Följ oss

Nyheter

iCoat Medicals läkemedelskandidat kan innebära ett paradigmskifte på den globala transplantationsmarknaden

Publicerad

den

iCoat Medicals, vd Peder Waern

iCoat Medical är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar och marknadsför läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ. iCoat Medical har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Bolaget har dessutom utvecklat en helt ny behandlingsprincip som saknar direkt konkurrens. Det berättar iCoat Medicals vd Peder Waern.

Berätta om iCoat Medical och er affärsidé

– Vi är ett läkemedelsbolag vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ samt skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet av organ ämnade för transplantation. Vår produktkandidat, TUM012, har potential att transformera transplantationsmarknaden. Produkten bygger på 25 års akademisk forskning och utveckling.

Ni har utvecklat en produktkandidat, TUM012, som potentiellt kan möjliggöra fler organtransplantationer. Berätta mer om den.

– Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av syrebrist till cellerna, vilket innebär att patientens immunförsvar aktiveras och attackerar de skadade cellerna. TUM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvarets attacker och minskar därmed risken för inflammation och avstötning. Prekliniska studier visar entydigt att TUM012 förbättrar njurars funktion efter transplantation.

Ni är verksamma på den globala organtransplantationsmarknaden. Hur skulle du beskriva den kommersiella potentialen för er läkemedelskandidat TUM012?

– Transplantationer av organ är en välbeprövad behandlingsmetod. Globalt genomfördes nästan 130 000 organtransplantationer under 2020 och antalet transplantationer har under de senaste 20 åren ökat med i genomsnitt 7% per år. Njursjukdomar fortsätter att vara en av våra mest utbredda sjukdomar och de drabbade lever i en svår tillvaro. En njurtransplantation gör det möjligt för dessa personer att återgå till ett vanligare liv igen. Det råder dock ett kraftigt underskott på tillgängliga njurar för transplantation över hela världen och idag kan endast 10 procent av de globala transplantationsbehoven mötas. Med våra produkter hoppas vi göra fler njurar tillgängliga för transplantation.

TUM012 kommer initialt att användas för njurar men planen är att produkten ska kunna användas även vid andra organtransplantationer, exempelvis hjärta. Transplantationsmarknaden är stor och icke-cyklisk. Vi estimerar att mer än 200 000 transplantationer kommer att utföras år 2025 då TUM012 väntas vara redo för kommersiell lansering.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av TUM012?

– Vi genomför just nu vår fas 1 studie ATMIRe på Skånes universitetssjukhus i Malmö och förväntar oss att den är klar i mitten på 2023. Än så länge utvecklas studien väl och vi har hittills inte noterat några allvarliga biverkningar. Studien syftar till att bevisa att TUM012 är en säker produkt och kommer ligga till grund för den tilltänkta efterföljande multicenter-studien, som vi planerar att inleda kring årsskiftet 2023/2024. Ambitionen är att den studien ska vara registreringsgrundande och ligga till grund för en kommersiell lansering.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi samarbetar med investmentbanken ABG Sundal Collier och vår ambition är att genomföra en notering av bolaget på Nasdaq First North under fjärde kvartalet 2023.

Vilka faktorer gör iCoat Medical till ett intressant bolag för framtida presumtiva aktieägare?

– Vi har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Vi har dessutom möjlighet att utveckla en läkemedelskandidat som saknar direkt konkurrens. Den globala organbristen växer för varje år och med vår produktkandidat kan vi göra livsavgörande skillnad för människor som väntar på att exempelvis ta emot en transplanterad njure. Genom att förlänga en njures livstid blir antalet möjliga donatororgan större och fler patienter kan få ett organ donerat.

Fakta: iCoat Medical är ett läkemedelsbolag som bedriver klinisk forskning för att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador. iCoat Medicals produktkandidat TUM012, som bygger på 25 års forskning och utveckling i samarbete med ledande akademiska institut, är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Under fjärde kvartalet 2023 planerar iCoat Medical en notering av bolaget på Nasdaq First North.

