Följ oss

Nyheter

OX2 gör en enorm försäljning av havsvindkraft

Publicerad

den

OX2 genomför sin första försäljning av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments, som förvärvar en andel om 49 procent i tre projekt i Sverige. Projekten kommer att ha en potentiell total installerad kapacitet om 9 000 MW. OX2 kommer att erhålla en första betalning på 610 miljoner kronor . Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100 000 euro per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.

Transaktionen förväntas påverka rörelseresultatet positivt med 584 miljoner kronor under andra halvåret 2022. Efter slutförandet av transaktionen bedömer OX2 att rörelseresultatet 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 miljoner kronor.

Projekten motsvarar 25 procent av Sveriges nuvarande elförbrukning

De tre projekten är Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanför Skåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Projekten har potential att sammanlagt producera upp till 38 TWh, vilket, när i drift, skulle motsvara mer än 25 procent av Sveriges totala elförbrukning 2021. Projekten är under utveckling och de huvudsakliga vindkraftsansökningarna har lämnats in.

Enligt avtalet med Ingka Investments kommer OX2 att erhålla en första betalning om 610 miljoner kronor. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100 000 euro per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten. Köparen, Ingka Investments är en del av Ingka Group. OX2 har tidigare sålt nio vindkraftsparker och en solkraftspark till Ingka Group.

OX2 har spenderat cirka 200 miljoner kronor i utvecklingskostnader för de tre projekten. Transaktionen gör det möjligt för OX2 att utöka sin organisation och kapacitet inom havsbaserad vindkraft, och efter att transaktionen slutförts kommer utvecklingskostnaderna att delas enligt respektive parts ägande. Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och förväntas slutföras inom två månader.

OX2 har en omfattande projektutvecklingsportfölj inom havsbaserad vindkraft. Avtalet för de tre vindkraftsprojekten är det första av sitt slag för OX2 och den första transaktionen inom havsbaserad vindkraft. OX2 kommer fortsatt att ha en projektspecifik strategi för utvecklingsportföljen inom havsbaserad vindkraft.

Försäljningen av ägarandelen i de tre projekten förväntas ha en positiv effekt på rörelseresultatet med 584 miljoner kronor under andra halvåret 2022. Efter transaktionen räknar OX2 med att rörelseresultatet för 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 miljoner kronor. OX2 ser en betydande potential inom havsbaserad vindkraft och har för avsikt att öka utvecklingskostnaderna under de kommande åren. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra positivt till OX2:s rörelseresultat från perioden 2023-2024 och framåt.

“Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar”, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB.

”Det är ett stort steg för att utöka våra investeringar för minskad klimatpåverkan långt bortom vår egen konsumtion och värdekedja. Vi ökar våra globala investeringar och åtaganden inom förnybar energi från över EUR 3 miljarder till EUR 6,5 miljarder innan 2030” säger Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments.
 
De tre projekten har ingått i OX2:s projektutvecklingsportfölj med en total kapacitet om 8 300 MW, som var den initialt beräknade kapaciteten. Den totala kapaciteten har nu reviderats till 9 000 MW, vilket är i linje med de inlämnade ansökningarna. 

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära