Följ oss

Nyheter

Noteringskandidaten Villa Seafood Group vill fortsätta expandera inom fisk och skaldjur

Publicerad

den

Lax från Villa Seafood Group

Fram till 2050 kommer världens befolkning att växa med 30 % och tillgången på mat måste ökas kraftigt för att möta behoven hos en befolkning på 9,8 miljarder människor. FN:s livsmedelsorganisation påpekar att en större andel av världens proteinbehov måste tillgodoses av fisk och skaldjur och framför allt från vattenbruk. Villa Seafood Group, ett multinationellt skaldjursföretag som fokuserar på produktion och försäljning av hållbara skaldjur till ett 30-tal marknader världen över, är väl positionerat för att ta del av denna tillväxt. Det berättar Anders Hagestande, finanschef på Villa Seafood Group.

Berätta om Villa Seafood Group och företagets verksamhet

– Villa Seafood är involverat i hela värdekedjan och skiljer sig från sina konkurrenter genom att ha en transparent värdekedja och fokus på förädlade produkter. Villa Seafood Group har en aggressiv tillväxtstrategi som inkluderar en möjlig framtida börsintroduktion.  Vi arbetar för att erbjuda kunder inom både detaljhandeln och storhushållsmarknaden hållbara högkvalitativa skaldjursprodukter, även för sushikunder. Vi arbetar i en transparent värdekedja där vi söker hitta bra och lönsamma lösningar för såväl våra kunder som våra leverantörer. Eftersom vi är involverade i både råvaruproduktion, förädling, marknadsföring och försäljning har vi kunskap om hela värdekedjan för skaldjur. Vårt fokus på partnerskap kombinerat med god kunskap om slutkunden gör att vi sticker ut i skaldjursbranschen. Det uppskattades bland annat när öringproducenten Hima Seafood skaffade kapital från PCP och Foresight för att finansiera sin anläggning. Villa Seafood Group är marknadsföringspartner till Hima, som kommer att säkerställa produktutveckling, försäljning och marknadsföring av deras 8 000 MT öring när den släpps på marknaden 2025.

Vilka faktorer särskiljer er från andra storskaliga fisk- och skaldjursproducenter?

– I Norge ligger vårt huvudfokus på laxfiléprodukter som bidrar till lägre utsläpp av CO2 vid transporter till marknaden. Dessutom ger det lägre fraktkostnader än hel lax samtidigt som vi säkerställer att den kvarvarande råvaran också används som livsmedel. Våra frysta laxfiléer är tillverkade med en ”superfreeze”-teknik som både minskar energianvändningen och förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Vårt joint venture i Skottland, Organic Sea Harvest, har som mål att bli världens ledande producent av ekologisk lax. Ekologisk laxproduktion ställer hårdare krav på djurskydd och hållbara foderingredienser, samtidigt som det ger en bättre produkt eftersom vi ersätter soja med hållbara marina ingredienser. Detta ger en bättre smak.

– Villa Seafood Group har sitt huvudkontor i Ålesund, ett centrum inom den norska skaldjursindustrin, men vi har även ett brett nätverk inom den norska och internationella skaldjursindustrin. Vi är medvetna om att leta efter kunder och partners som ger oss möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Denna strategi har inneburit att säljbolaget Villa Seafood AS haft en årlig tillväxttakt på över 23% de senaste 5 åren och vi har nu ett behov av att etablera ny produktionskapacitet som kommer under Q2 2023.

Hur ser du på Villa Seafood Groups tillväxtpotential?

– För hela branschen finns det en underliggande tillväxtpotential i det växande behovet av livsmedel världen över. Dessutom är konsumtionen av skaldjur låg i många länder jämfört med kött. Laxkonsumtionen per capita i USA är till exempel mindre än hälften av vad vi ser i Europa. Bolagen i Villa Seafood Group är väl positionerade för att ta del av denna tillväxt genom både direkt ägande i råvaruproduktion och förädling och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Dessutom är vi väl positionerade för att utnyttja tillväxtpotentialen genom våra partnerskap, som både ger tillgång till produktionskapacitet och marknadsmöjligheter. I Skottland tittar vi både på möjligheter att öka produktionen de kommande åren och att ta en starkare position nedströms i värdekedjan. I Norge ökar vi nu filéproduktionen kraftigt och vi arbetar med långsiktiga lösningar för att säkra tillgången på råvaror. Samtidigt tittar vi på möjligheterna att utöka produktbasen till att omfatta fler vitfisk- och skaldjursprodukter, vilket både ger oss en utökning av produktsortimentet till den befintliga kundbasen och tillgång till nya segment. Vi arbetar också med att bygga ett ”House of Brands” – ett varumärkeshus för skaldjur där vi kan ta ut det mervärde som olika varumärken tillför utvalda marknadssegment.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi är ett företag som kännetecknas av ambitiösa tillväxtambitioner som kommer att kräva ytterligare finansiering. Vi har planer på att utöka vår verksamhet i Skottland och vi arbetar med att utveckla vår bearbetningskapacitet utöver de bearbetningsanläggningar vi har idag. Fiskodling och skaldjursförädling är kapitalintensiv verksamhet, vilket är ett argument för en framtida börsnotering. Även om vi inte har någon konkret tidsplan för en eventuell börsnotering har vi börjat utveckla organisationen med sikte på en framtida börsintroduktion.

I år genomförde vi en emission arrangerad av Dealflow som innebar att vi gick från 10 till 127 ägare. Alla anställda i Villa Seafood och Villa Seafood Group, samt styrelseledamöter, äger nu aktier i bolaget. Emissionen gjorde det möjligt för oss att fullt ut finansiera våra planerade projekt och bidrog till att aktien blir likvid efter en eventuell notering. Vi har också upplevt att kapitalmarknaden har stort intresse för företaget.

Vilka faktorer gör Villa Seafood Group till ett intressant bolag för framtida aktieägare?

– Villa Seafood Group är ett unikt företag. Vår historia visar att vi har haft en stark förmåga att skapa lönsam tillväxt genom att arbeta både med marknadsledd produktutveckling och samtidigt vara lösningsorienterade i förhållande till produktionsförhållandena. Vi tror att vi kan accelerera denna tillväxt genom att lägga till ytterligare kapital för att realisera nya investeringar. Att investera i mindre tillväxtföretag som Villa Seafood Group är ofta mer riskfyllt än att investera i stora, mogna företag, men ger också mycket större potential för avkastning.

Fakta: Villa Seafood är ett multinationellt fisk- och skaldjursföretag med huvudkontor i Ålesund, Norge. Villa Seafood är specialiserade på att bearbeta, distribuera och marknadsföra en rad lax-, öring- och andra skaldjursprodukter till mer än 30 länder över hela världen.

Nyheter

Embracer ska delas upp i tre börsnoterade företag

Publicerad

den

Tomb Raider

Embracer Group kom idag med en stor nyhet, nämligen att koncernen ska delas upp i tre separata börsnoterade företag.

  • Asmodee Group innehåller brädspelsverksamheten och har tidigare köpts av Embracer och behåller sitt namn. Eftersom Asmodee Group har stabila kassaflöden som banker känner sig trygga med så kommer en stor del av Embracers skulder att följa med till Asmodee. Följ börsnoteringen
  • Coffee Stain & Friends blir en gamingkoncern med parallellt fokus på indie- och A/AA-premium- och free-to-play-spel för PC/konsol och mobil. Inkluderar företag som Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs, samt THQ Nordic och Amplifier Game Invest, samt Easybrain, Deca, CrazyLabs och Cryptic. Följ börsnoteringen
  • Middle-earth Enterprises & Friends är arbetsnamnet på den verksamhet som blir kvar i Embracer-skalet och ska vara ett kreativt ”powerhouse” inom AAA-spelutveckling och förläggarverksamhet för PC och konsol samt förvaltaren av Sagan om ringen och Tomb Raider och många andra.

Erik Sprinchorn på TIN Fonder kommenterar planerna.

Erik Sprinchorn kommenterar Embracer Groups uppdelning.
Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan gillar en relativt nynoterad norsk aktie och fyra svenska

Publicerad

den

Investerare i city

Börsveckan har denna gång tittat närmare på åtta företag och hela fem av aktierna får köprekommendationer.

Köp

  • Beerenberg, som noterades på Euronext Growth Oslo i oktober
  • Volvo
  • Railcare
  • Note
  • Arjo


Avvakta

Fortsätt läsa

Nyheter

NCC på 20 minuter

Publicerad

den

Tingsrätt som NCC byggt

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom byggbolaget NCC vilket ger en bra översikt av verksamheten.

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden och har flera affärsområden. Ett nytt affärsområde som börjat etableras under 2024 är Green Industry Transformation där kompetens och resurser samlas för att kunna driva stora projekt relaterat till den gröna industriella omställningen.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära