Följ oss

Nyheter

Oväntat hög lönsamhet för MilDef Group

Publicerad

den

Utrustning från MilDef Group

Penser Access skriver i en analysuppdatering efter MilDef Groups rapport att både omsättning och lönsamhet var oväntat hög. Banken höjer sitt motiverade värde för aktien till 100-105 kronor, från tidigare 96-100 kronor. Penser Access om MilDef nedan.

Både omsättning och lönsamhet klart över våra förväntningar
Under det andra kvartalet fortsatte MilDef höga omsättningstillväxt med hela 144%, varav 104% organiskt. Omsättningen överträffade våra förväntningar med hela 14%. Det som verkligen stack ut var den kraftigt förbättrade bruttomarginalen som uppgick till 50% jämfört med 45% under Q1’23 och våra förväntningar som låg på 46%. Förbättrad bruttomarginal i kombination med den höga omsättningen synliggjorde verksamhetens skalbarhet och fick den justerade EBITDA-marginalen att öka till 16,5% (-8,5) jämfört med våra förväntningar om 11,4%.

Ledningen vänder till en mer positiv kommunikation kring marknaden
Under de senaste kvartalen har ledningen påtalat att de inte har märkt någon större skillnad i efterfrågan trots många länders höjda försvarsbudgetar. I VD-ordet ändrades det nu till att de uppfattar det som att det har blivit en aktivare marknad. Vi tolkar det som att allt fler har genomfört de mest kritiska inköpen och nu kan tänka mer långsiktigt kring hur de ska digitalisera sina försvar. Vidare bedömer vi att det under kommande år kommer att ske fler höjningar av försvarsbudgetar. Detta då flera av Natos medlemsländer inte når upp till de rekommenderade investeringarna om 2% av BNP per år.
 
Med förbättrat marknadsläge och högre marginaler höjer vi vårt motiverade värde
Vi ser det som sannolikt att fler länder kommer att höja sina försvarsanslag kommande år, vilket tillsammans med ledningens förändrade kommunikation kring aktiviteten på marknaden gör att vi höjer våra omsättningsprognoser för kommande år. För innevarande år höjer vi våra antaganden för bruttomarginalen, vilket såklart bidrar till en positiv effekt för lönsamheten. Vi höjer därmed vårt motiverade värde till 100-105 kr per aktie från tidigare 96-100 kr.

Intervju med VD för MilDef Group

Intervju med MilDef Groups VD

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära