Följ oss

Nyheter

Echandias världsledande batterilösningar driver på sjöfartens elektrifiering

Publicerad

den

Waterbus med drift från Echandia

Den globala sjöfartsindustrin befinner sig mitt en historisk grön omställning där fossilbaserade drivmedel successivt ersätts med kraftfulla och avancerade batterisystem med betydligt lägre klimatpåverkan. En av de aktörer som bidrar till att minska sjöfartsindustrins klimatpåverkan är det Stockholmsbaserade bolaget Echandia, som har utvecklar avancerade batterisystem för tyngre maritimt bruk. Det berättar Fredrik Hellström, vd på Echandia.

Berätta om Echandia och er produkt, avancerade batterisystem för maritima och industriella applikationer.

Fredrik Hellström, vd för Echandia

– Vi är en av ett fåtal aktörer som leder utvecklingen av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Våra system är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och säkerhet. Vi driver utvecklingen mot utsläppsfri sjöfart globalt och har bland mycket annat levererat batterisystem till passagerarfärjor i Köpenhamn, Indien och Nederländerna. Vi har bland annat nyligen signerat kontrakt för två större elektrifierade färjor som ska gå i Danmark. Echandia är ett bolag med en relativt lång historia, men sedan 2018 fokuserar vi fullt ut på att leverera framtidens batterilösningar till den maritima och industriella marknaden. Vi är en av få aktörer som bygger batterisystem som kombinerar tålighet för tuffa miljöer, hög kapacitet och säkerhet. Elektrifiering av fartyg ställer oerhört höga krav på just driftsäkerhet, batterisäkerhet och batteriets livslängd.

På ett tidigt stadium stod det klart att vi skulle bygga systemen på batterikemin LTO. Den har avgörande kvaliteter, som extrem livslängd och hög säkerhet. I takt med att kraven på lösningarna ökar blir batterisystemens behov av digital övervakning, analys och mjukvarubaserad optimering allt viktigare. Det är just detta som Echandia bygger in i de megawattstora systemen som är i drift dygnet runt i tuffa miljöer.

För närvarande pågår en snabb elektrifiering av den globala maritima sektorn. Vad driver utvecklingen?

– Den starka marknadstillväxten drivs av flera omvärldsfaktorer, inte minst regulatoriskt. EU ligger långt framme vad gäller tuffare krav på beskattning av fossilt bränsle och fartygens energiförbrukning.  Kundernas ökade hållbarhetskrav och tuffare krav från den internationella maritima världsorganisationen bidrar också till att driva på utvecklingen mot en alltmer elektrifierad maritim sektor. Marknaden börjar dessutom mogna, nu kan vi urskilja flera olika segment som kan elektrifieras, helt eller delvis.

Hur har Echandia utvecklats de senaste två åren?

– Vår verksamhet har utvecklats i snabb takt sedan 2020. Vi har ökat vår omsättning, adderat betydligt fler globala kunder till vårt kundregister och förstås även anställt nya medarbetare. Vi har även arbetat mycket att utveckla vårt kvalitetsarbete och våra interna processer, vilket innebär att vi i mångt och mycket har lagt grunden för att skala upp bolaget och för en accelererad framtida tillväxttakt. Vi har även genomgått en IPO readiness-process, vilket innebär att vi har gjort en ordentlig genomlysning och förbättring av hela vår verksamhet.

Hur ser du på Echandias framtida tillväxtpotential?

– Sjöfartssektorns gröna omställning går fort, på fyra års sikt räknar vi med att marknaden för avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer har fördubblats räknat i installerad batterikapacitet. På tio års sikt räknar vi med att marknaden har blivit fem till sex gånger större jämfört med i dagsläget. Under 2023 lanserar vi nästa generations batterisystem, som innebär ett tekniksprång och som breddar vårt produktutbud mot fler segment i marknaden. Då kan fler få batterier som har riktigt lång livslängd och har säkerheten varje maritim installation borde ha. Vår ambition är att kunna erbjuda produkter som lämpar sig för flera olika maritima segment.

Echandia är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer kring en eventuell framtida notering ut?

– Vi överväger definitivt en framtida notering. Arbetet med att rusta och förbereda bolaget inför en framtida notering pågår för fullt, men vi har ingen brådska och väljer i stället att vänta in rätt tillfälle.

Fakta: Echandia är en av de ledande aktörerna inom utveckling av avancerade batteri- och bränslecellssystem för maritima applikationer. Echandias lösningar är designade för att möta de högsta kraven på kvalitet, livslängd och olika driftprofiler. Echandias system har specifikt utvecklats för maritimt bruk.

Nyheter

EQT nära bud på Keywords Studios till 73,5 procents premie

Publicerad

den

EQT är i långskridna samtal om att köpa upp Keywords Studios för 2 miljarder GBP, vilket motsvarar en premie på 73,5 procent jämfört med fredagens stängningskurs på 1470 pence enligt Bloombergs beräkningar. Keywords Studios levererar en bred palett av tjänster till spelutvecklare.

Nyhetsbyrån skriver att fyra tidigare förslag från EQT har avslagits, men att detta bud är avsevärt högre än det första och att styrelsen lutar åt att rekommendera det till aktieägarna. EQT uppges ha till den 15 juni på sig att antingen lägga ett faktiskt bud eller lämna.

Graf över Keywords Studios aktiekurs
Keywords Studios aktiekurs
Fortsätt läsa

Nyheter

Stark historia och lovande framtid för Beijer Alma – men Börsveckan stannar vid avvakta

Publicerad

den

Beijer Alma-produkt

Tidningen Börsveckan har analyserat Beijer Alma. Även om man ser både en historisk och framtida bra utveckling så stannar man vid en avvakta-rekommendation för aktien.

Företaget har sedan år 2010 haft en god förvärvsresa och stadigt växande omsättning. För att förbättra lönsamheten efter marginalpress förra året satsar man nu på interna effektiviseringar. 2022 markerade en brytpunkt för serieförvärvare som Beijer Alma, med en nedgång i underliggande tillväxt, särskilt tydligt i Q1-rapporterna 2023.

Koncernens dotterbolag, inklusive Lesjöfors som står för 70 procent av omsättningen, visar på god internationell marknadstäckning och stark marknadsposition. Totalt har man gjort 40 förvärv sedan 2010, varav över 20 sedan 2019, men marginalen har pressats från 17 till 12,5 procent senaste åren.

2023 visade 17 procent tillväxt, med en organisk ökning på 3 procent, men justerad rörelsemarginal sjönk. Q1-rapporten 2024 visade 7 procent omsättningsökning, med 3 procent organisk tillväxt, men en minskad orderingång. Ett viktigt förvärv var finska AVS Power för 168 miljoner kronor, som passar in i affärsområdet Flödesteknik.

Efter förvärven är nettoskulden 2,5 miljarder kronor, vilket ger en nettoskuldkvot på 1,9x mot ebitda-prognosen om 1,3 miljarder kronor. Värderingen är hög, med ev/ebit kring 15-16x för 2024 och ner mot 14x för 2025. Trots historiskt stark prestanda och förväntade lönsamhetsförbättringar landar rådet i en avvakta-rekommendation.

Beijer Alma-aktien stängde i fredags på 208 kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Cint-aktien har blivit köpvärd säger Dagens industri

Publicerad

den

Dagens industri har gjort en analys av marknadsundersökningsföretaget Cint och kommer fram till en köprekommendation för aktien med en uppsida på 40 procent, men till en hög risknivå.

För ett år sedan kraschade aktien och framtiden för bolaget kunde ifrågasättas. Men nu skriver Di att det finns flera indikatorer på att det har vänt. Ägarlistan har också fått sig en stor förändring, flera ägare har lämnat och nya har tillkommit, vilket Di anser är avgörande för att vända sentimentet. Även ledningen har bytts ut.

Cint har hanterat de flesta av sina problem och VD säger att optimismen även har återkommit bland personalen.

Di flaggar för att skuldsidan är hög och att en nyemission inte kan uteslutas. VD håller med om att skuldsättningen är för hög, men är inte direkt oroad, han arbetar mot lönsamhet och effektiviserar för att skapa fritt kassaflöde.

Samtidigt lyfter Di även fram Cint som en möjlig uppköpskandidat.

Cint-aktien stängde på 14,16 kronor i fredags.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära