Följ oss

Nyheter

Noteringskandidaten Villa Seafood Group vill fortsätta expandera inom fisk och skaldjur

Publicerad

den

Lax från Villa Seafood Group

Fram till 2050 kommer världens befolkning att växa med 30 % och tillgången på mat måste ökas kraftigt för att möta behoven hos en befolkning på 9,8 miljarder människor. FN:s livsmedelsorganisation påpekar att en större andel av världens proteinbehov måste tillgodoses av fisk och skaldjur och framför allt från vattenbruk. Villa Seafood Group, ett multinationellt skaldjursföretag som fokuserar på produktion och försäljning av hållbara skaldjur till ett 30-tal marknader världen över, är väl positionerat för att ta del av denna tillväxt. Det berättar Anders Hagestande, finanschef på Villa Seafood Group.

Berätta om Villa Seafood Group och företagets verksamhet

– Villa Seafood är involverat i hela värdekedjan och skiljer sig från sina konkurrenter genom att ha en transparent värdekedja och fokus på förädlade produkter. Villa Seafood Group har en aggressiv tillväxtstrategi som inkluderar en möjlig framtida börsintroduktion.  Vi arbetar för att erbjuda kunder inom både detaljhandeln och storhushållsmarknaden hållbara högkvalitativa skaldjursprodukter, även för sushikunder. Vi arbetar i en transparent värdekedja där vi söker hitta bra och lönsamma lösningar för såväl våra kunder som våra leverantörer. Eftersom vi är involverade i både råvaruproduktion, förädling, marknadsföring och försäljning har vi kunskap om hela värdekedjan för skaldjur. Vårt fokus på partnerskap kombinerat med god kunskap om slutkunden gör att vi sticker ut i skaldjursbranschen. Det uppskattades bland annat när öringproducenten Hima Seafood skaffade kapital från PCP och Foresight för att finansiera sin anläggning. Villa Seafood Group är marknadsföringspartner till Hima, som kommer att säkerställa produktutveckling, försäljning och marknadsföring av deras 8 000 MT öring när den släpps på marknaden 2025.

Vilka faktorer särskiljer er från andra storskaliga fisk- och skaldjursproducenter?

– I Norge ligger vårt huvudfokus på laxfiléprodukter som bidrar till lägre utsläpp av CO2 vid transporter till marknaden. Dessutom ger det lägre fraktkostnader än hel lax samtidigt som vi säkerställer att den kvarvarande råvaran också används som livsmedel. Våra frysta laxfiléer är tillverkade med en ”superfreeze”-teknik som både minskar energianvändningen och förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Vårt joint venture i Skottland, Organic Sea Harvest, har som mål att bli världens ledande producent av ekologisk lax. Ekologisk laxproduktion ställer hårdare krav på djurskydd och hållbara foderingredienser, samtidigt som det ger en bättre produkt eftersom vi ersätter soja med hållbara marina ingredienser. Detta ger en bättre smak.

– Villa Seafood Group har sitt huvudkontor i Ålesund, ett centrum inom den norska skaldjursindustrin, men vi har även ett brett nätverk inom den norska och internationella skaldjursindustrin. Vi är medvetna om att leta efter kunder och partners som ger oss möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Denna strategi har inneburit att säljbolaget Villa Seafood AS haft en årlig tillväxttakt på över 23% de senaste 5 åren och vi har nu ett behov av att etablera ny produktionskapacitet som kommer under Q2 2023.

Hur ser du på Villa Seafood Groups tillväxtpotential?

– För hela branschen finns det en underliggande tillväxtpotential i det växande behovet av livsmedel världen över. Dessutom är konsumtionen av skaldjur låg i många länder jämfört med kött. Laxkonsumtionen per capita i USA är till exempel mindre än hälften av vad vi ser i Europa. Bolagen i Villa Seafood Group är väl positionerade för att ta del av denna tillväxt genom både direkt ägande i råvaruproduktion och förädling och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Dessutom är vi väl positionerade för att utnyttja tillväxtpotentialen genom våra partnerskap, som både ger tillgång till produktionskapacitet och marknadsmöjligheter. I Skottland tittar vi både på möjligheter att öka produktionen de kommande åren och att ta en starkare position nedströms i värdekedjan. I Norge ökar vi nu filéproduktionen kraftigt och vi arbetar med långsiktiga lösningar för att säkra tillgången på råvaror. Samtidigt tittar vi på möjligheterna att utöka produktbasen till att omfatta fler vitfisk- och skaldjursprodukter, vilket både ger oss en utökning av produktsortimentet till den befintliga kundbasen och tillgång till nya segment. Vi arbetar också med att bygga ett ”House of Brands” – ett varumärkeshus för skaldjur där vi kan ta ut det mervärde som olika varumärken tillför utvalda marknadssegment.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi är ett företag som kännetecknas av ambitiösa tillväxtambitioner som kommer att kräva ytterligare finansiering. Vi har planer på att utöka vår verksamhet i Skottland och vi arbetar med att utveckla vår bearbetningskapacitet utöver de bearbetningsanläggningar vi har idag. Fiskodling och skaldjursförädling är kapitalintensiv verksamhet, vilket är ett argument för en framtida börsnotering. Även om vi inte har någon konkret tidsplan för en eventuell börsnotering har vi börjat utveckla organisationen med sikte på en framtida börsintroduktion.

I år genomförde vi en emission arrangerad av Dealflow som innebar att vi gick från 10 till 127 ägare. Alla anställda i Villa Seafood och Villa Seafood Group, samt styrelseledamöter, äger nu aktier i bolaget. Emissionen gjorde det möjligt för oss att fullt ut finansiera våra planerade projekt och bidrog till att aktien blir likvid efter en eventuell notering. Vi har också upplevt att kapitalmarknaden har stort intresse för företaget.

Vilka faktorer gör Villa Seafood Group till ett intressant bolag för framtida aktieägare?

– Villa Seafood Group är ett unikt företag. Vår historia visar att vi har haft en stark förmåga att skapa lönsam tillväxt genom att arbeta både med marknadsledd produktutveckling och samtidigt vara lösningsorienterade i förhållande till produktionsförhållandena. Vi tror att vi kan accelerera denna tillväxt genom att lägga till ytterligare kapital för att realisera nya investeringar. Att investera i mindre tillväxtföretag som Villa Seafood Group är ofta mer riskfyllt än att investera i stora, mogna företag, men ger också mycket större potential för avkastning.

Fakta: Villa Seafood är ett multinationellt fisk- och skaldjursföretag med huvudkontor i Ålesund, Norge. Villa Seafood är specialiserade på att bearbeta, distribuera och marknadsföra en rad lax-, öring- och andra skaldjursprodukter till mer än 30 länder över hela världen.

Nyheter

Shortcut Medias räddningsförsök misslyckades – stor del av verksamheten sätts i konkurs

Publicerad

den

Börsposten skrev i slutet av oktober att Shortcut Media inte är ett fungerande företag. Idag meddelade Shortcut Media att de sätter en stor del av sin verksamhet i konkurs i form av Bond Street Film, som utgjorde företagets hela verksamhet i Stockholm. Det är en extra hård smäll då Shortcut Media strax runt nyår satsade 1,5 miljoner kronor i friska pengar på att få haveriet Bond Street Film i något bättre skick så att det i någon form kunde säljas.

Det som nu finns kvar är koncernens verksamheter i Göteborg och Söderhamn. Dessa verksamheter uppges utvecklas starkt och vara lönsamma.

Problemet är dock att Shortcut Media har skulder. Vi får se i kommande rapport hur de aktuella siffrorna ser ut, men skulderna är stora sett till den kvarvarande verksamheten och även sett till hela bolagets börsvärde som vid 80 öre per aktie är runt 10 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Axfood är en bra aktie till låg risk efter prisfallet

Publicerad

den

Willys livsmedelsbutik

Förra gången Dagens industri gav en köprekommendation till Axfood-aktien blev det en framgång och nu skriver tidningens analytiker att det är dags att köpa igen. När marknaden fokuserar på tillväxtbolag så har den stabila lågriskaktien Axfood i stället tappat i pris.

Marknaden ogillar att inflationen ger stigande hyres- och lönekostnader. Men Di anser att det är hanterbart. Investerare är även obekväma med att marginaltrenden är fallande. Här lyfter dock Di fram att det delvis beror på Axfoods stora framgång med Willys som har en lägre prisnivå än bolagets Hemköp-butiker. Det är även Willys som gör aktien intressant.

“Den stora möjligheten för Axfood ligger dock i Willys fantastiska utveckling, med en omsättningsökning på 23 procent under det fjärde kvartalet. Det var tre gånger högre än dagligvaruhandelns tillväxt.”

Di kallar Willys tillväxt för en historisk marknadsandelsvinst som Axfood kommer att ha nytta av under lång tid. Man anser att sannolikheten är stor många av de nya kunderna kommer att fortsätta att handla hos Willys även när priserna normaliseras.

Artikeln först publicerad på Nyemissioner.se

Fortsätt läsa

Nyheter

Bra läge för europeiska kvalitetsbolag

Publicerad

den

Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa

Ekonomierna i Europa har släpat efter sedan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har försvårat situationen ytterligare. Börsutvecklingen jämfört med USA, och även Sverige, de senaste tre åren skiljer sig markant och många europeiska bolag värderas på historiskt låga nivåer. Allt fler investerare vänder nu intresset mot Europa och trots utmaningar börjar mycket se intressant ut. Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa, spetsar in sig på europeiska kvalitetsbolag. 

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag oberoende av bransch och storlek. Ansvarsfullt ägande är en central del i investeringsprocessen. Beskrivningen fångar in just det som gör fonden extra intressant just nu – europeiska aktier med fokus på kvalitetsbolag och aktiv ansvarsfull förvaltning.  

Varför är Europa intressant?

– Med stigande räntor och begynnande lågkonjunktur blir bolagens värdering av större betydelse. Här sticker europeiska aktier ut som attraktiva relativt andra marknader, menar Lars-Erik Lundgren.

De europeiska bolagen handlas på låga nivåer både relativt sin egen historik och andra marknader. Men det finns även fler faktorer som talar för dessa bolag.

– Pandemin har påskyndat flera trender som gynnar en del fina europeiska bolag med verksamheter kopplat till elektrifiering, grön energi, automatisering och diversifiering av viktiga leverantörskedjor. Dessutom har enorma finanspolitiska stimulanser under kommande år tillsammans med ett stort investeringsbehov i allt från infrastruktur till energiförsörjning skapat en intressant inramning för europeiska bolag, fortsätter Lars- Erik.  

Vad kännetecknar de bolag ni letar efter?

Eric Karlsson beskriver förvaltningen som riskfokuserad och störst vikt läggs vid bolagens kvaliteter och inte så mycket vid framtidsprognoser.

– I en miljö med hög inflation, stigande räntor, höga elpriser och pressade konsumenter vill vi äga bolag som är mindre beroende av konjunkturen och helst har en strukturell tillväxttrend i ryggen när tillväxten bromsar in. Investeringar i den här typen av bolag, särskilt efter generella sättningar, ger goda förutsättningar för god riskjusterad avkastning på sikt, förklarar Eric.

Förvaltningen är inriktad på kvalitetsbolag som kännetecknas av hög avkastning på investerat kapital som genererar en värdeskapande tillväxt. Den här typen av bolag har visat sig prestera bättre över tid och särskilt i den delen av konjunkturcykeln vi befinner oss i nu.

– Vi vill se att bolagen har hög bruttomarginal då dessa bolag tenderar att ha lättare att skjuta över kostnadsökningar på sina kunder. Hög bruttomarginal är en indikation på att bolaget har en viktig produkt för kunden och lägre konkurrens. Ett annat kännetecken på hög kvalitet är lägre skuldsättning och finansieringskostnad vilket gör att de inte drabbas lika hårt av stigande räntor, menar Eric.

Vad talar för en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond?

– I rådande marknadsförhållanden är vår fond defensivt positionerad med en kombination av värdebolag, defensiva sektorer och kvalitetsbolag vilket är viktiga faktorer som en indexfond inte tar hänsyn till. Marknaden underskattar konsekvent kvalitetsbolagen vilket skapar möjligheter för oss och vi har passat på att addera de kvalitetsbolag vi vill äga på lång sikt nu när kvalitetspremien har kommit ned. Dessutom förväntas vinstökningar under 2023 trots utmaningarna på marknaden, säger Lars-Erik.

Lars-Erik berättar att innehaven i portföljen likaviktas vilket också fyller en viktig funktion i den aktiva förvaltningen. Vikten i bolag vars värderingar stigit kraftigt tas ned vilket skapar utrymme för investeringar i bolag med låga värderingar, något som ökar chansen till god riskjusterad avkastning på sikt.

– När vi hade nollräntor styrdes tillgångspriserna mer av centralbanksbeslut och andra makrofaktorer medan det idag kommer blir allt viktigare att titta på enskilda bolags förutsättningar att klara de utmaningar vi ser, fortsätter Lars-Erik.

Har ni några spaningar inför 2023?

Vi tror att det är ett gynnsamt läge att öka sin Europaexponering. Efter många svaga år i Europa är inramningen annorlunda nu och det finns förutsättningar för god vinsttillväxt för vissa bolag. Särskilt för kvalitetsbolag som historiskt har levererat i den här delen av konjunkturcykeln. Med högre räntor och därmed ökad kapitalkostnad för bolagen kommer skillnaden mellan bra och dåliga bolag uppenbaras. Denna spridning talar för aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning som urskillningslöst köper alla bolag på en marknad. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2023, avslutar Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gaming är en bransch under ständig utveckling och mobilspel har sedan länge blivit en av de mest betydande delarna av branschen. Börsposten har gjort en ny sammanställning av mobilspelsföretagen som har sina aktier noterade i Sverige. Bolagen är ordnade efter börsvärde, från lägst till […]

Populära