Följ oss

Nyheter

Promore Pharma är slut, men kanske inte helt

Publicerad

den

Promore Pharma meddelar att de har misslyckats med sin verksamhet och att bolaget i sin nuvarande form är slut, kanske helt och hållet.

Slutresultaten av den kliniska prövningen PHSU05 som visade att behandlingseffekten av ensereptide var otillräcklig för att motivera ytterligare investeringar, varför styrelsen senare beslutade att lägga ner detta utvecklingsprojekt. Detta resulterade i att bolagets börsvärde kraftigt minskades. Dessutom har de finansiella marknaderna varit instabila. Sammantaget har det skapat ett besvärligt klimat för bolaget att genomföra publika emissioner, vilka behövs för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets huvudsakliga tillgång, läkemedelskandidaten ropocamptide.

Styrelsen bedömer att bolagets kassa räcker till mitten av december 2023 och har därför kallat till en extra bolagsstämma den 5 oktober för att besluta om likvidation av bolaget, men helt över behöver det inte vara.

Det pågår förhandlingar gällande möjliga strukturaffärer. En intentionsförklaring har undertecknats rörande ett konkret affärsförslag, men ännu är inget klart.

Det kan även bli aktuellt att genomföra en utdelning av aktierna i bolagets helägda dotterbolag Pergasus AB, där patenträttigheterna för ropocamptide har samlats, till Promore Pharmas aktieägare.

Nyheter

Investmentbolaget Byggmästaren A J Ahlström tar steget till Stockholmsbörsen

Publicerad

den

Portfölj

Byggmästaren A J Ahlström började som ett byggbolag men är sedan länge ett investmentbolag. Imorgon tar bolaget steget från First North-listan till en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. VD Tomas Bergström blev tidigare idag intervjuad där han berättar om företagets, historia, verksamhet, innehav och varför man gör listbytet.

Tomas Bergström, VD för Byggmästaren A J Ahlström intervjuas.
Fortsätt läsa

Nyheter

Världens mest prisbelönta gintillverkare noteras på First North

Publicerad

den

Hernö Gin, tre sorter

Den svenska gintillverkaren Hernö Gin sägs ofta vara världens mest prisbelönta gintillverkare. Imorgon noteras bolaget på First North, men aktien har under många år varit något av en favorit bland investerare som deltagit i nyemissioner på den onoterade marknaden.

Hernö Gins VD Emma Edfors blir här intervjuad inför noteringen.

Hernö Gins VD Emma Edfors blir intervjuad inför börsnoteringen.
Fortsätt läsa

Nyheter

Linc är ett framgångsrikt investmentbolag, men en premie på 15 procent drar ner intresset för aktien

Publicerad

den

En portfölj för 2024

Börsveckan har analyserat investmentbolaget Linc och ger en avvakta-rekommendation till aktien. Tidningens analytiker tar upp att en koncentrerad portfölj har både risker och fördelar. Exempelvis har Bengt Julanders investmentbolag Linc satsat rätt, vilket nyligen visades genom ett bud på Calliditas som ökade substansvärdet med över 50 procent på ett år. Trots att premien mot substansen sjunkit från 30 procent till 11 procent, har Lincs portfölj ökat i värde.

Medcap och Stille blir nu större innehav efter försäljningen av Calliditas. Båda bolagen har stark operativ utveckling, vilket minskar risken. Medcap växer genom förvärv och organisk tillväxt, medan Stille, efter förvärvet av Fehling, har en stark marknadsposition och finansiellt utrymme för expansion.

Linc har en betydande kassa på 1 740 miljoner kronor efter Calliditas-försäljningen. Kapitalet kommer troligen att stärka befintliga innehav snarare än att användas för nya stora investeringar skriver Börsveckan. Portföljen, tidigare dominerad av tre stora innehav, blir nu mer diversifierad, vilket minskar koncentrationsrisken.

Trots den höga andelen noterade innehav, anses detta inte vara en svaghet. Börsnoterade bolag har passerat kvalitetskrav och ger lägre risk än onoterade. Lincs höga transaktionsintensitet och välfyllda kassa ger möjligheter, men premien på 15 procent kan upplevas som hög.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära