Följ oss

Nyheter

Fragbite Groups dotterbolag Playdigious ökar tillväxttakten med avtal för åtta speltitlar

Publicerad

den

Glad gamer

Fragbite Groups dotterbolag Playdigious har tecknat avtal för att vidareutveckla och publicera åtta speltitlar till mobila plattformar. Med grund i utökad produktionskapacitet kommer Playdigious från 2024 öka takten för lansering av nya spel tillika uppdateringar och lanseringar av befintliga spel på nya plattformar och marknader.

Fragbite Group har tidigare kommunicerat att Playdigious deltar i pågående förhandlingar sedan början av året. Avtal avseende vidareutveckling och publicering till mobila plattformar har nu tecknats för åtta tillkommande speltitlar, ännu inte namngivna. Dessa nya speltitlar förväntas lanseras under en period som inleds under fjärde kvartalet 2023, med lansering av den åttonde titeln under andra kvartalet 2025. De åtta nya avtalen läggs till de redan annonserade kommande speltitlarna Little Nightmares på mobil och Fretless – The Wrath av Riffson på PC, det första spelet som kommer publiceras under nya varumärket Playdigious Originals. Playdigious är också i ytterligare pågående förhandlingar om andra speltitlar samt utvärderar möjliga lanseringar i Kina.

Uppskattad nettoomsättning för innevarande pipeline

Fragbite Group kommer hädanefter att kommunicera finansiella estimat för Playdigious pipeline av tillkommande spel i kategorier. Uppskattad nettoomsättning motsvarar ett spels totala nettoomsättning under tre år från lansering, före licenskostnader och plattformsavgifter.

Uppskattad nettoomsättning per spel från lansering och tre år framåt
Kategori A: 0 – 1 MEUR
Kategori B: 1 – 2 MEUR
Kategori C: 2+ MEUR

För innevarande pipeline med tio kommande spel, inkluderat de åtta nyligen signerade speltitlarna samt de två sen tidigare annonserade speltitlarna, görs följande uppskattning avseende fördelning av nettoomsättning:

Kategori A: sex spel
Kategori B: två spel
Kategori C: två spel

Ökar målen för nästa år

Playdigious ökar nu produktions- och lanseringstakten. Under 2024 är målsättningen att lansera sex till åtta nya spel, inkluderat spel som lanseras under varumärket Playdigious Originals. Målsättningen för 2024 inbegriper även en ökad produktionstakt avseende aktiviteter för befintliga spel med lanseringar på nya plattformar och/eller geografiska marknader, samt publicering av uppdateringar för merköp, så kallat downloadable content (DLC).

Fragbite Group har sedan slutet av 2022 fokuserat på att växa Playdigious verksamhet, vilket har lagt grunden för en intensiv period av förhandlingar. Att vi nu tecknat åtta nya avtal för redan kommersiellt testade spel, med fler på gång, ger en stark signal om Playdigious utökade kapacitet. Historiskt sett har Playdigious i genomsnitt haft fyra spellanseringar per år och planerar nu för sex till åtta nya spel under 2024. Denna betydande ökning av både omfattning och takt innebär att vi har etablerat ett format för att kommunicera uppskattat värde av kommande spellanseringar. Det formatet är något vi kommer finjustera under de kommande kvartalen,” säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Jag vill tacka alla medarbetare för att de driver Playdigious och Fragbite Group till nya höjder. Med dessa nya projekt signerade, accelererar vi vår tillväxt för att kunna leverera en pipeline som kommer att förädlas alltmer över tid. Branschen är lika dynamisk som alltid, och det finns fortfarande flera större möjliga projekt för oss att driva i mål, vilket gör att vi kan gå in i denna nya tillväxtcykel med självförtroende,” säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious.

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo tillsammans med BHP

Publicerad

den

Filo del Sol

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin MiningFilo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Artikeln först publicerad på Nyemissioner.se

Fortsätt läsa

Nyheter

Finska Harvia har blivit en global bastutillverkare

Publicerad

den

Harvia-bastu

Den finska bastutillverkaren Harvia är börsnoterad sedan 2018 och har utvecklats till en verkligt global aktör inom bastu med försäljning i 90 länder. Dagens industri har tittat närmare på Harvia i en analys och då speciellt med fokus på bolagets intressanta verksamhet i Nordamerika. 2018 köpte Harvia det amerikanska företaget Almost Heaven som haft en både stadig och kraftig tillväxt. Harvia har även kunnat kapa olönsamma produkter och minska konstnaderna hos Almost Heaven och tillsammans fick bolagen en bredare portfölj.

Något som driver försäljningen i Nordamerika är hälsoaspekten av bastubadande, det kopplas samman med flera positiva effekter. Bland annat uppger bolaget enligt Di att det minskar risken för högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. För ett par månader sedan skrev Wired om bastubadande är den nya fronten i kampen mot depression.

På det ekonomiska planet skriver Di att en fördel med tillväxten på den Nordamerikanska marknaden är att Harvia gått från att vara en utrustningstillverkare till att allt oftare leverera en hel bastu.

Nackdelen är att aktien inte är vidare billig sett till de flesta värderingsmåtten skriver Di. Men samtidigt har verksamheten visat sig kunna hålla marginalerna även vid försäljningstapp, vilket motiverar en något högre värdering, vilket även den intressanta amerikanska marknaden gör. Analysen mynnar inte ut i en köprekommendation, utan investerare uppmanas att sätta upp det intressanta bolaget på bevakningslistan för framtida köp.

P.S. Bara att lyfta på hatten för Oscar Karlsson på Enter Fonder som rekommenderade aktien för nio månader sedan då den stod i 23 euro mot 37 euro nu. Under våren var aktien till och med uppe på 45 euro.

Fortsätt läsa

Nyheter

Direktavkastning är numera vad Analysguiden fokuserar på för Coor

Publicerad

den

Coor städar

Coor släpper sin rapport för andra kvartalet på fredag och inför det har Analysguiden gett en uppdatering. Analystjänsten räknar med en tillväxt omkring nollsträcket och en rörelsemarginal som går ner mot 5,0 procent. Man upprepar sitt motiverade värde på 54 kronor per aktie, vilket kan jämföras med att aktien i skrivande stund handlas till 46,16 kronor.

”Inför det andra kvartalet 2024 räknar Analysguiden med ett något svagare kvartal främst på grund av lägre rörliga volymer inte minst på den danska marknaden. Omsättningen på koncernnivå förväntas uppgå till 3 162 mkr, motsvarande en tillväxt runt nollstrecket. Kvartalet blir det sista där det stora Ericsson-kontraktet fullt ut återfinns i jämförelsesiffrorna. Rörelsemarginalen förväntas backa till 5,0% (5,1%), främst på grund av ökade centrala kostnader. Det är i linje med ledingens ambition att centralisera och strömlinjeforma administrativa kostnader.”

Analysguiden skriver att vid en aktiekurs på 47 kronor så är direktavkastningen 6,4 procent.

”Och med en låg operationell risk, följt av vunna omförhandlingar, är den goda direktavkastningen numera huvudspåret i vår investeringstes.”

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära