Följ oss

Nyheter

SyntheticMR har goda förutsättningar för rekordtillväxt 2022

Publicerad

den

SyntheticMR uppvisar ett rekordstarkt kvartal där omsättningen uppgick till 18,4 miljoner kronor. Analysguiden ökar sitt tillväxtantagande samt justerar upp sitt motiverade värde för aktien till 75 kronor. Nedan är Analysguidens sammanfattning av analysen.

Rekordstarkt fjärde kvartal
SyntheticMR uppvisade sitt främsta kvartal under Q4-21 med en omsättning på 18,4 MSEK (15,8 MSEK) vilket låg i linje med våra prognoser och ett EBIT-resultat på 5,2 MSEK (3,1 MSEK). Tillväxten kommer från alla större MR-skanner-tillverkare, inklusive de nyligen avtalade med Philips Health Care Siemens Healthineers. Fortfarande återstår viss störning från Covid-19 men det har ej påverkat försäljningen i någon större utsträckning.

Goda förutsättningar att visa god tillväxt de kommande åren
Bolaget har genom sitt målmedvetna arbete under det senaste året skaffat sig en god position att leverera stark tillväxt under året. Man har en mycket god säljkapacitet genom de globala licens- och distributionsavtal man skaffat som bra komplement till de egna säljresurserna. Man ingår numera i de flesta tillverkares ordinarie prislistor vilket ökar sannolikheten för tillväxt och en standardisering av bolagets produkt SyMRI. Med den starka position man uppnått hittills vill bolaget fortsätta sin geografiska expansion för att på allvar etablera sig som en standard inom MR. Synthetic MR har också en intressant produktutveckling med en utveckling av SyMRI som innefattar 3D-bilder vilket ytterligare förbättrar produkten för användarna. Detta uppskattar vi kan kommersialiseras inom 2–4 år. Man nämner också att man avser erbjuda produkten till ytterligare produktsegment exempelvis läkemedelsbolag som utvärderar behandlingar för bland annat Alzheimers och MS med möjlighet att använda SyMRI för bredare/kompletterande undersökningar.

Bolaget på rätt spår och växlar upp, vi ökar motiverat värde
Utifrån bolagets Q4-rapport som visar på god utväxling för många av de åtgärder som implementeras under det senaste året anser vi att bolaget är på helt rätt spår och ser framemot en god tillväxt under kommande år med en mycket god marginal. För 2022 behåller vi vår prognos om en 45%-ig tillväxt och för 2023 ser vi en fortsatt god tillväxt om 40%. Vårt EBIT-antagande är ca 30% för 2022 och drygt 45% för 2023. Bolaget har en god kostnadskontroll och bra hävstång inom försäljningsorganisationen vilket gör att tillväxten ej kräver mycket kapital. Vi ökar vårt tillväxtantagande kommande år kombinerat med stark marknadsposition och spännande produktutveckling gör att vi höjer vårt motiverade värde från 68 kr till 75 kr.

Nyheter

Caverion gör fastigheter smarta, digitala och uthålliga för att möta framtiden

Publicerad

den

Uno Lundberg, VD för Caverion Sverige

Fastigheters höga koldioxidutsläpp utmanar. Med hashtagen #energywise vill fastighetsteknikbolaget Caverion sätta fokus på att hållbar energianvändning måste vara en prioriterad fråga. – Vi bygger ett robust och transparent förhållningssätt kring fastighetsutveckling, säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

”Vi har ett ansvar att använda vår fulla potential för upprustning av fastighetsbestånden”

Caverion är ett finskägt företag inom fastighetsteknik, ett ungt varumärke som firar tio år under Caverions flagg. Men rötterna är djupa. Ett av bolagets äldsta serviceavtal i Sverige tecknades redan 1973 och det gäller fortfarande.

– 30 procent av människans koldioxidutsläpp kommer från byggnader. 20 procent av koldioxidutsläppen kan minskas genom digitalisering. Tekniska lösningar i fastigheter är därför en game changer för samhället, menar Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

Vilken är Caverions vision?

– Vi finns där genom hela fastighetens livscykel, sida vid sida med våra kunder. Som en ”elevator-pitch” brukar jag säga att vi gör vår del för att ”rädda planeten”. Att skapa hållbara resultat för människor, företag och omvärld via fastighetsteknik är nyckeln i vår strategi. Det betyder att vi kan påverka våra kunders fastighetstekniska miljöer genom att utveckla långsiktiga lösningar som förbättrar hållbarhet och energieffektivitet. Vi gör byggnader, industrier och infrastruktur smarta och uthålliga för att möta våra kunders utmaningar och förväntningar.

Vilka är Caverions framgångsfaktorer?

– Vår styrka är kombinationen av bredd och djup. Caverion finns i hela Sverige, men därtill har vi hela vårt internationella nätverk av Caverion-bolag i tio europeiska länder. Det är en oerhörd tyngd som skapar möjligheter att arbeta med vår kompetens över gränserna och att kunna möta våra kunders behov, oavsett var och när de uppstår. Med det sagt är våra medarbetare avgörande som varje dag erbjuder sitt kunnande för en välmående omvärld.

På vilket sätt är ni en hållbar aktör i samhällsbyggandet?

– Allt vi gör har med hållbarhet att göra. Vi arbetar med flera av de stora samhällsfrågorna varje dag. Energifrågan, säkerhetsfrågor, digitalisering och automation, vind-, sol- och vattenkraft är exempel på områden där vår kompetens gör skillnad. Genom våra tjänster minskar vi våra kunders koldioxidavtryck – deras fotavtryck – med det vi kallar handavtryck, det vill säga våra tjänster och lösningar. Vi kan med gott självförtroende säga att vårt handavtryck är fyra gånger större än vårt eget fotavtryck. Och år 2030 ska det vara tio gånger större! Vi är en hållbar aktör, men uppmanar också andra att utmana oss – på så vis bygger vi ett hållbart samhälle.

Kan du ge ett exempel?

– Om man tittar på våra EnPC-projekt i svenska kommuner handlar det om ett framåtblickande och att ta ett helhetsgrepp på sitt fastighetsbestånd. Vi hjälps åt tillsammans att upptäcka och genomföra energi- och underhållsbesparingar som ger kommunen möjlighet att renovera stora delar av sitt bestånd med ekonomin i balans – rejäla hållbarhetsprojekt! I en mindre kommun med drygt 100 000 kvm lokal- och bostadsyta som vi just nu jobbar med beräknas energikostnaden sänkas med 2,5 miljoner per år.

Vilka megatrender gynnas Caverion av?

– Teknikanvändningen ökar konstant. Detta gör att vi får en allt tyngre position i byggprocessen och en pågående urbanisering har styrt byggande och renovering. I dagsläget initieras dessutom stora, spännande projekt över hela landet vilket ökar kraven på tillgänglighet och kompetens. Det är också så att dagens utveckling av energipriser och önskemål om miljöcertifiering av fastigheter påverkar oss positivt eftersom det är just där vi kan ge ett stort bidrag till våra kunder. Digitalisering, inte minst när det kommer till att styra, reglera och effektivisera energiflöden, möter samhällets stora behov av energi. Genom att erbjuda analyser och rapporter i digital form är vi med och gör fastigheter och byggnader smarta.

Vilken är er syn på branschen, och var står ni i förhållande till det?

– Vår bransch är både en förutsättning och en utmaning. Vi har ett ansvar att använda vår fulla potential för att bidra till upprustning av fastighetsbestånden. Dessutom, den tekniska kunskap vi har möjliggör både resultat och innovationer. En paradox är att vår bransch på många sätt är lika spännande som telekom-, spel- eller musikbranschen men att vi inte riktigt nått ut med det än. Att jobba med sustainability är ett viktigt komplement för att locka ung och ”mångfaldig” kompetens till branschen.

Finns det någon tydlig trend inom samhällsbyggnad?

– Näringslivet är överens med miljö- och naturorganisationer om att det måste göras mycket på hållbarhetsområdet och att det måste ske nu. Exempelvis är frågan om energieffektiviseringen högt på agendan. Vi använder hashtag #energywise för att tydliggöra att det är en prioriterad fråga för oss; att sprida kunskap och klokskap, om ett hållbart energianvändande.

Vilka utmaningar ser du?

– I nuläget är det på den politiska sidan som det uppstår flaskhalsar. Jag kan sakna ett mer målinriktat engagemang från såväl nationella som kommunala politiker, bland annat när det kommer till energieffektivisering. När vi går in med våra EnPC-projekt i kommuner blir det goda och stora resultat nästan omedelbart. Det är ett sätt att förändra och där vi är aktiva. Men då behövs en förståelse som sträcker sig längre än innevarande mandatperiod.

Vad ska vi hålla ögonen på inom de kommande åren?

– Det som sker den kommande tiden är att agnarna kommer skiljas från vetet. De som inte arbetar ärligt, transparent och tydligt med hållbarhetsfrågan har ingen plats på marknaden framöver. Kompetens, leverans och mätbara

resultat blir viktiga när exempelvis fastighetsförvaltare blir fastighetsutvecklare. De behöver utveckla och tänka nytt. Där kan pigga bolag med samma framåtanda driva på. De andra blir utan uppdrag!

