. Det berättar Fredrik Hellström, vd på Echandia.

Berätta om Echandia och er produkt, avancerade batterisystem för maritima och industriella applikationer.

Fredrik Hellström, vd för Echandia

– Vi är en av ett fåtal aktörer som leder utvecklingen av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Våra system är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och säkerhet. Vi driver utvecklingen mot utsläppsfri sjöfart globalt och har bland mycket annat levererat batterisystem till passagerarfärjor i Köpenhamn, Indien och Nederländerna. Vi har bland annat nyligen signerat kontrakt för två större elektrifierade färjor som ska gå i Danmark. Echandia är ett bolag med en relativt lång historia, men sedan 2018 fokuserar vi fullt ut på att leverera framtidens batterilösningar till den maritima och industriella marknaden. Vi är en av få aktörer som bygger batterisystem som kombinerar tålighet för tuffa miljöer, hög kapacitet och säkerhet. Elektrifiering av fartyg ställer oerhört höga krav på just driftsäkerhet, batterisäkerhet och batteriets livslängd.

På ett tidigt stadium stod det klart att vi skulle bygga systemen på batterikemin LTO. Den har avgörande kvaliteter, som extrem livslängd och hög säkerhet. I takt med att kraven på lösningarna ökar blir batterisystemens behov av digital övervakning, analys och mjukvarubaserad optimering allt viktigare. Det är just detta som Echandia bygger in i de megawattstora systemen som är i drift dygnet runt i tuffa miljöer.

För närvarande pågår en snabb elektrifiering av den globala maritima sektorn. Vad driver utvecklingen?

– Den starka marknadstillväxten drivs av flera omvärldsfaktorer, inte minst regulatoriskt. EU ligger långt framme vad gäller tuffare krav på beskattning av fossilt bränsle och fartygens energiförbrukning.  Kundernas ökade hållbarhetskrav och tuffare krav från den internationella maritima världsorganisationen bidrar också till att driva på utvecklingen mot en alltmer elektrifierad maritim sektor. Marknaden börjar dessutom mogna, nu kan vi urskilja flera olika segment som kan elektrifieras, helt eller delvis.

Hur har Echandia utvecklats de senaste två åren?

– Vår verksamhet har utvecklats i snabb takt sedan 2020. Vi har ökat vår omsättning, adderat betydligt fler globala kunder till vårt kundregister och förstås även anställt nya medarbetare. Vi har även arbetat mycket att utveckla vårt kvalitetsarbete och våra interna processer, vilket innebär att vi i mångt och mycket har lagt grunden för att skala upp bolaget och för en accelererad framtida tillväxttakt. Vi har även genomgått en IPO readiness-process, vilket innebär att vi har gjort en ordentlig genomlysning och förbättring av hela vår verksamhet.

Hur ser du på Echandias framtida tillväxtpotential?

– Sjöfartssektorns gröna omställning går fort, på fyra års sikt räknar vi med att marknaden för avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer har fördubblats räknat i installerad batterikapacitet. På tio års sikt räknar vi med att marknaden har blivit fem till sex gånger större jämfört med i dagsläget. Under 2023 lanserar vi nästa generations batterisystem, som innebär ett tekniksprång och som breddar vårt produktutbud mot fler segment i marknaden. Då kan fler få batterier som har riktigt lång livslängd och har säkerheten varje maritim installation borde ha. Vår ambition är att kunna erbjuda produkter som lämpar sig för flera olika maritima segment.

Echandia är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer kring en eventuell framtida notering ut?

– Vi överväger definitivt en framtida notering. Arbetet med att rusta och förbereda bolaget inför en framtida notering pågår för fullt, men vi har ingen brådska och väljer i stället att vänta in rätt tillfälle.

Fakta: Echandia är en av de ledande aktörerna inom utveckling av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Echandias lösningar är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och olika driftprofiler. Echandias system har specifikt utvecklats för maritimt bruk.

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Nyheter

Carnegie ger en köprekommendation till it-säkerhetföretaget Yubico

Publicerad

den

En Yubikey från Yubico

Carnegie ser starka och långsiktiga drivkrafter till att Yubicos tillväxtresa fortsätter, ger en köprekommendation till aktien.

”Bolaget bakom den phishing-resistenta hårdvarunyckeln Yubikey fick en stark första börsvecka. Carnegie Securities ser starka, långsiktiga drivkrafter inom cybersäkerhet som talar för att Yubicos resa fortsätter.”

Carnegie sätter en riktkurs på 130 kronor. Förutom flera starka trender som talar för en fortsatt stark resa för Yubico så är företaget även en given uppköpskandidat anser firman.

För en vecka sedan gav Dagens industri en köprekommendation.

Intervju med Yubicos VD Mattias Danielsson och medgrundare Stina Ehrensvärd gjord av Trading Direkt tidigare idag.

Intervju med Yubicos VD Mattias Danielsson och medgrundare Stina Ehrensvärd
Fortsätt läsa

Nyheter

Teckna inte Cortus Energys företrädesemission av konvertibler säger Affärsvärlden

Publicerad

den

Cortus Energy gör just nu en företrädesemission av konvertibler på 61,4 miljoner kronor, vilket kan utökas till 71,4 miljoner kronor.

Affärsvärlden har tittat närmare på läget för bolaget och emissionen och ger rådet att inte teckna. Bolaget har ett antal olika skulder och Affärsvärlden konstaterar att denna företrädesemission ökar skuldsättningen utan att bolaget har en intjäningsförmåga som varken matchar skulderna eller burnraten.

En intressant detalj som Affärsvärlden uppmärksammar är att Cortus Energy indirekt ger en omsättningsprognos för de kommande 12 månaderna på 25 miljoner kronor. Analytikern väljer att inte uttryckligen säga om det verkar troligt eller inte.

Vill man höra vad bolaget har att säga så kan man lyssna till nedanstående presentation som gavs för tio dagar sedan.

Cortus Energys VD Rolf Ljunggren presenterar verksamheten
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära