Följ oss

Nyheter

OX2 gör en enorm försäljning av havsvindkraft

Publicerad

den

OX2 genomför sin första försäljning av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments, som förvärvar en andel om 49 procent i tre projekt i Sverige. Projekten kommer att ha en potentiell total installerad kapacitet om 9 000 MW. OX2 kommer att erhålla en första betalning på 610 miljoner kronor . Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100 000 euro per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.

Transaktionen förväntas påverka rörelseresultatet positivt med 584 miljoner kronor under andra halvåret 2022. Efter slutförandet av transaktionen bedömer OX2 att rörelseresultatet 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 miljoner kronor.

Projekten motsvarar 25 procent av Sveriges nuvarande elförbrukning

De tre projekten är Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanför Skåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Projekten har potential att sammanlagt producera upp till 38 TWh, vilket, när i drift, skulle motsvara mer än 25 procent av Sveriges totala elförbrukning 2021. Projekten är under utveckling och de huvudsakliga vindkraftsansökningarna har lämnats in.

Enligt avtalet med Ingka Investments kommer OX2 att erhålla en första betalning om 610 miljoner kronor. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100 000 euro per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten. Köparen, Ingka Investments är en del av Ingka Group. OX2 har tidigare sålt nio vindkraftsparker och en solkraftspark till Ingka Group.

OX2 har spenderat cirka 200 miljoner kronor i utvecklingskostnader för de tre projekten. Transaktionen gör det möjligt för OX2 att utöka sin organisation och kapacitet inom havsbaserad vindkraft, och efter att transaktionen slutförts kommer utvecklingskostnaderna att delas enligt respektive parts ägande. Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och förväntas slutföras inom två månader.

OX2 har en omfattande projektutvecklingsportfölj inom havsbaserad vindkraft. Avtalet för de tre vindkraftsprojekten är det första av sitt slag för OX2 och den första transaktionen inom havsbaserad vindkraft. OX2 kommer fortsatt att ha en projektspecifik strategi för utvecklingsportföljen inom havsbaserad vindkraft.

Försäljningen av ägarandelen i de tre projekten förväntas ha en positiv effekt på rörelseresultatet med 584 miljoner kronor under andra halvåret 2022. Efter transaktionen räknar OX2 med att rörelseresultatet för 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 miljoner kronor. OX2 ser en betydande potential inom havsbaserad vindkraft och har för avsikt att öka utvecklingskostnaderna under de kommande åren. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra positivt till OX2:s rörelseresultat från perioden 2023-2024 och framåt.

“Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar”, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB.

”Det är ett stort steg för att utöka våra investeringar för minskad klimatpåverkan långt bortom vår egen konsumtion och värdekedja. Vi ökar våra globala investeringar och åtaganden inom förnybar energi från över EUR 3 miljarder till EUR 6,5 miljarder innan 2030” säger Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments.
 
De tre projekten har ingått i OX2:s projektutvecklingsportfölj med en total kapacitet om 8 300 MW, som var den initialt beräknade kapaciteten. Den totala kapaciteten har nu reviderats till 9 000 MW, vilket är i linje med de inlämnade ansökningarna. 

Nyheter

Big Akwa bekräftar planer på en framtida IPO

Publicerad

den

Grundarna av Biq Akwa utanför en av SCAs massafabriker

Biq Akwa, som grundats av Elena Petukhovskaya och Hugo Wikström, vill driva storskalig landbaserad fiskodling. Ett stort fokus för bolaget är att så mycket som möjligt ska återanvändas, vilket även inkluderar att odlingen ska ske i anslutning till massafabrik för att kunna använda och cirkulera varandras strömmar.

Den första anläggningen som Big Akwa designar ska producera 6 000 ton regnbågslax per år. För sin första fas har bolaget tagit in ett mindre antal miljoner kronor i kapital. Men för att bygga en stor anläggning krävs självklart rejält med finansiering.

Big Akwa söker nu en CFO som kan hjälpa företaget med resan och där bekräftar man även att en börsnotering finns i planerna inom 5 år.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saab får en beställning på 6,6 miljarder kronor för leverans under 2027-2028

Publicerad

den

SAAB-logga

Saab har idag tagit fått en beställning på ett antal försvarssystem och materiel från en regeringen i ett land i västvärlden. Ordervärdet är cirka 6,6 miljarder kronor och leveranser är planerade år 2027-2028.

Beställningen omfattar system och materiel från Saabs affärsområden Dynamics och Surveillance.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras skriver Saab.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinstvarning från Tokmanni

Publicerad

den

Produkter hos Tokmanni

Tokmanni meddelade denna kväll att försäljning under det andra kvartalet påverkades av den sena starten på vårsäsongen. Konsumenternas förtroende förväntas vara fortsatt svagt, särskilt i Finland, under återstoden av året, och dessutom förväntas momshöjningen i Finland den 1 september 2024 och högre fraktkostnader än föregående år ha en negativ inverkan på lönsamheten under andra halvåret.

Ny guidning för 2024

År 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 650-1 730 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 98-118 miljoner euro.

Tidigare guidning för 2024 utfärdad av Tokmanni Group den 13 februari 2024

Under 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 660-1 760 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 110-130 miljoner euro.

Preliminär information om det finansiella resultatet för första halvåret 2024

Baserat på preliminär och oreviderad information uppgick intäkterna till cirka 761,7 miljoner euro och jämförbar EBIT till cirka 22,7 miljoner euro under första halvåret 2024.

4–6/20244–6/2023Förändring %1–6/20241–6/2023Förändring %
Intäkter, MEUR422.5318.932.5%761.7557.136.7%
Jämförbar EBIT, MEUR27.828.5-2.4%22.726.2-13.5%
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära