Följ oss

Nyheter

Noteringskandidaten Villa Seafood Group vill fortsätta expandera inom fisk och skaldjur

Publicerad

den

Lax från Villa Seafood Group

Fram till 2050 kommer världens befolkning att växa med 30 % och tillgången på mat måste ökas kraftigt för att möta behoven hos en befolkning på 9,8 miljarder människor. FN:s livsmedelsorganisation påpekar att en större andel av världens proteinbehov måste tillgodoses av fisk och skaldjur och framför allt från vattenbruk. Villa Seafood Group, ett multinationellt skaldjursföretag som fokuserar på produktion och försäljning av hållbara skaldjur till ett 30-tal marknader världen över, är väl positionerat för att ta del av denna tillväxt. Det berättar Anders Hagestande, finanschef på Villa Seafood Group.

Berätta om Villa Seafood Group och företagets verksamhet

– Villa Seafood är involverat i hela värdekedjan och skiljer sig från sina konkurrenter genom att ha en transparent värdekedja och fokus på förädlade produkter. Villa Seafood Group har en aggressiv tillväxtstrategi som inkluderar en möjlig framtida börsintroduktion.  Vi arbetar för att erbjuda kunder inom både detaljhandeln och storhushållsmarknaden hållbara högkvalitativa skaldjursprodukter, även för sushikunder. Vi arbetar i en transparent värdekedja där vi söker hitta bra och lönsamma lösningar för såväl våra kunder som våra leverantörer. Eftersom vi är involverade i både råvaruproduktion, förädling, marknadsföring och försäljning har vi kunskap om hela värdekedjan för skaldjur. Vårt fokus på partnerskap kombinerat med god kunskap om slutkunden gör att vi sticker ut i skaldjursbranschen. Det uppskattades bland annat när öringproducenten Hima Seafood skaffade kapital från PCP och Foresight för att finansiera sin anläggning. Villa Seafood Group är marknadsföringspartner till Hima, som kommer att säkerställa produktutveckling, försäljning och marknadsföring av deras 8 000 MT öring när den släpps på marknaden 2025.

Vilka faktorer särskiljer er från andra storskaliga fisk- och skaldjursproducenter?

– I Norge ligger vårt huvudfokus på laxfiléprodukter som bidrar till lägre utsläpp av CO2 vid transporter till marknaden. Dessutom ger det lägre fraktkostnader än hel lax samtidigt som vi säkerställer att den kvarvarande råvaran också används som livsmedel. Våra frysta laxfiléer är tillverkade med en ”superfreeze”-teknik som både minskar energianvändningen och förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Vårt joint venture i Skottland, Organic Sea Harvest, har som mål att bli världens ledande producent av ekologisk lax. Ekologisk laxproduktion ställer hårdare krav på djurskydd och hållbara foderingredienser, samtidigt som det ger en bättre produkt eftersom vi ersätter soja med hållbara marina ingredienser. Detta ger en bättre smak.

– Villa Seafood Group har sitt huvudkontor i Ålesund, ett centrum inom den norska skaldjursindustrin, men vi har även ett brett nätverk inom den norska och internationella skaldjursindustrin. Vi är medvetna om att leta efter kunder och partners som ger oss möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Denna strategi har inneburit att säljbolaget Villa Seafood AS haft en årlig tillväxttakt på över 23% de senaste 5 åren och vi har nu ett behov av att etablera ny produktionskapacitet som kommer under Q2 2023.

Hur ser du på Villa Seafood Groups tillväxtpotential?

– För hela branschen finns det en underliggande tillväxtpotential i det växande behovet av livsmedel världen över. Dessutom är konsumtionen av skaldjur låg i många länder jämfört med kött. Laxkonsumtionen per capita i USA är till exempel mindre än hälften av vad vi ser i Europa. Bolagen i Villa Seafood Group är väl positionerade för att ta del av denna tillväxt genom både direkt ägande i råvaruproduktion och förädling och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Dessutom är vi väl positionerade för att utnyttja tillväxtpotentialen genom våra partnerskap, som både ger tillgång till produktionskapacitet och marknadsmöjligheter. I Skottland tittar vi både på möjligheter att öka produktionen de kommande åren och att ta en starkare position nedströms i värdekedjan. I Norge ökar vi nu filéproduktionen kraftigt och vi arbetar med långsiktiga lösningar för att säkra tillgången på råvaror. Samtidigt tittar vi på möjligheterna att utöka produktbasen till att omfatta fler vitfisk- och skaldjursprodukter, vilket både ger oss en utökning av produktsortimentet till den befintliga kundbasen och tillgång till nya segment. Vi arbetar också med att bygga ett ”House of Brands” – ett varumärkeshus för skaldjur där vi kan ta ut det mervärde som olika varumärken tillför utvalda marknadssegment.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi är ett företag som kännetecknas av ambitiösa tillväxtambitioner som kommer att kräva ytterligare finansiering. Vi har planer på att utöka vår verksamhet i Skottland och vi arbetar med att utveckla vår bearbetningskapacitet utöver de bearbetningsanläggningar vi har idag. Fiskodling och skaldjursförädling är kapitalintensiv verksamhet, vilket är ett argument för en framtida börsnotering. Även om vi inte har någon konkret tidsplan för en eventuell börsnotering har vi börjat utveckla organisationen med sikte på en framtida börsintroduktion.

I år genomförde vi en emission arrangerad av Dealflow som innebar att vi gick från 10 till 127 ägare. Alla anställda i Villa Seafood och Villa Seafood Group, samt styrelseledamöter, äger nu aktier i bolaget. Emissionen gjorde det möjligt för oss att fullt ut finansiera våra planerade projekt och bidrog till att aktien blir likvid efter en eventuell notering. Vi har också upplevt att kapitalmarknaden har stort intresse för företaget.

Vilka faktorer gör Villa Seafood Group till ett intressant bolag för framtida aktieägare?

– Villa Seafood Group är ett unikt företag. Vår historia visar att vi har haft en stark förmåga att skapa lönsam tillväxt genom att arbeta både med marknadsledd produktutveckling och samtidigt vara lösningsorienterade i förhållande till produktionsförhållandena. Vi tror att vi kan accelerera denna tillväxt genom att lägga till ytterligare kapital för att realisera nya investeringar. Att investera i mindre tillväxtföretag som Villa Seafood Group är ofta mer riskfyllt än att investera i stora, mogna företag, men ger också mycket större potential för avkastning.

Fakta: Villa Seafood är ett multinationellt fisk- och skaldjursföretag med huvudkontor i Ålesund, Norge. Villa Seafood är specialiserade på att bearbeta, distribuera och marknadsföra en rad lax-, öring- och andra skaldjursprodukter till mer än 30 länder över hela världen.

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Nyheter

Carnegie ger en köprekommendation till it-säkerhetföretaget Yubico

Publicerad

den

En Yubikey från Yubico

Carnegie ser starka och långsiktiga drivkrafter till att Yubicos tillväxtresa fortsätter, ger en köprekommendation till aktien.

”Bolaget bakom den phishing-resistenta hårdvarunyckeln Yubikey fick en stark första börsvecka. Carnegie Securities ser starka, långsiktiga drivkrafter inom cybersäkerhet som talar för att Yubicos resa fortsätter.”

Carnegie sätter en riktkurs på 130 kronor. Förutom flera starka trender som talar för en fortsatt stark resa för Yubico så är företaget även en given uppköpskandidat anser firman.

För en vecka sedan gav Dagens industri en köprekommendation.

Intervju med Yubicos VD Mattias Danielsson och medgrundare Stina Ehrensvärd gjord av Trading Direkt tidigare idag.

Intervju med Yubicos VD Mattias Danielsson och medgrundare Stina Ehrensvärd
Fortsätt läsa

Nyheter

Teckna inte Cortus Energys företrädesemission av konvertibler säger Affärsvärlden

Publicerad

den

Cortus Energy gör just nu en företrädesemission av konvertibler på 61,4 miljoner kronor, vilket kan utökas till 71,4 miljoner kronor.

Affärsvärlden har tittat närmare på läget för bolaget och emissionen och ger rådet att inte teckna. Bolaget har ett antal olika skulder och Affärsvärlden konstaterar att denna företrädesemission ökar skuldsättningen utan att bolaget har en intjäningsförmåga som varken matchar skulderna eller burnraten.

En intressant detalj som Affärsvärlden uppmärksammar är att Cortus Energy indirekt ger en omsättningsprognos för de kommande 12 månaderna på 25 miljoner kronor. Analytikern väljer att inte uttryckligen säga om det verkar troligt eller inte.

Vill man höra vad bolaget har att säga så kan man lyssna till nedanstående presentation som gavs för tio dagar sedan.

Cortus Energys VD Rolf Ljunggren presenterar verksamheten
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära