Följ oss

Nyheter

Oväntat hög lönsamhet för MilDef Group

Publicerad

den

Utrustning från MilDef Group

Penser Access skriver i en analysuppdatering efter MilDef Groups rapport att både omsättning och lönsamhet var oväntat hög. Banken höjer sitt motiverade värde för aktien till 100-105 kronor, från tidigare 96-100 kronor. Penser Access om MilDef nedan.

Både omsättning och lönsamhet klart över våra förväntningar
Under det andra kvartalet fortsatte MilDef höga omsättningstillväxt med hela 144%, varav 104% organiskt. Omsättningen överträffade våra förväntningar med hela 14%. Det som verkligen stack ut var den kraftigt förbättrade bruttomarginalen som uppgick till 50% jämfört med 45% under Q1’23 och våra förväntningar som låg på 46%. Förbättrad bruttomarginal i kombination med den höga omsättningen synliggjorde verksamhetens skalbarhet och fick den justerade EBITDA-marginalen att öka till 16,5% (-8,5) jämfört med våra förväntningar om 11,4%.

Ledningen vänder till en mer positiv kommunikation kring marknaden
Under de senaste kvartalen har ledningen påtalat att de inte har märkt någon större skillnad i efterfrågan trots många länders höjda försvarsbudgetar. I VD-ordet ändrades det nu till att de uppfattar det som att det har blivit en aktivare marknad. Vi tolkar det som att allt fler har genomfört de mest kritiska inköpen och nu kan tänka mer långsiktigt kring hur de ska digitalisera sina försvar. Vidare bedömer vi att det under kommande år kommer att ske fler höjningar av försvarsbudgetar. Detta då flera av Natos medlemsländer inte når upp till de rekommenderade investeringarna om 2% av BNP per år.
 
Med förbättrat marknadsläge och högre marginaler höjer vi vårt motiverade värde
Vi ser det som sannolikt att fler länder kommer att höja sina försvarsanslag kommande år, vilket tillsammans med ledningens förändrade kommunikation kring aktiviteten på marknaden gör att vi höjer våra omsättningsprognoser för kommande år. För innevarande år höjer vi våra antaganden för bruttomarginalen, vilket såklart bidrar till en positiv effekt för lönsamheten. Vi höjer därmed vårt motiverade värde till 100-105 kr per aktie från tidigare 96-100 kr.

Intervju med VD för MilDef Group

Intervju med MilDef Groups VD

Nyheter

Big Akwa bekräftar planer på en framtida IPO

Publicerad

den

Grundarna av Biq Akwa utanför en av SCAs massafabriker

Biq Akwa, som grundats av Elena Petukhovskaya och Hugo Wikström, vill driva storskalig landbaserad fiskodling. Ett stort fokus för bolaget är att så mycket som möjligt ska återanvändas, vilket även inkluderar att odlingen ska ske i anslutning till massafabrik för att kunna använda och cirkulera varandras strömmar.

Den första anläggningen som Big Akwa designar ska producera 6 000 ton regnbågslax per år. För sin första fas har bolaget tagit in ett mindre antal miljoner kronor i kapital. Men för att bygga en stor anläggning krävs självklart rejält med finansiering.

Big Akwa söker nu en CFO som kan hjälpa företaget med resan och där bekräftar man även att en börsnotering finns i planerna inom 5 år.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saab får en beställning på 6,6 miljarder kronor för leverans under 2027-2028

Publicerad

den

SAAB-logga

Saab har idag tagit fått en beställning på ett antal försvarssystem och materiel från en regeringen i ett land i västvärlden. Ordervärdet är cirka 6,6 miljarder kronor och leveranser är planerade år 2027-2028.

Beställningen omfattar system och materiel från Saabs affärsområden Dynamics och Surveillance.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras skriver Saab.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinstvarning från Tokmanni

Publicerad

den

Produkter hos Tokmanni

Tokmanni meddelade denna kväll att försäljning under det andra kvartalet påverkades av den sena starten på vårsäsongen. Konsumenternas förtroende förväntas vara fortsatt svagt, särskilt i Finland, under återstoden av året, och dessutom förväntas momshöjningen i Finland den 1 september 2024 och högre fraktkostnader än föregående år ha en negativ inverkan på lönsamheten under andra halvåret.

Ny guidning för 2024

År 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 650-1 730 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 98-118 miljoner euro.

Tidigare guidning för 2024 utfärdad av Tokmanni Group den 13 februari 2024

Under 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 660-1 760 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 110-130 miljoner euro.

Preliminär information om det finansiella resultatet för första halvåret 2024

Baserat på preliminär och oreviderad information uppgick intäkterna till cirka 761,7 miljoner euro och jämförbar EBIT till cirka 22,7 miljoner euro under första halvåret 2024.

4–6/20244–6/2023Förändring %1–6/20241–6/2023Förändring %
Intäkter, MEUR422.5318.932.5%761.7557.136.7%
Jämförbar EBIT, MEUR27.828.5-2.4%22.726.2-13.5%
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära