Följ oss

Nyheter

iCoat Medicals läkemedelskandidat kan innebära ett paradigmskifte på den globala transplantationsmarknaden

Publicerad

den

iCoat Medicals, vd Peder Waern

iCoat Medical är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar och marknadsför läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ. iCoat Medical har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Bolaget har dessutom utvecklat en helt ny behandlingsprincip som saknar direkt konkurrens. Det berättar iCoat Medicals vd Peder Waern.

Berätta om iCoat Medical och er affärsidé

– Vi är ett läkemedelsbolag vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ samt skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet av organ ämnade för transplantation. Vår produktkandidat, TUM012, har potential att transformera transplantationsmarknaden. Produkten bygger på 25 års akademisk forskning och utveckling.

Ni har utvecklat en produktkandidat, TUM012, som potentiellt kan möjliggöra fler organtransplantationer. Berätta mer om den.

– Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av syrebrist till cellerna, vilket innebär att patientens immunförsvar aktiveras och attackerar de skadade cellerna. TUM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvarets attacker och minskar därmed risken för inflammation och avstötning. Prekliniska studier visar entydigt att TUM012 förbättrar njurars funktion efter transplantation.

Ni är verksamma på den globala organtransplantationsmarknaden. Hur skulle du beskriva den kommersiella potentialen för er läkemedelskandidat TUM012?

– Transplantationer av organ är en välbeprövad behandlingsmetod. Globalt genomfördes nästan 130 000 organtransplantationer under 2020 och antalet transplantationer har under de senaste 20 åren ökat med i genomsnitt 7% per år. Njursjukdomar fortsätter att vara en av våra mest utbredda sjukdomar och de drabbade lever i en svår tillvaro. En njurtransplantation gör det möjligt för dessa personer att återgå till ett vanligare liv igen. Det råder dock ett kraftigt underskott på tillgängliga njurar för transplantation över hela världen och idag kan endast 10 procent av de globala transplantationsbehoven mötas. Med våra produkter hoppas vi göra fler njurar tillgängliga för transplantation.

TUM012 kommer initialt att användas för njurar men planen är att produkten ska kunna användas även vid andra organtransplantationer, exempelvis hjärta. Transplantationsmarknaden är stor och icke-cyklisk. Vi estimerar att mer än 200 000 transplantationer kommer att utföras år 2025 då TUM012 väntas vara redo för kommersiell lansering.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av TUM012?

– Vi genomför just nu vår fas 1 studie ATMIRe på Skånes universitetssjukhus i Malmö och förväntar oss att den är klar i mitten på 2023. Än så länge utvecklas studien väl och vi har hittills inte noterat några allvarliga biverkningar. Studien syftar till att bevisa att TUM012 är en säker produkt och kommer ligga till grund för den tilltänkta efterföljande multicenter-studien, som vi planerar att inleda kring årsskiftet 2023/2024. Ambitionen är att den studien ska vara registreringsgrundande och ligga till grund för en kommersiell lansering.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi samarbetar med investmentbanken ABG Sundal Collier och vår ambition är att genomföra en notering av bolaget på Nasdaq First North under fjärde kvartalet 2023.

Vilka faktorer gör iCoat Medical till ett intressant bolag för framtida presumtiva aktieägare?

– Vi har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Vi har dessutom möjlighet att utveckla en läkemedelskandidat som saknar direkt konkurrens. Den globala organbristen växer för varje år och med vår produktkandidat kan vi göra livsavgörande skillnad för människor som väntar på att exempelvis ta emot en transplanterad njure. Genom att förlänga en njures livstid blir antalet möjliga donatororgan större och fler patienter kan få ett organ donerat.

Fakta: iCoat Medical är ett läkemedelsbolag som bedriver klinisk forskning för att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador. iCoat Medicals produktkandidat TUM012, som bygger på 25 års forskning och utveckling i samarbete med ledande akademiska institut, är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Under fjärde kvartalet 2023 planerar iCoat Medical en notering av bolaget på Nasdaq First North.

Nyheter

Shortcut Medias räddningsförsök misslyckades – stor del av verksamheten sätts i konkurs

Publicerad

den

Börsposten skrev i slutet av oktober att Shortcut Media inte är ett fungerande företag. Idag meddelade Shortcut Media att de sätter en stor del av sin verksamhet i konkurs i form av Bond Street Film, som utgjorde företagets hela verksamhet i Stockholm. Det är en extra hård smäll då Shortcut Media strax runt nyår satsade 1,5 miljoner kronor i friska pengar på att få haveriet Bond Street Film i något bättre skick så att det i någon form kunde säljas.

Det som nu finns kvar är koncernens verksamheter i Göteborg och Söderhamn. Dessa verksamheter uppges utvecklas starkt och vara lönsamma.

Problemet är dock att Shortcut Media har skulder. Vi får se i kommande rapport hur de aktuella siffrorna ser ut, men skulderna är stora sett till den kvarvarande verksamheten och även sett till hela bolagets börsvärde som vid 80 öre per aktie är runt 10 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Axfood är en bra aktie till låg risk efter prisfallet

Publicerad

den

Willys livsmedelsbutik

Förra gången Dagens industri gav en köprekommendation till Axfood-aktien blev det en framgång och nu skriver tidningens analytiker att det är dags att köpa igen. När marknaden fokuserar på tillväxtbolag så har den stabila lågriskaktien Axfood i stället tappat i pris.

Marknaden ogillar att inflationen ger stigande hyres- och lönekostnader. Men Di anser att det är hanterbart. Investerare är även obekväma med att marginaltrenden är fallande. Här lyfter dock Di fram att det delvis beror på Axfoods stora framgång med Willys som har en lägre prisnivå än bolagets Hemköp-butiker. Det är även Willys som gör aktien intressant.

“Den stora möjligheten för Axfood ligger dock i Willys fantastiska utveckling, med en omsättningsökning på 23 procent under det fjärde kvartalet. Det var tre gånger högre än dagligvaruhandelns tillväxt.”

Di kallar Willys tillväxt för en historisk marknadsandelsvinst som Axfood kommer att ha nytta av under lång tid. Man anser att sannolikheten är stor många av de nya kunderna kommer att fortsätta att handla hos Willys även när priserna normaliseras.

Artikeln först publicerad på Nyemissioner.se

Fortsätt läsa

Nyheter

Bra läge för europeiska kvalitetsbolag

Publicerad

den

Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa

Ekonomierna i Europa har släpat efter sedan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har försvårat situationen ytterligare. Börsutvecklingen jämfört med USA, och även Sverige, de senaste tre åren skiljer sig markant och många europeiska bolag värderas på historiskt låga nivåer. Allt fler investerare vänder nu intresset mot Europa och trots utmaningar börjar mycket se intressant ut. Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa, spetsar in sig på europeiska kvalitetsbolag. 

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag oberoende av bransch och storlek. Ansvarsfullt ägande är en central del i investeringsprocessen. Beskrivningen fångar in just det som gör fonden extra intressant just nu – europeiska aktier med fokus på kvalitetsbolag och aktiv ansvarsfull förvaltning.  

Varför är Europa intressant?

– Med stigande räntor och begynnande lågkonjunktur blir bolagens värdering av större betydelse. Här sticker europeiska aktier ut som attraktiva relativt andra marknader, menar Lars-Erik Lundgren.

De europeiska bolagen handlas på låga nivåer både relativt sin egen historik och andra marknader. Men det finns även fler faktorer som talar för dessa bolag.

– Pandemin har påskyndat flera trender som gynnar en del fina europeiska bolag med verksamheter kopplat till elektrifiering, grön energi, automatisering och diversifiering av viktiga leverantörskedjor. Dessutom har enorma finanspolitiska stimulanser under kommande år tillsammans med ett stort investeringsbehov i allt från infrastruktur till energiförsörjning skapat en intressant inramning för europeiska bolag, fortsätter Lars- Erik.  

Vad kännetecknar de bolag ni letar efter?

Eric Karlsson beskriver förvaltningen som riskfokuserad och störst vikt läggs vid bolagens kvaliteter och inte så mycket vid framtidsprognoser.

– I en miljö med hög inflation, stigande räntor, höga elpriser och pressade konsumenter vill vi äga bolag som är mindre beroende av konjunkturen och helst har en strukturell tillväxttrend i ryggen när tillväxten bromsar in. Investeringar i den här typen av bolag, särskilt efter generella sättningar, ger goda förutsättningar för god riskjusterad avkastning på sikt, förklarar Eric.

Förvaltningen är inriktad på kvalitetsbolag som kännetecknas av hög avkastning på investerat kapital som genererar en värdeskapande tillväxt. Den här typen av bolag har visat sig prestera bättre över tid och särskilt i den delen av konjunkturcykeln vi befinner oss i nu.

– Vi vill se att bolagen har hög bruttomarginal då dessa bolag tenderar att ha lättare att skjuta över kostnadsökningar på sina kunder. Hög bruttomarginal är en indikation på att bolaget har en viktig produkt för kunden och lägre konkurrens. Ett annat kännetecken på hög kvalitet är lägre skuldsättning och finansieringskostnad vilket gör att de inte drabbas lika hårt av stigande räntor, menar Eric.

Vad talar för en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond?

– I rådande marknadsförhållanden är vår fond defensivt positionerad med en kombination av värdebolag, defensiva sektorer och kvalitetsbolag vilket är viktiga faktorer som en indexfond inte tar hänsyn till. Marknaden underskattar konsekvent kvalitetsbolagen vilket skapar möjligheter för oss och vi har passat på att addera de kvalitetsbolag vi vill äga på lång sikt nu när kvalitetspremien har kommit ned. Dessutom förväntas vinstökningar under 2023 trots utmaningarna på marknaden, säger Lars-Erik.

Lars-Erik berättar att innehaven i portföljen likaviktas vilket också fyller en viktig funktion i den aktiva förvaltningen. Vikten i bolag vars värderingar stigit kraftigt tas ned vilket skapar utrymme för investeringar i bolag med låga värderingar, något som ökar chansen till god riskjusterad avkastning på sikt.

– När vi hade nollräntor styrdes tillgångspriserna mer av centralbanksbeslut och andra makrofaktorer medan det idag kommer blir allt viktigare att titta på enskilda bolags förutsättningar att klara de utmaningar vi ser, fortsätter Lars-Erik.

Har ni några spaningar inför 2023?

Vi tror att det är ett gynnsamt läge att öka sin Europaexponering. Efter många svaga år i Europa är inramningen annorlunda nu och det finns förutsättningar för god vinsttillväxt för vissa bolag. Särskilt för kvalitetsbolag som historiskt har levererat i den här delen av konjunkturcykeln. Med högre räntor och därmed ökad kapitalkostnad för bolagen kommer skillnaden mellan bra och dåliga bolag uppenbaras. Denna spridning talar för aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning som urskillningslöst köper alla bolag på en marknad. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2023, avslutar Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gaming är en bransch under ständig utveckling och mobilspel har sedan länge blivit en av de mest betydande delarna av branschen. Börsposten har gjort en ny sammanställning av mobilspelsföretagen som har sina aktier noterade i Sverige. Bolagen är ordnade efter börsvärde, från lägst till […]

Populära