Nyheter

EQT nära bud på Keywords Studios till 73,5 procents premie

Publicerad

den

EQT är i långskridna samtal om att köpa upp Keywords Studios för 2 miljarder GBP, vilket motsvarar en premie på 73,5 procent jämfört med fredagens stängningskurs på 1470 pence enligt Bloombergs beräkningar. Keywords Studios levererar en bred palett av tjänster till spelutvecklare.

Nyhetsbyrån skriver att fyra tidigare förslag från EQT har avslagits, men att detta bud är avsevärt högre än det första och att styrelsen lutar åt att rekommendera det till aktieägarna. EQT uppges ha till den 15 juni på sig att antingen lägga ett faktiskt bud eller lämna.

Graf över Keywords Studios aktiekurs
Keywords Studios aktiekurs
Fortsätt läsa

Nyheter

Stark historia och lovande framtid för Beijer Alma – men Börsveckan stannar vid avvakta

Publicerad

den

Beijer Alma-produkt

Tidningen Börsveckan har analyserat Beijer Alma. Även om man ser både en historisk och framtida bra utveckling så stannar man vid en avvakta-rekommendation för aktien.

Företaget har sedan år 2010 haft en god förvärvsresa och stadigt växande omsättning. För att förbättra lönsamheten efter marginalpress förra året satsar man nu på interna effektiviseringar. 2022 markerade en brytpunkt för serieförvärvare som Beijer Alma, med en nedgång i underliggande tillväxt, särskilt tydligt i Q1-rapporterna 2023.

Koncernens dotterbolag, inklusive Lesjöfors som står för 70 procent av omsättningen, visar på god internationell marknadstäckning och stark marknadsposition. Totalt har man gjort 40 förvärv sedan 2010, varav över 20 sedan 2019, men marginalen har pressats från 17 till 12,5 procent senaste åren.

2023 visade 17 procent tillväxt, med en organisk ökning på 3 procent, men justerad rörelsemarginal sjönk. Q1-rapporten 2024 visade 7 procent omsättningsökning, med 3 procent organisk tillväxt, men en minskad orderingång. Ett viktigt förvärv var finska AVS Power för 168 miljoner kronor, som passar in i affärsområdet Flödesteknik.

Efter förvärven är nettoskulden 2,5 miljarder kronor, vilket ger en nettoskuldkvot på 1,9x mot ebitda-prognosen om 1,3 miljarder kronor. Värderingen är hög, med ev/ebit kring 15-16x för 2024 och ner mot 14x för 2025. Trots historiskt stark prestanda och förväntade lönsamhetsförbättringar landar rådet i en avvakta-rekommendation.

Beijer Alma-aktien stängde i fredags på 208 kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Cint-aktien har blivit köpvärd säger Dagens industri

Publicerad

den

Dagens industri har gjort en analys av marknadsundersökningsföretaget Cint och kommer fram till en köprekommendation för aktien med en uppsida på 40 procent, men till en hög risknivå.

För ett år sedan kraschade aktien och framtiden för bolaget kunde ifrågasättas. Men nu skriver Di att det finns flera indikatorer på att det har vänt. Ägarlistan har också fått sig en stor förändring, flera ägare har lämnat och nya har tillkommit, vilket Di anser är avgörande för att vända sentimentet. Även ledningen har bytts ut.

Cint har hanterat de flesta av sina problem och VD säger att optimismen även har återkommit bland personalen.

Di flaggar för att skuldsidan är hög och att en nyemission inte kan uteslutas. VD håller med om att skuldsättningen är för hög, men är inte direkt oroad, han arbetar mot lönsamhet och effektiviserar för att skapa fritt kassaflöde.

Samtidigt lyfter Di även fram Cint som en möjlig uppköpskandidat.

Cint-aktien stängde på 14,16 kronor i fredags.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära