Följ oss

Nyheter

Neovici skapar explosiv innovation inom affärsvärlden med AI-plattformen Cosmoz

Publicerad

den

Jan Berggren på Neovici

Tusentals miljarder affärstransaktioner hanteras över hela världen varje år. En stor del innehåller otydlighet eller fel, vilket leder till frustration och betydande ekonomiska förluster. Med sin AI-plattform Cosmoz löser Neovici problemen och hanteringen av affärstransaktioner och säkerställer att all data är uppdaterad och konsekvent i alla system. – Våra lösningar anses ofta vara för bra för att vara sanna tills kunderna själva ser resultatet. Nu tar vi steget mot börsen, säger Jan Berggren, vd för Neovici.

Företagens finansiella flöden tyngs av byråkrati, väntetider, pengaläckage samt ineffektivitet genom olika manuella moment i hanteringen. Dessutom är det svårt i detta trassel att blicka framåt, det blir helt enkelt svårare för företagen att planera effektivt. Detta bidrar dessutom till många fel, missade möjligheter och stora kostnader. Nu revolutionerar fintechbolaget Neovici hanteringen av affärstransaktioner med avancerade algoritmer och siktar på att börsintroducera bolaget på First North under andra kvartalet 2023.

– Känslan är fantastisk när vi nu ser vad vi står inför. Marknaden är mogen och timingen den rätta. Vi behöver inte längre förklara vad AI och automation är, säger Neovicis vd, Jan Berggren.

Ni satsar på en börsintroduktion på First North under 2023 – berätta!

– Huvudskälet är att göra bolaget synligt och väletablerat i möten med stora företag. Det blir lättare för kunderna att välja oss genom att vara publik. Dessutom ser vi tillväxtmöjligheter med ett ökat kapital. Under 2022 har vi bland annat påbörjat en global expansion, tripplat personalstyrkan och etablerat kontor i Latinamerika. Den globala expansionen är en viktig dimension, vi är säkra på att närvaron på börsen kommer att underlätta den.

Vilka förväntningar har du på 2023?

– Att fortsatt leverera stora värden till befintliga såväl som till nya kunder. Att vårt budskap når fram och att vår börsintroduktion blir framgångsrik. Vår plattform ligger extremt rätt i tiden och vi har synnerligen goda förhoppningar om att Neovici kommer att tas väl emot av marknaden och förverkliga en expansiv och spännande global tillväxtresa.

Hur beskriver du det ekonomiska nuläget för Neovici?

– Starkt! Under 2023 kommer vi att omsätta nära 100 miljoner kronor och vi är nu i ett expansivt läge med dubblerad omsättning flera år framåt. Timingen kan inte vara bättre, kostnadsbesparingar och effektiviseringar står högst upp på många företags agendor.

Så hur ska Neovici nå tillväxt?

– Genom att introducera nya produkter och tjänster. Växa med partners och kunder. Förvärv och att gå in på andra marknader.

Men kan AI verkligen göra ett bättre jobb än en människa?

– AI är en digital superkraft som verkligen hjälper oss människor att skapa möjligheter, att lösa problem och utmaningar snabbare, och samtidigt blicka framåt, tycker vi på Neovici. Våra algoritmer fattar bättre och snabbare beslut än vad människan gör, och det finns inget utrymme för felmarginaler. Sedan starten 2009 har vår plattform Cosmoz tagit nära en miljard beslut åt våra kunder helt utan inblandning av människor. Resultaten talar för sig själva, Cosmoz har medfört enorma effektiviseringsvinster och intäktsökningar uppgående till flera hundra miljoner kronor för våra kunder. Så svaret är ja, men människor kommer alltid att behövas – vi kommer att ha andra uppgifter bara, såsom beslutsfattande på en högre nivå. I det är AI ett ovärderligt verktyg och en förutsättning.

Kan inte ordinära affärssystem lösa problemen?

– Inte som det ser ut idag. Många affärssystem skapades på 70- och 80-talet med arkitektur som förenklat är att likna vid silos. De har stora databaser men kan inte enkelt kommunicera mellan flöden, data staplas helt enkelt som i en silo. Exempelvis hanteras och betalas ofta leverantörsfakturor i ett dataflöde och kreditfakturor skickas i ett annat, en kassaflödesmässig katastrof. De har också stora utmaningar att hantera dessa enorma flöden av data och information i realtid.

Kommer denna marknad att digitaliseras och automatiseras snabbare nu?

– Ja, jag tror att vi kan se ett scenario som liknar musikindustrins transformation, steget från analogt till helt digitalt strömmande musik (läs Spotify) gick oerhört snabbt.

Hur ser den globala marknaden för automation ut?

– Den är stor och snabbväxande samtidigt som den är väldigt föränderlig och komplex. Många har ännu inte förstått vad som är på väg att ske, vilket är spännande. Det finns ett enormt stort utrymme att växa i och att förbättra för hela marknaden. Exempelvis finns det bara i USA mer än 700 000 medelstora företag som ännu inte har påbörjat sin digitala transformationsresa än.

Så vad kan Neovicis plattform Cosmoz göra?

– Jag vill igen berätta, Cosmoz är en modern AI-plattform byggd för att automatisera beslutsfattande. Genom att tillhandahålla avancerade algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens till våra kunder, deras partners och leverantörer säkerställer Cosmoz att all data är uppdaterad och konsekvent i alla system. Detta minskar den manuella bearbetningen och kostnaderna förknippade med den manuella hanteringen av data. Vi löser företagens problem med moderna metoder genom avancerade algoritmer. Cosmoz kan förutom allt jag berättat också ge mer nyanserade och differentierade beslutsunderlag. Mängden data som hanteras i transaktionsflödena kan analyseras på nya sätt vilket också ger nya snabbare affärer och affärsmöjligheter.

Ok men rent konkret, vilka utmaningar har era kunder innan de tar hjälp av Neovici?

– Det handlar nästan alltid om förlegade system och processer, som gör att arbetssätt anpassats efter systembegränsningar och inte tvärtom. Processerna är manuella, fylld av utmaningar och onödiga kostnader. Väntetider kan vara långa och med hanteringskostnader som är enorma vilket skapar stor frustration hos bolagen, dess partners och leverantörer. Utmaningarna finns i olika delar av alla värdekedjor, nationellt likväl som internationellt, avslutar Jan Berggren.

Nyheter

Dometic är en bra aktie att köpa anser Dagens industri

Publicerad

den

Ett aktivt liv med Dometic på stranden

Dometic är veckans aktie i Dagens industri som delar ut en köprekommendation till medelrisk. Tidningens analytiker ser en uppsida på 20 procent, samt en direktavkastning på 2 procent, på ett års sikt.

”Di ser att en attraktiv värdering, ett förändringsarbete som ger resultat och en marknad som successivt kommer att förbättras ger köpläge i Dometic.”

Marginalförbättringar är att vänta och den amerikanska marknaden för det som kallas fritidsfordon verkar ha sett sin botten. Ett styrketecken är även att både VD och styrelseordförande har ett betydande aktieägande.

På den negativa sidan finns att bolaget är konjunkturkänsligt och fortfarande har en något hög skuldnivå. Att VD och styrelseordförande äger ordentligt med aktier är visserligen ett styrketecken, men i övrigt finns det inga storägare av kött och blod lyfter Di fram.

Fortsätt läsa

Nyheter

6 bra aktier att köpa enligt Börsveckan

Publicerad

den

Börsveckan har denna gång tittat närmare på nio företag och sex av aktierna är bra att köpa. Övriga tre gör man bäst i att vänta med.

Köp

  • Assa Abloy
  • Bulten
  • Duni
  • Balder
  • Instalco
  • Logistri

Avvakta

  • ChemoMetec
  • Multiconsult
  • Evolution
Fortsätt läsa

Nyheter

Saab får beställning på 1,8 miljarder kronor från Kanada

Publicerad

den

Saab RBS 70 NG luftvärn

Saab har fått en beställning från Kanadas regering på det korträckviddiga luftvärnssystemet RBS 70 NG. Ordervärdet är cirka 1,8 miljarder kronor och leveranser börjar under 2024.

Beställningen inkluderar all utrustning som krävs för att använda RBS 70 NG, inklusive eldenheter, robotar, transportfordon samt utbildning och support. Genom affären kommer Saab långsiktigt att stötta Kanadas luftvärnsförmåga, med särskilt fokus på den kanadensiska försvarsmaktens närvaro i Lettland.

–  Vi levererar ett väl beprövat, effektivt luftvärnssystem som ger länder en mycket viktig förmåga i en orolig omvärld, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

Kanada valde Saabs erbjudande inom ramen för en konkurrensupphandling och Saab kommer att samarbeta med kanadensiska partners och leverantörer för att leverera kontraktet. 

RBS 70 NG är laserstyrt, vilket hindrar motståndaren från att störa ut systemet, och har en automatisk målsökare. Några av Saabs kundländer för RBS 70 NG är Brasilien, Tjeckien och Lettland.   

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära