Följ oss

Nyheter

Echandias världsledande batterilösningar driver på sjöfartens elektrifiering

Publicerad

den

Waterbus med drift från Echandia

Den globala sjöfartsindustrin befinner sig mitt en historisk grön omställning där fossilbaserade drivmedel successivt ersätts med kraftfulla och avancerade batterisystem med betydligt lägre klimatpåverkan. En av de aktörer som bidrar till att minska sjöfartsindustrins klimatpåverkan är det Stockholmsbaserade bolaget Echandia, som har utvecklar avancerade batterisystem för tyngre maritimt bruk. Det berättar Fredrik Hellström, vd på Echandia.

Berätta om Echandia och er produkt, avancerade batterisystem för maritima och industriella applikationer.

Fredrik Hellström, vd för Echandia

– Vi är en av ett fåtal aktörer som leder utvecklingen av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Våra system är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och säkerhet. Vi driver utvecklingen mot utsläppsfri sjöfart globalt och har bland mycket annat levererat batterisystem till passagerarfärjor i Köpenhamn, Indien och Nederländerna. Vi har bland annat nyligen signerat kontrakt för två större elektrifierade färjor som ska gå i Danmark. Echandia är ett bolag med en relativt lång historia, men sedan 2018 fokuserar vi fullt ut på att leverera framtidens batterilösningar till den maritima och industriella marknaden. Vi är en av få aktörer som bygger batterisystem som kombinerar tålighet för tuffa miljöer, hög kapacitet och säkerhet. Elektrifiering av fartyg ställer oerhört höga krav på just driftsäkerhet, batterisäkerhet och batteriets livslängd.

På ett tidigt stadium stod det klart att vi skulle bygga systemen på batterikemin LTO. Den har avgörande kvaliteter, som extrem livslängd och hög säkerhet. I takt med att kraven på lösningarna ökar blir batterisystemens behov av digital övervakning, analys och mjukvarubaserad optimering allt viktigare. Det är just detta som Echandia bygger in i de megawattstora systemen som är i drift dygnet runt i tuffa miljöer.

För närvarande pågår en snabb elektrifiering av den globala maritima sektorn. Vad driver utvecklingen?

– Den starka marknadstillväxten drivs av flera omvärldsfaktorer, inte minst regulatoriskt. EU ligger långt framme vad gäller tuffare krav på beskattning av fossilt bränsle och fartygens energiförbrukning.  Kundernas ökade hållbarhetskrav och tuffare krav från den internationella maritima världsorganisationen bidrar också till att driva på utvecklingen mot en alltmer elektrifierad maritim sektor. Marknaden börjar dessutom mogna, nu kan vi urskilja flera olika segment som kan elektrifieras, helt eller delvis.

Hur har Echandia utvecklats de senaste två åren?

– Vår verksamhet har utvecklats i snabb takt sedan 2020. Vi har ökat vår omsättning, adderat betydligt fler globala kunder till vårt kundregister och förstås även anställt nya medarbetare. Vi har även arbetat mycket att utveckla vårt kvalitetsarbete och våra interna processer, vilket innebär att vi i mångt och mycket har lagt grunden för att skala upp bolaget och för en accelererad framtida tillväxttakt. Vi har även genomgått en IPO readiness-process, vilket innebär att vi har gjort en ordentlig genomlysning och förbättring av hela vår verksamhet.

Hur ser du på Echandias framtida tillväxtpotential?

– Sjöfartssektorns gröna omställning går fort, på fyra års sikt räknar vi med att marknaden för avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer har fördubblats räknat i installerad batterikapacitet. På tio års sikt räknar vi med att marknaden har blivit fem till sex gånger större jämfört med i dagsläget. Under 2023 lanserar vi nästa generations batterisystem, som innebär ett tekniksprång och som breddar vårt produktutbud mot fler segment i marknaden. Då kan fler få batterier som har riktigt lång livslängd och har säkerheten varje maritim installation borde ha. Vår ambition är att kunna erbjuda produkter som lämpar sig för flera olika maritima segment.

Echandia är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer kring en eventuell framtida notering ut?

– Vi överväger definitivt en framtida notering. Arbetet med att rusta och förbereda bolaget inför en framtida notering pågår för fullt, men vi har ingen brådska och väljer i stället att vänta in rätt tillfälle.

Fakta: Echandia är en av de ledande aktörerna inom utveckling av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Echandias lösningar är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och olika driftprofiler. Echandias system har specifikt utvecklats för maritimt bruk.

Nyheter

Saab får beställning på Carl-Gustaf-ammunition för 3 miljarder kronor

Publicerad

den

Carl-Gustaf från Saab

Saab har fått en beställning av Försvarets materielverk (FMV) på ammunition till granatgeväret Carl-Gustaf. Ordervärdet är cirka 3 miljarder kronor och leveranser kommer att ske under tidsperioden 2026-2030.

Ordern är lagd inom ett ramavtal mellan Saab och FMV som möjliggör beställningar av Saabs understödsvapen Carl-Gustaf, AT4 och NLAW, inklusive ammunition och tillbehör.

– Vi är stolta över att få fortsätta leverera våra världsledande produkter till Sverige och bidra till att stärka den svenska försvarsförmågan. Beställningen ger oss bästa möjliga förutsättningar för att långsiktigt trygga försörjningen av Carl-Gustaf-ammunition till Försvarsmakten och visar på Carl-Gustaf-systemets utmärkta kapacitet och robusthet, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

Granatgeväret Carl-Gustaf har använts av den svenska försvarsmakten sedan 1948. 2018 tecknade FMV ett kontrakt för leverans av den senaste versionen av granatgeväret Carl-Gustaf M4 till Försvarsmakten. Vidden av ammunitionstyper tillgängliga för Carl-Gustaf möjliggör taktisk flexibilitet vilket ökar soldatens handlingsförmåga, träffsannolikhet och effektivitet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Den positiva utvecklingen fortsätter för New Wave – köp aktien säger Dagens industri

Publicerad

den

New Wave Groups profilkläder

New Wave har haft bra år med stigande omsättning och rörelseresultat, och hittills i år har den positiva trenden fortsatt. Trots detta har aktien fallit med 25 procent sedan toppnoteringen i januari.

Dagens industri ger en köprekommendation till aktien med en medelrisk. Värderingen är låg, året har börjat bra och det Dagens industri dessutom lyfter fram är att aktiemarknaden överdriver hur stort företagets beroende är av konsumentmarknaden.

”New Waves bärande affärsidé är ha ett brett sortiment av produkter och att samordna profilmarknaden med konsumentmarknaden, vilket har visat sig vara ett lyckat drag.”

New Wave Groups aktie stängde veckan på 188,10 kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar fyra aktier

Publicerad

den

Börsveckan har analyserat sju olika företag och fyra av aktierna får köprekommendationer medan övriga får avvakta-rekommendationer.

Köp

Avvakta

  • Telenor
  • Elisa
  • BTS Group
Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gold Town Games har ingått ett web3-publishingavtal med Vorto Gaming. Syftet med samarbetet är att addera web3-komponenter till det befintliga mobilspelet, World Football Manager (WFM), och därmed stärka spelets intjäningsförmåga – samt göra spelet unikt i den stora och kraftigt konkurrensutsatta fotbollsmanager-vertikalen. WFM som […]

Populära