Följ oss

Nyheter

Projektförsäljning och starkare underliggande marknad höjer estimat och värde för Eolus

Publicerad

den

Penser Access höjer det motiverade värdet för Eolus aktie till 140-145 kronor från tidigare 125-130 kronor. Aktien har idag stigit 4,7 procent och handlas på 116,35 kronor. Sammanfattning av analysen nedan.

Försäljning av sol- och lagringsprojekt i Arizona, USA

Eolus har annonserat att bolaget säljer ett projekt inom Sol- och batterilager i Arizona, USA. Förväntad total köpeskilling, givet att projektet blir av, byggs enligt tidplan och med förväntad kapacitet, är USD 104-190m, med en initial betalning på USD 12m. Vår bedömning är att försäljningen kommer att generera medelhöga 2-siffriga marginaler, även om osäkerheten naturligtvis är stor givet det stora spann för intäkter som bolaget har kommunicerat.

Höjda estimat på grund av affären och stark underliggande marknad

Vi ser det som klart positivt att Eolus fortsätter att leverera bra från projektportföljen efter den lyckade försäljningen av Stor-Skälsjön i Q2’22. På grund av affären, men även givet den starka underliggande marknaden, höjer vi våra estimat väsentligt för -23e och 24e. Vi har underskattat marknadens vilja att betala högre priser för projekt jämfört med vad vi tidigare har antagit. Vår bedömning är att den långsiktiga prisbilden för elenergi nu har justerats upp, vilket gör att utvecklare med starka projektportföljer, som Eolus, kan dra nytta av en denna nya prisbild.
 
Högre motiverat värde – aktien lågt värderad absolut och relativt

Vi höjer vårt DCF-baserade motiverade värde till 140-145 (125-130). Den främsta drivkraften är högre försäljningsestimat. Aktien framstår i absoluta och relativa termer som undervärderad; internationella peers som Neoen och OX2 handlas på EV/EBITDA-multiplar om 14-15x på -23e enligt Factset konsensus. Givet aktiens senaste tillbakagång ser vi dessa nivåer som attraktiva för en investering i grön omställning och hållbarhet med en ökande leverans från projektportföljen.

Nyheter

Big Akwa bekräftar planer på en framtida IPO

Publicerad

den

Grundarna av Biq Akwa utanför en av SCAs massafabriker

Biq Akwa, som grundats av Elena Petukhovskaya och Hugo Wikström, vill driva storskalig landbaserad fiskodling. Ett stort fokus för bolaget är att så mycket som möjligt ska återanvändas, vilket även inkluderar att odlingen ska ske i anslutning till massafabrik för att kunna använda och cirkulera varandras strömmar.

Den första anläggningen som Big Akwa designar ska producera 6 000 ton regnbågslax per år. För sin första fas har bolaget tagit in ett mindre antal miljoner kronor i kapital. Men för att bygga en stor anläggning krävs självklart rejält med finansiering.

Big Akwa söker nu en CFO som kan hjälpa företaget med resan och där bekräftar man även att en börsnotering finns i planerna inom 5 år.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saab får en beställning på 6,6 miljarder kronor för leverans under 2027-2028

Publicerad

den

SAAB-logga

Saab har idag tagit fått en beställning på ett antal försvarssystem och materiel från en regeringen i ett land i västvärlden. Ordervärdet är cirka 6,6 miljarder kronor och leveranser är planerade år 2027-2028.

Beställningen omfattar system och materiel från Saabs affärsområden Dynamics och Surveillance.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras skriver Saab.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinstvarning från Tokmanni

Publicerad

den

Produkter hos Tokmanni

Tokmanni meddelade denna kväll att försäljning under det andra kvartalet påverkades av den sena starten på vårsäsongen. Konsumenternas förtroende förväntas vara fortsatt svagt, särskilt i Finland, under återstoden av året, och dessutom förväntas momshöjningen i Finland den 1 september 2024 och högre fraktkostnader än föregående år ha en negativ inverkan på lönsamheten under andra halvåret.

Ny guidning för 2024

År 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 650-1 730 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 98-118 miljoner euro.

Tidigare guidning för 2024 utfärdad av Tokmanni Group den 13 februari 2024

Under 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 660-1 760 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 110-130 miljoner euro.

Preliminär information om det finansiella resultatet för första halvåret 2024

Baserat på preliminär och oreviderad information uppgick intäkterna till cirka 761,7 miljoner euro och jämförbar EBIT till cirka 22,7 miljoner euro under första halvåret 2024.

4–6/20244–6/2023Förändring %1–6/20241–6/2023Förändring %
Intäkter, MEUR422.5318.932.5%761.7557.136.7%
Jämförbar EBIT, MEUR27.828.5-2.4%22.726.2-13.5%
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära