Följ oss

Nyheter

Neovici skapar explosiv innovation inom affärsvärlden med AI-plattformen Cosmoz

Publicerad

den

Jan Berggren på Neovici

Tusentals miljarder affärstransaktioner hanteras över hela världen varje år. En stor del innehåller otydlighet eller fel, vilket leder till frustration och betydande ekonomiska förluster. Med sin AI-plattform Cosmoz löser Neovici problemen och hanteringen av affärstransaktioner och säkerställer att all data är uppdaterad och konsekvent i alla system. – Våra lösningar anses ofta vara för bra för att vara sanna tills kunderna själva ser resultatet. Nu tar vi steget mot börsen, säger Jan Berggren, vd för Neovici.

Företagens finansiella flöden tyngs av byråkrati, väntetider, pengaläckage samt ineffektivitet genom olika manuella moment i hanteringen. Dessutom är det svårt i detta trassel att blicka framåt, det blir helt enkelt svårare för företagen att planera effektivt. Detta bidrar dessutom till många fel, missade möjligheter och stora kostnader. Nu revolutionerar fintechbolaget Neovici hanteringen av affärstransaktioner med avancerade algoritmer och siktar på att börsintroducera bolaget på First North under andra kvartalet 2023.

– Känslan är fantastisk när vi nu ser vad vi står inför. Marknaden är mogen och timingen den rätta. Vi behöver inte längre förklara vad AI och automation är, säger Neovicis vd, Jan Berggren.

Ni satsar på en börsintroduktion på First North under 2023 – berätta!

– Huvudskälet är att göra bolaget synligt och väletablerat i möten med stora företag. Det blir lättare för kunderna att välja oss genom att vara publik. Dessutom ser vi tillväxtmöjligheter med ett ökat kapital. Under 2022 har vi bland annat påbörjat en global expansion, tripplat personalstyrkan och etablerat kontor i Latinamerika. Den globala expansionen är en viktig dimension, vi är säkra på att närvaron på börsen kommer att underlätta den.

Vilka förväntningar har du på 2023?

– Att fortsatt leverera stora värden till befintliga såväl som till nya kunder. Att vårt budskap når fram och att vår börsintroduktion blir framgångsrik. Vår plattform ligger extremt rätt i tiden och vi har synnerligen goda förhoppningar om att Neovici kommer att tas väl emot av marknaden och förverkliga en expansiv och spännande global tillväxtresa.

Hur beskriver du det ekonomiska nuläget för Neovici?

– Starkt! Under 2023 kommer vi att omsätta nära 100 miljoner kronor och vi är nu i ett expansivt läge med dubblerad omsättning flera år framåt. Timingen kan inte vara bättre, kostnadsbesparingar och effektiviseringar står högst upp på många företags agendor.

Så hur ska Neovici nå tillväxt?

– Genom att introducera nya produkter och tjänster. Växa med partners och kunder. Förvärv och att gå in på andra marknader.

Men kan AI verkligen göra ett bättre jobb än en människa?

– AI är en digital superkraft som verkligen hjälper oss människor att skapa möjligheter, att lösa problem och utmaningar snabbare, och samtidigt blicka framåt, tycker vi på Neovici. Våra algoritmer fattar bättre och snabbare beslut än vad människan gör, och det finns inget utrymme för felmarginaler. Sedan starten 2009 har vår plattform Cosmoz tagit nära en miljard beslut åt våra kunder helt utan inblandning av människor. Resultaten talar för sig själva, Cosmoz har medfört enorma effektiviseringsvinster och intäktsökningar uppgående till flera hundra miljoner kronor för våra kunder. Så svaret är ja, men människor kommer alltid att behövas – vi kommer att ha andra uppgifter bara, såsom beslutsfattande på en högre nivå. I det är AI ett ovärderligt verktyg och en förutsättning.

Kan inte ordinära affärssystem lösa problemen?

– Inte som det ser ut idag. Många affärssystem skapades på 70- och 80-talet med arkitektur som förenklat är att likna vid silos. De har stora databaser men kan inte enkelt kommunicera mellan flöden, data staplas helt enkelt som i en silo. Exempelvis hanteras och betalas ofta leverantörsfakturor i ett dataflöde och kreditfakturor skickas i ett annat, en kassaflödesmässig katastrof. De har också stora utmaningar att hantera dessa enorma flöden av data och information i realtid.

Kommer denna marknad att digitaliseras och automatiseras snabbare nu?

– Ja, jag tror att vi kan se ett scenario som liknar musikindustrins transformation, steget från analogt till helt digitalt strömmande musik (läs Spotify) gick oerhört snabbt.

Hur ser den globala marknaden för automation ut?

– Den är stor och snabbväxande samtidigt som den är väldigt föränderlig och komplex. Många har ännu inte förstått vad som är på väg att ske, vilket är spännande. Det finns ett enormt stort utrymme att växa i och att förbättra för hela marknaden. Exempelvis finns det bara i USA mer än 700 000 medelstora företag som ännu inte har påbörjat sin digitala transformationsresa än.

Så vad kan Neovicis plattform Cosmoz göra?

– Jag vill igen berätta, Cosmoz är en modern AI-plattform byggd för att automatisera beslutsfattande. Genom att tillhandahålla avancerade algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens till våra kunder, deras partners och leverantörer säkerställer Cosmoz att all data är uppdaterad och konsekvent i alla system. Detta minskar den manuella bearbetningen och kostnaderna förknippade med den manuella hanteringen av data. Vi löser företagens problem med moderna metoder genom avancerade algoritmer. Cosmoz kan förutom allt jag berättat också ge mer nyanserade och differentierade beslutsunderlag. Mängden data som hanteras i transaktionsflödena kan analyseras på nya sätt vilket också ger nya snabbare affärer och affärsmöjligheter.

Ok men rent konkret, vilka utmaningar har era kunder innan de tar hjälp av Neovici?

– Det handlar nästan alltid om förlegade system och processer, som gör att arbetssätt anpassats efter systembegränsningar och inte tvärtom. Processerna är manuella, fylld av utmaningar och onödiga kostnader. Väntetider kan vara långa och med hanteringskostnader som är enorma vilket skapar stor frustration hos bolagen, dess partners och leverantörer. Utmaningarna finns i olika delar av alla värdekedjor, nationellt likväl som internationellt, avslutar Jan Berggren.

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära