Följ oss

Nyheter

Promore Pharma är slut, men kanske inte helt

Publicerad

den

Promore Pharma meddelar att de har misslyckats med sin verksamhet och att bolaget i sin nuvarande form är slut, kanske helt och hållet.

Slutresultaten av den kliniska prövningen PHSU05 som visade att behandlingseffekten av ensereptide var otillräcklig för att motivera ytterligare investeringar, varför styrelsen senare beslutade att lägga ner detta utvecklingsprojekt. Detta resulterade i att bolagets börsvärde kraftigt minskades. Dessutom har de finansiella marknaderna varit instabila. Sammantaget har det skapat ett besvärligt klimat för bolaget att genomföra publika emissioner, vilka behövs för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets huvudsakliga tillgång, läkemedelskandidaten ropocamptide.

Styrelsen bedömer att bolagets kassa räcker till mitten av december 2023 och har därför kallat till en extra bolagsstämma den 5 oktober för att besluta om likvidation av bolaget, men helt över behöver det inte vara.

Det pågår förhandlingar gällande möjliga strukturaffärer. En intentionsförklaring har undertecknats rörande ett konkret affärsförslag, men ännu är inget klart.

Det kan även bli aktuellt att genomföra en utdelning av aktierna i bolagets helägda dotterbolag Pergasus AB, där patenträttigheterna för ropocamptide har samlats, till Promore Pharmas aktieägare.

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära