Följ oss

Nyheter

Fragbite Groups dotterbolag Playdigious ökar tillväxttakten med avtal för åtta speltitlar

Publicerad

den

Glad gamer

Fragbite Groups dotterbolag Playdigious har tecknat avtal för att vidareutveckla och publicera åtta speltitlar till mobila plattformar. Med grund i utökad produktionskapacitet kommer Playdigious från 2024 öka takten för lansering av nya spel tillika uppdateringar och lanseringar av befintliga spel på nya plattformar och marknader.

Fragbite Group har tidigare kommunicerat att Playdigious deltar i pågående förhandlingar sedan början av året. Avtal avseende vidareutveckling och publicering till mobila plattformar har nu tecknats för åtta tillkommande speltitlar, ännu inte namngivna. Dessa nya speltitlar förväntas lanseras under en period som inleds under fjärde kvartalet 2023, med lansering av den åttonde titeln under andra kvartalet 2025. De åtta nya avtalen läggs till de redan annonserade kommande speltitlarna Little Nightmares på mobil och Fretless – The Wrath av Riffson på PC, det första spelet som kommer publiceras under nya varumärket Playdigious Originals. Playdigious är också i ytterligare pågående förhandlingar om andra speltitlar samt utvärderar möjliga lanseringar i Kina.

Uppskattad nettoomsättning för innevarande pipeline

Fragbite Group kommer hädanefter att kommunicera finansiella estimat för Playdigious pipeline av tillkommande spel i kategorier. Uppskattad nettoomsättning motsvarar ett spels totala nettoomsättning under tre år från lansering, före licenskostnader och plattformsavgifter.

Uppskattad nettoomsättning per spel från lansering och tre år framåt
Kategori A: 0 – 1 MEUR
Kategori B: 1 – 2 MEUR
Kategori C: 2+ MEUR

För innevarande pipeline med tio kommande spel, inkluderat de åtta nyligen signerade speltitlarna samt de två sen tidigare annonserade speltitlarna, görs följande uppskattning avseende fördelning av nettoomsättning:

Kategori A: sex spel
Kategori B: två spel
Kategori C: två spel

Ökar målen för nästa år

Playdigious ökar nu produktions- och lanseringstakten. Under 2024 är målsättningen att lansera sex till åtta nya spel, inkluderat spel som lanseras under varumärket Playdigious Originals. Målsättningen för 2024 inbegriper även en ökad produktionstakt avseende aktiviteter för befintliga spel med lanseringar på nya plattformar och/eller geografiska marknader, samt publicering av uppdateringar för merköp, så kallat downloadable content (DLC).

Fragbite Group har sedan slutet av 2022 fokuserat på att växa Playdigious verksamhet, vilket har lagt grunden för en intensiv period av förhandlingar. Att vi nu tecknat åtta nya avtal för redan kommersiellt testade spel, med fler på gång, ger en stark signal om Playdigious utökade kapacitet. Historiskt sett har Playdigious i genomsnitt haft fyra spellanseringar per år och planerar nu för sex till åtta nya spel under 2024. Denna betydande ökning av både omfattning och takt innebär att vi har etablerat ett format för att kommunicera uppskattat värde av kommande spellanseringar. Det formatet är något vi kommer finjustera under de kommande kvartalen,” säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Jag vill tacka alla medarbetare för att de driver Playdigious och Fragbite Group till nya höjder. Med dessa nya projekt signerade, accelererar vi vår tillväxt för att kunna leverera en pipeline som kommer att förädlas alltmer över tid. Branschen är lika dynamisk som alltid, och det finns fortfarande flera större möjliga projekt för oss att driva i mål, vilket gör att vi kan gå in i denna nya tillväxtcykel med självförtroende,” säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious.

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära