Följ oss

Nyheter

OX2 gör en enorm försäljning av havsvindkraft

Publicerad

den

OX2 genomför sin första försäljning av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments, som förvärvar en andel om 49 procent i tre projekt i Sverige. Projekten kommer att ha en potentiell total installerad kapacitet om 9 000 MW. OX2 kommer att erhålla en första betalning på 610 miljoner kronor . Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100 000 euro per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.

Transaktionen förväntas påverka rörelseresultatet positivt med 584 miljoner kronor under andra halvåret 2022. Efter slutförandet av transaktionen bedömer OX2 att rörelseresultatet 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 miljoner kronor.

Projekten motsvarar 25 procent av Sveriges nuvarande elförbrukning

De tre projekten är Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanför Skåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Projekten har potential att sammanlagt producera upp till 38 TWh, vilket, när i drift, skulle motsvara mer än 25 procent av Sveriges totala elförbrukning 2021. Projekten är under utveckling och de huvudsakliga vindkraftsansökningarna har lämnats in.

Enligt avtalet med Ingka Investments kommer OX2 att erhålla en första betalning om 610 miljoner kronor. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100 000 euro per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten. Köparen, Ingka Investments är en del av Ingka Group. OX2 har tidigare sålt nio vindkraftsparker och en solkraftspark till Ingka Group.

OX2 har spenderat cirka 200 miljoner kronor i utvecklingskostnader för de tre projekten. Transaktionen gör det möjligt för OX2 att utöka sin organisation och kapacitet inom havsbaserad vindkraft, och efter att transaktionen slutförts kommer utvecklingskostnaderna att delas enligt respektive parts ägande. Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och förväntas slutföras inom två månader.

OX2 har en omfattande projektutvecklingsportfölj inom havsbaserad vindkraft. Avtalet för de tre vindkraftsprojekten är det första av sitt slag för OX2 och den första transaktionen inom havsbaserad vindkraft. OX2 kommer fortsatt att ha en projektspecifik strategi för utvecklingsportföljen inom havsbaserad vindkraft.

Försäljningen av ägarandelen i de tre projekten förväntas ha en positiv effekt på rörelseresultatet med 584 miljoner kronor under andra halvåret 2022. Efter transaktionen räknar OX2 med att rörelseresultatet för 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 miljoner kronor. OX2 ser en betydande potential inom havsbaserad vindkraft och har för avsikt att öka utvecklingskostnaderna under de kommande åren. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra positivt till OX2:s rörelseresultat från perioden 2023-2024 och framåt.

“Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar”, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB.

”Det är ett stort steg för att utöka våra investeringar för minskad klimatpåverkan långt bortom vår egen konsumtion och värdekedja. Vi ökar våra globala investeringar och åtaganden inom förnybar energi från över EUR 3 miljarder till EUR 6,5 miljarder innan 2030” säger Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments.
 
De tre projekten har ingått i OX2:s projektutvecklingsportfölj med en total kapacitet om 8 300 MW, som var den initialt beräknade kapaciteten. Den totala kapaciteten har nu reviderats till 9 000 MW, vilket är i linje med de inlämnade ansökningarna. 

Nyheter

Dometic är en bra aktie att köpa anser Dagens industri

Publicerad

den

Ett aktivt liv med Dometic på stranden

Dometic är veckans aktie i Dagens industri som delar ut en köprekommendation till medelrisk. Tidningens analytiker ser en uppsida på 20 procent, samt en direktavkastning på 2 procent, på ett års sikt.

”Di ser att en attraktiv värdering, ett förändringsarbete som ger resultat och en marknad som successivt kommer att förbättras ger köpläge i Dometic.”

Marginalförbättringar är att vänta och den amerikanska marknaden för det som kallas fritidsfordon verkar ha sett sin botten. Ett styrketecken är även att både VD och styrelseordförande har ett betydande aktieägande.

På den negativa sidan finns att bolaget är konjunkturkänsligt och fortfarande har en något hög skuldnivå. Att VD och styrelseordförande äger ordentligt med aktier är visserligen ett styrketecken, men i övrigt finns det inga storägare av kött och blod lyfter Di fram.

Fortsätt läsa

Nyheter

6 bra aktier att köpa enligt Börsveckan

Publicerad

den

Börsveckan har denna gång tittat närmare på nio företag och sex av aktierna är bra att köpa. Övriga tre gör man bäst i att vänta med.

Köp

  • Assa Abloy
  • Bulten
  • Duni
  • Balder
  • Instalco
  • Logistri

Avvakta

  • ChemoMetec
  • Multiconsult
  • Evolution
Fortsätt läsa

Nyheter

Saab får beställning på 1,8 miljarder kronor från Kanada

Publicerad

den

Saab RBS 70 NG luftvärn

Saab har fått en beställning från Kanadas regering på det korträckviddiga luftvärnssystemet RBS 70 NG. Ordervärdet är cirka 1,8 miljarder kronor och leveranser börjar under 2024.

Beställningen inkluderar all utrustning som krävs för att använda RBS 70 NG, inklusive eldenheter, robotar, transportfordon samt utbildning och support. Genom affären kommer Saab långsiktigt att stötta Kanadas luftvärnsförmåga, med särskilt fokus på den kanadensiska försvarsmaktens närvaro i Lettland.

–  Vi levererar ett väl beprövat, effektivt luftvärnssystem som ger länder en mycket viktig förmåga i en orolig omvärld, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

Kanada valde Saabs erbjudande inom ramen för en konkurrensupphandling och Saab kommer att samarbeta med kanadensiska partners och leverantörer för att leverera kontraktet. 

RBS 70 NG är laserstyrt, vilket hindrar motståndaren från att störa ut systemet, och har en automatisk målsökare. Några av Saabs kundländer för RBS 70 NG är Brasilien, Tjeckien och Lettland.   

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära