Följ oss

Nyheter

iCoat Medicals läkemedelskandidat kan innebära ett paradigmskifte på den globala transplantationsmarknaden

Publicerad

den

iCoat Medicals, vd Peder Waern

iCoat Medical är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar och marknadsför läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ. iCoat Medical har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Bolaget har dessutom utvecklat en helt ny behandlingsprincip som saknar direkt konkurrens. Det berättar iCoat Medicals vd Peder Waern.

Berätta om iCoat Medical och er affärsidé

– Vi är ett läkemedelsbolag vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ samt skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet av organ ämnade för transplantation. Vår produktkandidat, TUM012, har potential att transformera transplantationsmarknaden. Produkten bygger på 25 års akademisk forskning och utveckling.

Ni har utvecklat en produktkandidat, TUM012, som potentiellt kan möjliggöra fler organtransplantationer. Berätta mer om den.

– Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av syrebrist till cellerna, vilket innebär att patientens immunförsvar aktiveras och attackerar de skadade cellerna. TUM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvarets attacker och minskar därmed risken för inflammation och avstötning. Prekliniska studier visar entydigt att TUM012 förbättrar njurars funktion efter transplantation.

Ni är verksamma på den globala organtransplantationsmarknaden. Hur skulle du beskriva den kommersiella potentialen för er läkemedelskandidat TUM012?

– Transplantationer av organ är en välbeprövad behandlingsmetod. Globalt genomfördes nästan 130 000 organtransplantationer under 2020 och antalet transplantationer har under de senaste 20 åren ökat med i genomsnitt 7% per år. Njursjukdomar fortsätter att vara en av våra mest utbredda sjukdomar och de drabbade lever i en svår tillvaro. En njurtransplantation gör det möjligt för dessa personer att återgå till ett vanligare liv igen. Det råder dock ett kraftigt underskott på tillgängliga njurar för transplantation över hela världen och idag kan endast 10 procent av de globala transplantationsbehoven mötas. Med våra produkter hoppas vi göra fler njurar tillgängliga för transplantation.

TUM012 kommer initialt att användas för njurar men planen är att produkten ska kunna användas även vid andra organtransplantationer, exempelvis hjärta. Transplantationsmarknaden är stor och icke-cyklisk. Vi estimerar att mer än 200 000 transplantationer kommer att utföras år 2025 då TUM012 väntas vara redo för kommersiell lansering.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av TUM012?

– Vi genomför just nu vår fas 1 studie ATMIRe på Skånes universitetssjukhus i Malmö och förväntar oss att den är klar i mitten på 2023. Än så länge utvecklas studien väl och vi har hittills inte noterat några allvarliga biverkningar. Studien syftar till att bevisa att TUM012 är en säker produkt och kommer ligga till grund för den tilltänkta efterföljande multicenter-studien, som vi planerar att inleda kring årsskiftet 2023/2024. Ambitionen är att den studien ska vara registreringsgrundande och ligga till grund för en kommersiell lansering.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi samarbetar med investmentbanken ABG Sundal Collier och vår ambition är att genomföra en notering av bolaget på Nasdaq First North under fjärde kvartalet 2023.

Vilka faktorer gör iCoat Medical till ett intressant bolag för framtida presumtiva aktieägare?

– Vi har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Vi har dessutom möjlighet att utveckla en läkemedelskandidat som saknar direkt konkurrens. Den globala organbristen växer för varje år och med vår produktkandidat kan vi göra livsavgörande skillnad för människor som väntar på att exempelvis ta emot en transplanterad njure. Genom att förlänga en njures livstid blir antalet möjliga donatororgan större och fler patienter kan få ett organ donerat.

Fakta: iCoat Medical är ett läkemedelsbolag som bedriver klinisk forskning för att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador. iCoat Medicals produktkandidat TUM012, som bygger på 25 års forskning och utveckling i samarbete med ledande akademiska institut, är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Under fjärde kvartalet 2023 planerar iCoat Medical en notering av bolaget på Nasdaq First North.

Nyheter

MBRS Groups ger upp – bolaget ska likvideras

Publicerad

den

Idag meddelade MBRS Group att de ger upp. Bolagets enda kvarvarande verksamhet, Odd Molly, ska säljas för 1 miljon kronor. Efter det ska bolaget avnoteras och likvideras. Planen är att göra en utdelning till aktieägarna på 9 öre per aktie, totalt 3,88 miljoner kronor.

Något som inte kommenteras i pressmeddelandet är det faktum att MBRS Group för ett år sedan sålde We aRe SpinDye till Agenture Apparel, där betalningen ska komma år 2025 och basera sig på hur We aRe SpinDyes finansiella utveckling under 2024, vilket enligt MBRS Group skulle kunna bli ett signifikant belopp. Det blir svårt för MBRS Group att ta emot en betalning om MBRS Group inte längre finns. Eller har ett signifikant belopp blivit ett icke-belopp?

MBRS Groups utveckling över tid:

  • Used By har lagts ner
  • Odd Mollys vd har avgått
  • CFO har avgått efter två månader
  • VD för hela MBRS Group har avgått
  • Campadre, inklusive Members, har försatts i konkurs
  • Best of Brands-lokalen har brunnit och övergivits
  • Hela Best of Brands-koncernen försätts i konkurs
  • Rekonstruktion av Odd Molly (inkl Hunkydory) har inletts
  • We aRe SpinDye säljs mot en eventuell betalning om drygt två år
  • Odd Molly ska säljas för 1 Mkr och hela MBRS Group likvideras
Fortsätt läsa

Nyheter

Halva Clean Industry Solutions är på fallrepet

Publicerad

den

Industrial Solar i Amman, Jordanien

Clean Industry Solutions är riktigt illa ute. Bolaget har två dotterbolag och idag meddelade man att SolarSpring har kunnat räddas men att Industrial Solar nu går in i ett insolvensförfarande. Clean Industry Solutions hoppas fortfarande att Industrial Solar kan ta sig ur insolvensförfarandet, men förhoppningen verkar inte vara stor, redan nu flaggar man för att Rebecca Schwantes, VD för SolarSpring, kommer att ta över VD-rollen för hela Clean Industry Solutions om Industrial Solar inte klarar sig.

En orsak till att Industrial Solar är svårt att rädda är att det kräver ett stort tvärvetenskapligt team av ingenjörer, vilket gör att kostnaderna inte kan dras ner. Grundorsaken till problemen anges vara att solvärmetekniker inte är konkurrenskraftiga mot solceller.

”Kostnaden för solcellsmoduler har nått rekordlåga nivåer under de senaste månaderna, vilket inte bara orsakar en ”osäker” situation för europeiska solcellstillverkare, utan också minskar konkurrenskraften för solvärmetekniker och därmed bromsar och minskar orderingången.”

Argumentet att solvärmetekniker rent allmänt har svårt att vara konkurrenskraftiga borde få fler att bli oroliga, det finns fler företag som ägnar sig åt solvärme, som exempelvis Absolicon.

Fortsätt läsa

Nyheter

MTI Investment är investeringsföretaget som har fokus på Östra Afrika

Publicerad

den

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande i Östra Afrika, med fokus på Tanzania och Kenya, där kassaflöden nu står i centrum. Nedan svarar VD Pontus Engström på ett antal frågor.

Vad har MTI Investment för verksamhet?

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande, med ett särskilt fokus på en av världens med dynamiska tillväxtmarknader, Östra Afrika och specifikt länder som Tanzania och Kenya. Vår verksamhet innefattar investeringar i olika sektorer såsom avfallshantering, finansiella tjänster, bostadsbyggande, jordbruksprodukter, teknologi och solenergi för att nämna några få. Utöver investeringar är företaget involverat i affärsutveckling och stöd för att främja hållbara företag samt entreprenörskapsutbildning både i Sverige och i Östafrika.

Pontus Engström, VD för MTI Investment
Pontus Engström, VD för MTI Investment

Inom vilka områden ser ni störst potential?

Våra dryga tio år i Östra Afrika har givit oss en del lärdom om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och det gör att vi idag ser störst potential inom är företagsfinansiering (t.ex. factoring), jordbruksförädling, teknologi och solenergi.

Ni gör nu er första nyemission sedan noteringen, vad ska kapitalet användas till?

Motivet bakom företrädesemissionen är att skapa en mer självbärande verksamhet för MTI Investment. Cirka 65 % av den nettoemitterade likviden planeras att användas för flera kassaflödesgenererande ändamål, inklusive investeringar i lönsamma företag, solenergiprojekt och företagsutlåning. Detta stärker kassaflödet och bidrar till att täcka driftskostnaderna för holdingbolaget. Ungefär 10 % avsätts för investeringar i befintliga innehav, 20% för täckning av löpande driftskostnader och 5% till nya investeringar i noterade bolag i Östafrika.

Kan du lyfta fram något bolag i er portfölj som du tycker är extra intressant?

Factoring eller företagsfinansieringsbolaget Mtaji, där MTI äger 13 %, är ett av de nya initiativ som går bäst och växer kraftigt. En stor del av den emission vi nu gör kommer att lånas ut till Mtaji mot en god ränta. Vi har här haft turen att samverka med Torbjörn Jacobsson som har en bakgrund som riskchef vid Marginalen Bank samt är vice ordförande i Sörmlands sparbank samt också har ett uppdrag som senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor vid Vinge advokatbyrå. Förutom Mtaji utvecklas även Tanswed starkt baserat på en starkt efterfrågan på riskli, där man tar hjälp av maskiner för att separera brutet ris.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i MTI Investment?

MTI är för den som önskar uppnå både en finansiell och social avkastning. MTI Investment erbjuder först och främst en investeringsmöjlighet och exponering mot Östra Afrika, en av världens mest expansiva områden. Genom MTI får investerare en diversifierad exponering mot denna tillväxt. Med ekonomier som växer med över 5 procent årligen och en stadigt förbättrad bnp per capita likt länder som Indien, Kina och Vietnam, innebär detta en unik tillväxtmöjlighet.

Vidare bidrar MTI Investment aktivt till FN:s hållbarhetsmål genom en bred verksamhet som skapar arbetstillfällen, producerar hälsosam mat, främjar hållbart jordbruk, stödjer företagande och nyföretagande, utvecklar solenergiprojekt och driver innovation inom teknologi. 

Genom att integrera kommersiella mål med hållbarhetsfokus agerar MTI som en positiv kraft för förändring i Östra Afrika, samtidigt som bolaget har noll tolerans för korruption och där vi som svenskt företag bidrar med vårt kunnande och expertis inom olika sektorer.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära