Följ oss

Nyheter

Echandias världsledande batterilösningar driver på sjöfartens elektrifiering

Publicerad

den

Waterbus med drift från Echandia

Den globala sjöfartsindustrin befinner sig mitt en historisk grön omställning där fossilbaserade drivmedel successivt ersätts med kraftfulla och avancerade batterisystem med betydligt lägre klimatpåverkan. En av de aktörer som bidrar till att minska sjöfartsindustrins klimatpåverkan är det Stockholmsbaserade bolaget Echandia, som har utvecklar avancerade batterisystem för tyngre maritimt bruk. Det berättar Fredrik Hellström, vd på Echandia.

Berätta om Echandia och er produkt, avancerade batterisystem för maritima och industriella applikationer.

Fredrik Hellström, vd för Echandia

– Vi är en av ett fåtal aktörer som leder utvecklingen av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Våra system är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och säkerhet. Vi driver utvecklingen mot utsläppsfri sjöfart globalt och har bland mycket annat levererat batterisystem till passagerarfärjor i Köpenhamn, Indien och Nederländerna. Vi har bland annat nyligen signerat kontrakt för två större elektrifierade färjor som ska gå i Danmark. Echandia är ett bolag med en relativt lång historia, men sedan 2018 fokuserar vi fullt ut på att leverera framtidens batterilösningar till den maritima och industriella marknaden. Vi är en av få aktörer som bygger batterisystem som kombinerar tålighet för tuffa miljöer, hög kapacitet och säkerhet. Elektrifiering av fartyg ställer oerhört höga krav på just driftsäkerhet, batterisäkerhet och batteriets livslängd.

På ett tidigt stadium stod det klart att vi skulle bygga systemen på batterikemin LTO. Den har avgörande kvaliteter, som extrem livslängd och hög säkerhet. I takt med att kraven på lösningarna ökar blir batterisystemens behov av digital övervakning, analys och mjukvarubaserad optimering allt viktigare. Det är just detta som Echandia bygger in i de megawattstora systemen som är i drift dygnet runt i tuffa miljöer.

För närvarande pågår en snabb elektrifiering av den globala maritima sektorn. Vad driver utvecklingen?

– Den starka marknadstillväxten drivs av flera omvärldsfaktorer, inte minst regulatoriskt. EU ligger långt framme vad gäller tuffare krav på beskattning av fossilt bränsle och fartygens energiförbrukning.  Kundernas ökade hållbarhetskrav och tuffare krav från den internationella maritima världsorganisationen bidrar också till att driva på utvecklingen mot en alltmer elektrifierad maritim sektor. Marknaden börjar dessutom mogna, nu kan vi urskilja flera olika segment som kan elektrifieras, helt eller delvis.

Hur har Echandia utvecklats de senaste två åren?

– Vår verksamhet har utvecklats i snabb takt sedan 2020. Vi har ökat vår omsättning, adderat betydligt fler globala kunder till vårt kundregister och förstås även anställt nya medarbetare. Vi har även arbetat mycket att utveckla vårt kvalitetsarbete och våra interna processer, vilket innebär att vi i mångt och mycket har lagt grunden för att skala upp bolaget och för en accelererad framtida tillväxttakt. Vi har även genomgått en IPO readiness-process, vilket innebär att vi har gjort en ordentlig genomlysning och förbättring av hela vår verksamhet.

Hur ser du på Echandias framtida tillväxtpotential?

– Sjöfartssektorns gröna omställning går fort, på fyra års sikt räknar vi med att marknaden för avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer har fördubblats räknat i installerad batterikapacitet. På tio års sikt räknar vi med att marknaden har blivit fem till sex gånger större jämfört med i dagsläget. Under 2023 lanserar vi nästa generations batterisystem, som innebär ett tekniksprång och som breddar vårt produktutbud mot fler segment i marknaden. Då kan fler få batterier som har riktigt lång livslängd och har säkerheten varje maritim installation borde ha. Vår ambition är att kunna erbjuda produkter som lämpar sig för flera olika maritima segment.

Echandia är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer kring en eventuell framtida notering ut?

– Vi överväger definitivt en framtida notering. Arbetet med att rusta och förbereda bolaget inför en framtida notering pågår för fullt, men vi har ingen brådska och väljer i stället att vänta in rätt tillfälle.

Fakta: Echandia är en av de ledande aktörerna inom utveckling av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Echandias lösningar är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och olika driftprofiler. Echandias system har specifikt utvecklats för maritimt bruk.

Nyheter

Shortcut Medias räddningsförsök misslyckades – stor del av verksamheten sätts i konkurs

Publicerad

den

Börsposten skrev i slutet av oktober att Shortcut Media inte är ett fungerande företag. Idag meddelade Shortcut Media att de sätter en stor del av sin verksamhet i konkurs i form av Bond Street Film, som utgjorde företagets hela verksamhet i Stockholm. Det är en extra hård smäll då Shortcut Media strax runt nyår satsade 1,5 miljoner kronor i friska pengar på att få haveriet Bond Street Film i något bättre skick så att det i någon form kunde säljas.

Det som nu finns kvar är koncernens verksamheter i Göteborg och Söderhamn. Dessa verksamheter uppges utvecklas starkt och vara lönsamma.

Problemet är dock att Shortcut Media har skulder. Vi får se i kommande rapport hur de aktuella siffrorna ser ut, men skulderna är stora sett till den kvarvarande verksamheten och även sett till hela bolagets börsvärde som vid 80 öre per aktie är runt 10 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Axfood är en bra aktie till låg risk efter prisfallet

Publicerad

den

Willys livsmedelsbutik

Förra gången Dagens industri gav en köprekommendation till Axfood-aktien blev det en framgång och nu skriver tidningens analytiker att det är dags att köpa igen. När marknaden fokuserar på tillväxtbolag så har den stabila lågriskaktien Axfood i stället tappat i pris.

Marknaden ogillar att inflationen ger stigande hyres- och lönekostnader. Men Di anser att det är hanterbart. Investerare är även obekväma med att marginaltrenden är fallande. Här lyfter dock Di fram att det delvis beror på Axfoods stora framgång med Willys som har en lägre prisnivå än bolagets Hemköp-butiker. Det är även Willys som gör aktien intressant.

“Den stora möjligheten för Axfood ligger dock i Willys fantastiska utveckling, med en omsättningsökning på 23 procent under det fjärde kvartalet. Det var tre gånger högre än dagligvaruhandelns tillväxt.”

Di kallar Willys tillväxt för en historisk marknadsandelsvinst som Axfood kommer att ha nytta av under lång tid. Man anser att sannolikheten är stor många av de nya kunderna kommer att fortsätta att handla hos Willys även när priserna normaliseras.

Artikeln först publicerad på Nyemissioner.se

Fortsätt läsa

Nyheter

Bra läge för europeiska kvalitetsbolag

Publicerad

den

Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa

Ekonomierna i Europa har släpat efter sedan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har försvårat situationen ytterligare. Börsutvecklingen jämfört med USA, och även Sverige, de senaste tre åren skiljer sig markant och många europeiska bolag värderas på historiskt låga nivåer. Allt fler investerare vänder nu intresset mot Europa och trots utmaningar börjar mycket se intressant ut. Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa, spetsar in sig på europeiska kvalitetsbolag. 

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag oberoende av bransch och storlek. Ansvarsfullt ägande är en central del i investeringsprocessen. Beskrivningen fångar in just det som gör fonden extra intressant just nu – europeiska aktier med fokus på kvalitetsbolag och aktiv ansvarsfull förvaltning.  

Varför är Europa intressant?

– Med stigande räntor och begynnande lågkonjunktur blir bolagens värdering av större betydelse. Här sticker europeiska aktier ut som attraktiva relativt andra marknader, menar Lars-Erik Lundgren.

De europeiska bolagen handlas på låga nivåer både relativt sin egen historik och andra marknader. Men det finns även fler faktorer som talar för dessa bolag.

– Pandemin har påskyndat flera trender som gynnar en del fina europeiska bolag med verksamheter kopplat till elektrifiering, grön energi, automatisering och diversifiering av viktiga leverantörskedjor. Dessutom har enorma finanspolitiska stimulanser under kommande år tillsammans med ett stort investeringsbehov i allt från infrastruktur till energiförsörjning skapat en intressant inramning för europeiska bolag, fortsätter Lars- Erik.  

Vad kännetecknar de bolag ni letar efter?

Eric Karlsson beskriver förvaltningen som riskfokuserad och störst vikt läggs vid bolagens kvaliteter och inte så mycket vid framtidsprognoser.

– I en miljö med hög inflation, stigande räntor, höga elpriser och pressade konsumenter vill vi äga bolag som är mindre beroende av konjunkturen och helst har en strukturell tillväxttrend i ryggen när tillväxten bromsar in. Investeringar i den här typen av bolag, särskilt efter generella sättningar, ger goda förutsättningar för god riskjusterad avkastning på sikt, förklarar Eric.

Förvaltningen är inriktad på kvalitetsbolag som kännetecknas av hög avkastning på investerat kapital som genererar en värdeskapande tillväxt. Den här typen av bolag har visat sig prestera bättre över tid och särskilt i den delen av konjunkturcykeln vi befinner oss i nu.

– Vi vill se att bolagen har hög bruttomarginal då dessa bolag tenderar att ha lättare att skjuta över kostnadsökningar på sina kunder. Hög bruttomarginal är en indikation på att bolaget har en viktig produkt för kunden och lägre konkurrens. Ett annat kännetecken på hög kvalitet är lägre skuldsättning och finansieringskostnad vilket gör att de inte drabbas lika hårt av stigande räntor, menar Eric.

Vad talar för en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond?

– I rådande marknadsförhållanden är vår fond defensivt positionerad med en kombination av värdebolag, defensiva sektorer och kvalitetsbolag vilket är viktiga faktorer som en indexfond inte tar hänsyn till. Marknaden underskattar konsekvent kvalitetsbolagen vilket skapar möjligheter för oss och vi har passat på att addera de kvalitetsbolag vi vill äga på lång sikt nu när kvalitetspremien har kommit ned. Dessutom förväntas vinstökningar under 2023 trots utmaningarna på marknaden, säger Lars-Erik.

Lars-Erik berättar att innehaven i portföljen likaviktas vilket också fyller en viktig funktion i den aktiva förvaltningen. Vikten i bolag vars värderingar stigit kraftigt tas ned vilket skapar utrymme för investeringar i bolag med låga värderingar, något som ökar chansen till god riskjusterad avkastning på sikt.

– När vi hade nollräntor styrdes tillgångspriserna mer av centralbanksbeslut och andra makrofaktorer medan det idag kommer blir allt viktigare att titta på enskilda bolags förutsättningar att klara de utmaningar vi ser, fortsätter Lars-Erik.

Har ni några spaningar inför 2023?

Vi tror att det är ett gynnsamt läge att öka sin Europaexponering. Efter många svaga år i Europa är inramningen annorlunda nu och det finns förutsättningar för god vinsttillväxt för vissa bolag. Särskilt för kvalitetsbolag som historiskt har levererat i den här delen av konjunkturcykeln. Med högre räntor och därmed ökad kapitalkostnad för bolagen kommer skillnaden mellan bra och dåliga bolag uppenbaras. Denna spridning talar för aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning som urskillningslöst köper alla bolag på en marknad. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2023, avslutar Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gaming är en bransch under ständig utveckling och mobilspel har sedan länge blivit en av de mest betydande delarna av branschen. Börsposten har gjort en ny sammanställning av mobilspelsföretagen som har sina aktier noterade i Sverige. Bolagen är ordnade efter börsvärde, från lägst till […]

Populära