Följ oss

Nyheter

Ascelia Pharma får sitt värde slaktat av Penser

Publicerad

den

Undersöker i labbet

Ascelia Pharma meddelade sent på måndagen att det krävs en ny utläsning av bilderna från den registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE med leverspecifika kontrastmedlet Orviglance. Det fick aktien att falla fritt när handeln inleddes på tisdagen, från drygt 16 kronor till 5,18 kronor. Aktien handlas i skrivande stund till 4,79 kronor. Idag sänkte Penser Access sitt motiverade värde för aktien från 30-32 kronor till 7-8 kronor, dvs en ren och skär slakt. Samtidigt är det nya motiverade värdet långt över aktuell kurs. Nedan Pensers sammanfattning av analysen.

Planerar för ny datautläsning
Ascelia meddelade under måndagskvällen att de planerar att genomföra en ny utläsning av MRI-bilderna i sin fas III-studie (SPARKLE) med det leverspecifika kontrastmedlet Orviglance. Bakgrunden är att ett antal radiologer varit inkonsekventa i sina utvärderingar av bilderna (intraläsarinkonsistens), vilket resulterat i att det inte gått att utläsa någon effekt i studien. Ascelia kommer nu att analysera situationen och vi kommer att få information om en ny tidslinje för Orviglance i september. Under tisdagens telefonkonferens antydde VD om en tidslinje på mellan 6–12 månader till dess att de nya resultaten kan presenteras.

Oväntat utfall
I vår preview inför datautläsningen var vi tydliga med att vi såg en hög sannolikhet för positivt utfall baserat på ett flertal faktorer. Det här utfallet var för oss mycket oväntat. Vi ser fortsatt att Orviglance har potential att nå marknad, men osäkerheten har ökat och ledningen behöver på ett trovärdigt sätt förklara hur risken för intraläsarinkonsistens kan minimeras inför nästa datautläsnin.
 
Sänker värdering kraftigt
Efter detta bakslag väljer vi att göra flertalet förändringar i vår värdering av Ascelia. Vi exkluderar Oncoral ur vår värdering tills att det finns finansiering samt en konkret tidsplan för att ta projektet in i fas II. Vi skjuter på lanseringen av Orviglance till 2026 (2025) och sänker LoA till 50% (80%). Avslutningsvis höjer vi avkastningskravet till 20% (18%) för att reflektera att situationen gör det svårare att resa pengar på aktieägarvänliga grunder.

Vårt nya motiverade värde uppgår till 7–8 kronor (30–32) per aktie. Vi bedömer att aktien kommer handlas avvaktande till dess att en ny tidsplan, samt utfall från FDA-diskussioner, presenterats.

Nyheter

Linc är ett framgångsrikt investmentbolag, men en premie på 15 procent drar ner intresset för aktien

Publicerad

den

En portfölj för 2024

Börsveckan har analyserat investmentbolaget Linc och ger en avvakta-rekommendation till aktien. Tidningens analytiker tar upp att en koncentrerad portfölj har både risker och fördelar. Exempelvis har Bengt Julanders investmentbolag Linc satsat rätt, vilket nyligen visades genom ett bud på Calliditas som ökade substansvärdet med över 50 procent på ett år. Trots att premien mot substansen sjunkit från 30 procent till 11 procent, har Lincs portfölj ökat i värde.

Medcap och Stille blir nu större innehav efter försäljningen av Calliditas. Båda bolagen har stark operativ utveckling, vilket minskar risken. Medcap växer genom förvärv och organisk tillväxt, medan Stille, efter förvärvet av Fehling, har en stark marknadsposition och finansiellt utrymme för expansion.

Linc har en betydande kassa på 1 740 miljoner kronor efter Calliditas-försäljningen. Kapitalet kommer troligen att stärka befintliga innehav snarare än att användas för nya stora investeringar skriver Börsveckan. Portföljen, tidigare dominerad av tre stora innehav, blir nu mer diversifierad, vilket minskar koncentrationsrisken.

Trots den höga andelen noterade innehav, anses detta inte vara en svaghet. Börsnoterade bolag har passerat kvalitetskrav och ger lägre risk än onoterade. Lincs höga transaktionsintensitet och välfyllda kassa ger möjligheter, men premien på 15 procent kan upplevas som hög.

Fortsätt läsa

Nyheter

Svolder gör ett bra jobb, men värderingen har blivit för hög, avvakta

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har gjort en analys av investmentbolaget Svolder som mynnar ut i en rekommendation att avvakta med aktien.

Svolder fokuserar på noterade småbolag, men Börsveckan anser att utmanande värderingar och en substanspremie gör aktien mindre attraktiv. Tomas Risbecker tog över som VD 2024 med höga förväntningar på att fortsätta tidigare framgångar. Bolaget, som startade 1993, har vuxit sitt substansvärde betydligt och har nu över 60 000 aktieägare. Trots en tuff ekonomisk start har Svolder lyckats genom att fokusera på undervärderade småbolag.

Portföljen innehåller både potential och risker, och även om Börsveckan gillar det största innehavet New Wave långsiktigt med satsningar på bland annat Tenson-förvärvet och segmentet Sport & Fritid så visade rapporten för första kvartalet på en sjunkande omsättning och lönsamhet. Exponering mot tillverkningssektorer skapar utmaningar, även om vissa bolag som MilDef visar långsiktig potential. Den genomsnittliga värderingen av portföljen är ljummen, och med en substanspremie på 8 procent är aktien inte köpvärd är tidningens slutsats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära