Följ oss

Nyheter

Noteringskandidaten Coloreel har tagit fram banbrytande teknik för broderi

Publicerad

den

Coloreels maskin

Coloreel är ett svenskt varumärke inom textilinnovation som har tagit fram en banbrytande teknik för broderi. Tekniken möjliggör digital infärgning av textiltråd on demand, vilket öppnar upp en ny värld av möjligheter. De miljövänliga och kreativa brodyrer som kan skapas med Coloreel gör företaget till en unik samarbetspartner för hållbara klädföretag världen över. Coloreels produkter finns i dagsläget i nitton länder och bolaget befinner sig i en händelserik fas med fokus på accelererad global expansion. Det berättar Torbjörn Bäck, vd på Coloreel Group.

Berätta om Coloreel Group och er patenterade banbrytande teknik som revolutionerar den globala marknaden för brodyr.

– Vi är ett bolag som grundades för drygt tio år sedan då vi började utveckla vår digitala teknologi för färgning av tråd. Vi beviljades våra första patent 2014 och idag har vi en bred patentportfölj. 2019 lanserade vi våra första pilotprodukter inom området industriell brodyr. Vi är den enda aktören i världen som kan färga in tråd digitalt on demand för broderi. Genom att använda en färgskrivare som skriver ut exakt den nyans företaget önskar kan våra kunder välja mellan miljoner av färger utan att generera den stora mängd förorenat vatten och trådspill som traditionellt sett förekommer när det gäller trådfärgning.

Vilka är fördelarna med er teknologi i förhållande till traditionell brodyrteknologi?

– Vi använder tekniken för att bevara broderiets hantverk och ta broderiet till nästa nivå. Vår unika lösning gör det möjligt att få ett digitalt arbetsflöde och samtidigt en frihet inom design med komplicerade mönster, inklusive gradienter, och andra spektakulära effekter. Att endast använda enbart en tråd och en nål innebär också att kvaliteten och effektiviteten förbättras avsevärt, vilket möjliggör omedelbar start och snabbare leverans. Sammanfattningsvis ökar vår teknologi våra kunders kreativa utrymme och förbättrar samtidigt kvaliteten och effektiviteten. I framtiden kan vår teknologi även tillämpas för bland annat sömnad, stickning, vävning och andra områden där man använder sig av färgad tråd.

Er teknologi innebär även hållbarhetsmässigt lyft för era kunder. Hur hänger det ihop?

– Textilindustrin strävar, liksom samhället i övrigt, efter att bidra till en bättre miljö. Med vår teknologi minskar vattenåtgången med minst 97% jämfört med traditionella färgningsmetoder, , Det minskar vår miljöpåverkan och hjälper samtidigt textilbranschen att förflyttas mot en mer hållbar produktion. Genom att färga in tråden direkt bildas inget avloppsvatten, och därmed ingen vattenförorening. Vi använder dessutom tråd som framställts av återvunna PET-flaskor. Ytterligare en faktor som bidrar till en ökad hållbarhet är det faktum att kunder inte längre behöver ha något omfattande trådlager hemma. Uppemot 50 procent av dessa trådar kastas idag, dels för att ge plats för nya färger och dels för att brodyrproduktion genererar mycket spill. 

Hur långt har ni kommit i er kommersialiseringsprocess?

– Vi har för närvarande distributörer i 15 länder och vår utrustning finns installerad hos företag i 19 länder. Nu fokuserar vi helhjärtat på att nå en stark lönsamhet och tillväxt genom att expandera mer på våra fokusmarknader. Vår primära marknad är premiumsegmentet inom industriell brodyr, som för oss har ett marknadsvärde på 15 miljarder kronor per år. På sikt ser vi även en möjlighet att etablera oss i andra segment på den industriella brodyrmarknaden och inom andra områden med färgad tråd. Vi ser redan nu ett gediget intresse för vår teknologi från andra segment.  

Coloreel Group befinner sig just nu i en händelserik utvecklingsfas.  Vad har ni på gång under 2023?

– Vi har anställt lokalmarknadschefer i USA och Storbritannien och kommer även att anställa en ansvarig för den tyska marknaden. Vi har precis öppnat upp den asiatiska marknaden, vilket är jättespännande eftersom en stor del av världens textilindustri är lokaliserad där. Dessa åtgärder ska bidra till att stärka vår position på den globala textilmarknaden. 

Ni är ännu inte ett noterat bolag. När kan det bli aktuellt att notera Coloreel Group?

– Vårt fokus just nu är att driva upp affärsvolymen och nå en  god lönsamhet och en stark tillväxt. När vi nått dit finns det möjlighet att notera bolaget vilket skulle kunna ske under 2024. Arbetet med att bygga ett bolag vars strukturer, processer, ledningsgrupp och styrelse är moget för notering har redan påbörjats.

Vilka faktorer gör Coloreel Group till ett attraktivt bolag för framtida potentiella aktieägare?

– Vi har utvecklat en banbrytande patenterad teknologi som marknaden verkligen efterfrågar. Vi har påbörjat vår tillväxtresa och har en unik position eftersom vi hittills är helt ensamma på vår marknad. Vi har ett unikt erbjudande och erbjuder en lösning som stärker textilindustrins hållbara omställning. Vi har dessutom en stark affärsmodell som baseras dels på engångsintäkter från våra maskiner, dels på löpande eftermarknadsintäkter via försäljning av bläckpatroner. Vi har dessutom inlett samarbete med några av världens största aktörer inom brodyr och har en teknik som är plattformsoberoende och kan integreras i samtliga redan installerade brodyrplattformar på marknaden. 

Coloreel på 1 minut

Nyheter

Shortcut Medias räddningsförsök misslyckades – stor del av verksamheten sätts i konkurs

Publicerad

den

Börsposten skrev i slutet av oktober att Shortcut Media inte är ett fungerande företag. Idag meddelade Shortcut Media att de sätter en stor del av sin verksamhet i konkurs i form av Bond Street Film, som utgjorde företagets hela verksamhet i Stockholm. Det är en extra hård smäll då Shortcut Media strax runt nyår satsade 1,5 miljoner kronor i friska pengar på att få haveriet Bond Street Film i något bättre skick så att det i någon form kunde säljas.

Det som nu finns kvar är koncernens verksamheter i Göteborg och Söderhamn. Dessa verksamheter uppges utvecklas starkt och vara lönsamma.

Problemet är dock att Shortcut Media har skulder. Vi får se i kommande rapport hur de aktuella siffrorna ser ut, men skulderna är stora sett till den kvarvarande verksamheten och även sett till hela bolagets börsvärde som vid 80 öre per aktie är runt 10 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Axfood är en bra aktie till låg risk efter prisfallet

Publicerad

den

Willys livsmedelsbutik

Förra gången Dagens industri gav en köprekommendation till Axfood-aktien blev det en framgång och nu skriver tidningens analytiker att det är dags att köpa igen. När marknaden fokuserar på tillväxtbolag så har den stabila lågriskaktien Axfood i stället tappat i pris.

Marknaden ogillar att inflationen ger stigande hyres- och lönekostnader. Men Di anser att det är hanterbart. Investerare är även obekväma med att marginaltrenden är fallande. Här lyfter dock Di fram att det delvis beror på Axfoods stora framgång med Willys som har en lägre prisnivå än bolagets Hemköp-butiker. Det är även Willys som gör aktien intressant.

“Den stora möjligheten för Axfood ligger dock i Willys fantastiska utveckling, med en omsättningsökning på 23 procent under det fjärde kvartalet. Det var tre gånger högre än dagligvaruhandelns tillväxt.”

Di kallar Willys tillväxt för en historisk marknadsandelsvinst som Axfood kommer att ha nytta av under lång tid. Man anser att sannolikheten är stor många av de nya kunderna kommer att fortsätta att handla hos Willys även när priserna normaliseras.

Artikeln först publicerad på Nyemissioner.se

Fortsätt läsa

Nyheter

Bra läge för europeiska kvalitetsbolag

Publicerad

den

Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa

Ekonomierna i Europa har släpat efter sedan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har försvårat situationen ytterligare. Börsutvecklingen jämfört med USA, och även Sverige, de senaste tre åren skiljer sig markant och många europeiska bolag värderas på historiskt låga nivåer. Allt fler investerare vänder nu intresset mot Europa och trots utmaningar börjar mycket se intressant ut. Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa, spetsar in sig på europeiska kvalitetsbolag. 

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag oberoende av bransch och storlek. Ansvarsfullt ägande är en central del i investeringsprocessen. Beskrivningen fångar in just det som gör fonden extra intressant just nu – europeiska aktier med fokus på kvalitetsbolag och aktiv ansvarsfull förvaltning.  

Varför är Europa intressant?

– Med stigande räntor och begynnande lågkonjunktur blir bolagens värdering av större betydelse. Här sticker europeiska aktier ut som attraktiva relativt andra marknader, menar Lars-Erik Lundgren.

De europeiska bolagen handlas på låga nivåer både relativt sin egen historik och andra marknader. Men det finns även fler faktorer som talar för dessa bolag.

– Pandemin har påskyndat flera trender som gynnar en del fina europeiska bolag med verksamheter kopplat till elektrifiering, grön energi, automatisering och diversifiering av viktiga leverantörskedjor. Dessutom har enorma finanspolitiska stimulanser under kommande år tillsammans med ett stort investeringsbehov i allt från infrastruktur till energiförsörjning skapat en intressant inramning för europeiska bolag, fortsätter Lars- Erik.  

Vad kännetecknar de bolag ni letar efter?

Eric Karlsson beskriver förvaltningen som riskfokuserad och störst vikt läggs vid bolagens kvaliteter och inte så mycket vid framtidsprognoser.

– I en miljö med hög inflation, stigande räntor, höga elpriser och pressade konsumenter vill vi äga bolag som är mindre beroende av konjunkturen och helst har en strukturell tillväxttrend i ryggen när tillväxten bromsar in. Investeringar i den här typen av bolag, särskilt efter generella sättningar, ger goda förutsättningar för god riskjusterad avkastning på sikt, förklarar Eric.

Förvaltningen är inriktad på kvalitetsbolag som kännetecknas av hög avkastning på investerat kapital som genererar en värdeskapande tillväxt. Den här typen av bolag har visat sig prestera bättre över tid och särskilt i den delen av konjunkturcykeln vi befinner oss i nu.

– Vi vill se att bolagen har hög bruttomarginal då dessa bolag tenderar att ha lättare att skjuta över kostnadsökningar på sina kunder. Hög bruttomarginal är en indikation på att bolaget har en viktig produkt för kunden och lägre konkurrens. Ett annat kännetecken på hög kvalitet är lägre skuldsättning och finansieringskostnad vilket gör att de inte drabbas lika hårt av stigande räntor, menar Eric.

Vad talar för en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond?

– I rådande marknadsförhållanden är vår fond defensivt positionerad med en kombination av värdebolag, defensiva sektorer och kvalitetsbolag vilket är viktiga faktorer som en indexfond inte tar hänsyn till. Marknaden underskattar konsekvent kvalitetsbolagen vilket skapar möjligheter för oss och vi har passat på att addera de kvalitetsbolag vi vill äga på lång sikt nu när kvalitetspremien har kommit ned. Dessutom förväntas vinstökningar under 2023 trots utmaningarna på marknaden, säger Lars-Erik.

Lars-Erik berättar att innehaven i portföljen likaviktas vilket också fyller en viktig funktion i den aktiva förvaltningen. Vikten i bolag vars värderingar stigit kraftigt tas ned vilket skapar utrymme för investeringar i bolag med låga värderingar, något som ökar chansen till god riskjusterad avkastning på sikt.

– När vi hade nollräntor styrdes tillgångspriserna mer av centralbanksbeslut och andra makrofaktorer medan det idag kommer blir allt viktigare att titta på enskilda bolags förutsättningar att klara de utmaningar vi ser, fortsätter Lars-Erik.

Har ni några spaningar inför 2023?

Vi tror att det är ett gynnsamt läge att öka sin Europaexponering. Efter många svaga år i Europa är inramningen annorlunda nu och det finns förutsättningar för god vinsttillväxt för vissa bolag. Särskilt för kvalitetsbolag som historiskt har levererat i den här delen av konjunkturcykeln. Med högre räntor och därmed ökad kapitalkostnad för bolagen kommer skillnaden mellan bra och dåliga bolag uppenbaras. Denna spridning talar för aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning som urskillningslöst köper alla bolag på en marknad. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2023, avslutar Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gaming är en bransch under ständig utveckling och mobilspel har sedan länge blivit en av de mest betydande delarna av branschen. Börsposten har gjort en ny sammanställning av mobilspelsföretagen som har sina aktier noterade i Sverige. Bolagen är ordnade efter börsvärde, från lägst till […]

Populära