Till sist – vad gör dig stolt som vd på Caverion Sverige?

– Jag är både stolt, glad och extremt motiverad att få jobba för ett företag som gör skillnad på riktigt. Vad kan vara viktigare på lång sikt än att få möjligheten att göra vår del av att rädda planeten? Att vi dessutom har riktigt roligt tillsammans är toppen. Härligt helt enkelt! avslutar Uno Lundberg.

Caverion är verksamma inom fastighetsteknik och erbjuder rådgivning och projektering, via projektledning och projektgenomförande till tekniskt underhåll och Facility Management. Bolaget verkar inom områden som bland annat el, vs, ventilation, automation, energieffektivitet och säkerhet och utvecklar smarta lösningar för fastighetens hela livscykel. Bolaget har verksamhet över Europa och sitt huvudkontor i Finland.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lifecares högkänsliga Sencell en revolution för människor med diabetes

Publicerad

den

Joacim Holter, vd för Lifecare

De riktigt stora innovationerna behöver inte vara stora. Lifecares mikrosensor – stor som ett risgryn – är ett genombrott som kan göra livet enklare för människor med diabetes. – Våra resultat från utvecklingsstudien bekräftar Sencell-teknikens potential, säger Lifecares vd Joacim Holter.

”Med dessa banbrytande genombrott distanserar vi oss från andra alternativ på marknaden”

Det norska medicinteknikbolaget Lifecare AS vill göra livet enklare för världens alla människor som lever med diabetes. Med nanoteknik och sensorn Sencell som placeras under huden – inte större än ett risgryn – kan man läsa av blocksockernivån hos användaren. I förlängningen ska patienten kunna läsa av nivåerna via sin egna smartklocka.

– Vi vill ge personer med diabetes ett bättre liv med vår sensor som är under utveckling. Tidiga resultat visar att vi distanserar oss ytterligare från våra konkurrenter med en lång livslängd för sensorn och en exakthet när det kommer till mätning av blodsockernivån. Att vi fått den första kliniska studien på plats är en viktig milstolpe på vägen mot kommersiell produktion 2024, berättar vd Joacim Holter, Lifecare.

Hur fungerar mikrosensorn Sencell?

– Sencell är en osmotisk tryckbaserad mikrosensor som kan mäta blodsockernivåer kontinuerligt, med nanoteknik. Lifecares lösning kommer att bli det minsta systemet i världen och placeras under huden på patienten. Förenklat kan man säga att när glukos kommer in ökar det osmotiska trycket och när glukosen går ut reduceras det. Dessa ändringar kan vi läsa av i realtid och är helt i korrelation med kroppens blodsockernivå.

Vilka är de stora fördelarna med Sencell?

– Sensorn kan vara placerad under huden i sex månader eller mer. Detta kan jämföras med de hjälpmedel som finns idag och som bara kan sitta i 10–14 dagar – utanpå kroppen. De är också större och klumpigare och måste bytas.

Vilken är statusen idag för utvecklingen av Sencell?

– Vi har nu fått resultat från vår kliniska studie 1 där vi har låtit en patient ha haft en sensor på plats under huden i tre dagar. Därefter har den tagits ut och resultatet visar att den fortsätter att fungera i en in vitro-uppsättning (laboratorium) med en hittills operativ livslängd på totalt tolv veckor. Och studien pågår fortfarande. Vår pilot avslutas i april och vi ser fram emot att återkomma med mer information om resultaten efter detta. Detta är en viktig milstolpe som tar oss närmare en klinisk långtidsstudie 2 på tre månader eller mer.

Vilka slutsatser kan ni dra av den pågående kliniska studien?

– Nu har vi det första beviset på att vår sensor som har varit i drift i människokroppen i flera dagar, fortsätter att fungera i laboratorium i mer än tolv veckor. Vi har helt enkelt tagit sensorn från människa till laboratorium. Det säger mycket om robustheten att vi både kan implantera och explantera – det fungerar lika bra.

Vilka andra genombrott har ni gjort genom de kliniska studierna?

– De kliniska studierna visar att Lifecares sensor har en livslängd som överträffar våra konkurrenters. I samma undersökningar visar det sig också att sensorn har en hög känslighet vilket gör att glukosmätningen är mycket exakt. Med dessa banbrytande genombrott distanserar vi oss från andra alternativ som finns på marknaden med en livslängd på 14 dagar. Resultaten gör oss också trygga med de förväntningar vi har.

När kommer ni igång med en långtidsstudie 2?

– Så snart vi är klara med studie 1. Målsättningen är att vi kommer igång med studie 2, under första halvåret 2023. Efter det är vår plan att komma igång med regulatoriska studier under senare delen 2023 som bör resultera i en EU-godkännande. Vi räknar med att Sencell uppnår detta för den kommersiella marknaden från 2024. Det är ett tufft mål, men vi drivs traditionellt av det. Funktion och kvalitet är viktiga parametrar och självklart måste vi prioritera kvalitet. Men vi står fast vid att 2024 är vårt nästa kommersiella mål. Redan idag har vi ett avtal om lokaler i Tyskland för att trygga kvalitet och innovation.

Hur känns det att ha kommit så här långt?

– Vi känner lite otålighet. Nu är vi inne i en fas som är starkt präglat av utveckling, en cykel där vi fokuserar på att nå våra mål och få fram det vi ska. Och vi vilar inte förrän vi är ute på den kommersiella marknaden.

Vilka andra områden kan vara intressanta för Sencell?

– Sensorn har potential för flera användningsområden. Att vi fått bekräftat att tekniken fungerar öppnar naturligtvis upp för möjligheter att utöka funktionsområdena bortom glukosmätningar. Men vi får inte tappa fokus på vår glukossensor Sencell som kan ge människor med diabetes ett enklare och bättre liv.

Vilka ekonomiska milstolpar har ni nått?

– Vår omsättning har nått rekord under 2022. Vi har gått från en omsättning på 1,6 miljoner NOK under 2021 till 22,1 miljoner NOK för 2022. Detta kan jämföras med 0 MNOK under tredje kvartalet 2021. Omsättningen förvärvades genom ett köp av ett operativt laboratorium i Tyskland.

Och vilka organisatoriska milstolpar?

– Samtidigt med en rekordomsättning under 2022, byggde vi en robust organisation som är rustad för den utvecklingstakt som vi står inför 2023. Lifecare har nu över 30 personer i tre olika länder där vår kompetens är uppbyggd kring professionella laboratoriemiljöer i både Tyskland och England. Vi har också inlett ett formellt samarbete med universiteten i Frankfurt och i Bath.

Till sist – vilka förväntningar har du på 2023?

– Vi vill göra livet enklare för människor med diabetes och vi har hunnit en lång bit på väg. Vi har spännande år av utveckling framför oss. Vi väntar nu på en formell ISO 9001-certifiering innan vi planerar nästa ISO-certifiering. Båda kommer att vara väsentliga innan vi påbörjar processen för EU-godkännande. Vi fortsätter kvalitetsarbetet för att göra viktiga framsteg inom innovation. Vi har också tankar om strategiska samarbeten för att stärka organisationen med kompetens och bredd inom innovation, avslutar Lifecares vd Joacim Holter.

Norska medicinteknikbolaget Lifecare är specialiserade inom forskning och utveckling av sensorer. Teknologin är patenterad och används i först och främst som glukosgivare. Mikrosensorerna injiceras under huden på patientens handled, och fungerar vidare som en realtidsuppdatering av glukosnivån i patienten. Tekniken medger också en larmsensor samt tillgång till historiska data över patientens glukosnivå. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Bergen. Lifecare är noterat på Euronext Growth (Oslo Børs) och har 2 300 aktieägare. Bolaget omsatte 1 miljoner NOK under år 2022.

Fortsätt läsa

Nyheter

Neovici skapar explosiv innovation inom affärsvärlden med AI-plattformen Cosmoz

Publicerad

den

Jan Berggren på Neovici

Tusentals miljarder affärstransaktioner hanteras över hela världen varje år. En stor del innehåller otydlighet eller fel, vilket leder till frustration och betydande ekonomiska förluster. Med sin AI-plattform Cosmoz löser Neovici problemen och hanteringen av affärstransaktioner och säkerställer att all data är uppdaterad och konsekvent i alla system. – Våra lösningar anses ofta vara för bra för att vara sanna tills kunderna själva ser resultatet. Nu tar vi steget mot börsen, säger Jan Berggren, vd för Neovici.

Företagens finansiella flöden tyngs av byråkrati, väntetider, pengaläckage samt ineffektivitet genom olika manuella moment i hanteringen. Dessutom är det svårt i detta trassel att blicka framåt, det blir helt enkelt svårare för företagen att planera effektivt. Detta bidrar dessutom till många fel, missade möjligheter och stora kostnader. Nu revolutionerar fintechbolaget Neovici hanteringen av affärstransaktioner med avancerade algoritmer och siktar på att börsintroducera bolaget på First North under andra kvartalet 2023.

– Känslan är fantastisk när vi nu ser vad vi står inför. Marknaden är mogen och timingen den rätta. Vi behöver inte längre förklara vad AI och automation är, säger Neovicis vd, Jan Berggren.

Ni satsar på en börsintroduktion på First North under 2023 – berätta!

– Huvudskälet är att göra bolaget synligt och väletablerat i möten med stora företag. Det blir lättare för kunderna att välja oss genom att vara publik. Dessutom ser vi tillväxtmöjligheter med ett ökat kapital. Under 2022 har vi bland annat påbörjat en global expansion, tripplat personalstyrkan och etablerat kontor i Latinamerika. Den globala expansionen är en viktig dimension, vi är säkra på att närvaron på börsen kommer att underlätta den.

Vilka förväntningar har du på 2023?

– Att fortsatt leverera stora värden till befintliga såväl som till nya kunder. Att vårt budskap når fram och att vår börsintroduktion blir framgångsrik. Vår plattform ligger extremt rätt i tiden och vi har synnerligen goda förhoppningar om att Neovici kommer att tas väl emot av marknaden och förverkliga en expansiv och spännande global tillväxtresa.

Hur beskriver du det ekonomiska nuläget för Neovici?

– Starkt! Under 2023 kommer vi att omsätta nära 100 miljoner kronor och vi är nu i ett expansivt läge med dubblerad omsättning flera år framåt. Timingen kan inte vara bättre, kostnadsbesparingar och effektiviseringar står högst upp på många företags agendor.

Så hur ska Neovici nå tillväxt?

– Genom att introducera nya produkter och tjänster. Växa med partners och kunder. Förvärv och att gå in på andra marknader.

Men kan AI verkligen göra ett bättre jobb än en människa?

– AI är en digital superkraft som verkligen hjälper oss människor att skapa möjligheter, att lösa problem och utmaningar snabbare, och samtidigt blicka framåt, tycker vi på Neovici. Våra algoritmer fattar bättre och snabbare beslut än vad människan gör, och det finns inget utrymme för felmarginaler. Sedan starten 2009 har vår plattform Cosmoz tagit nära en miljard beslut åt våra kunder helt utan inblandning av människor. Resultaten talar för sig själva, Cosmoz har medfört enorma effektiviseringsvinster och intäktsökningar uppgående till flera hundra miljoner kronor för våra kunder. Så svaret är ja, men människor kommer alltid att behövas – vi kommer att ha andra uppgifter bara, såsom beslutsfattande på en högre nivå. I det är AI ett ovärderligt verktyg och en förutsättning.

Kan inte ordinära affärssystem lösa problemen?

– Inte som det ser ut idag. Många affärssystem skapades på 70- och 80-talet med arkitektur som förenklat är att likna vid silos. De har stora databaser men kan inte enkelt kommunicera mellan flöden, data staplas helt enkelt som i en silo. Exempelvis hanteras och betalas ofta leverantörsfakturor i ett dataflöde och kreditfakturor skickas i ett annat, en kassaflödesmässig katastrof. De har också stora utmaningar att hantera dessa enorma flöden av data och information i realtid.

Kommer denna marknad att digitaliseras och automatiseras snabbare nu?

– Ja, jag tror att vi kan se ett scenario som liknar musikindustrins transformation, steget från analogt till helt digitalt strömmande musik (läs Spotify) gick oerhört snabbt.

Hur ser den globala marknaden för automation ut?

– Den är stor och snabbväxande samtidigt som den är väldigt föränderlig och komplex. Många har ännu inte förstått vad som är på väg att ske, vilket är spännande. Det finns ett enormt stort utrymme att växa i och att förbättra för hela marknaden. Exempelvis finns det bara i USA mer än 700 000 medelstora företag som ännu inte har påbörjat sin digitala transformationsresa än.

Så vad kan Neovicis plattform Cosmoz göra?

– Jag vill igen berätta, Cosmoz är en modern AI-plattform byggd för att automatisera beslutsfattande. Genom att tillhandahålla avancerade algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens till våra kunder, deras partners och leverantörer säkerställer Cosmoz att all data är uppdaterad och konsekvent i alla system. Detta minskar den manuella bearbetningen och kostnaderna förknippade med den manuella hanteringen av data. Vi löser företagens problem med moderna metoder genom avancerade algoritmer. Cosmoz kan förutom allt jag berättat också ge mer nyanserade och differentierade beslutsunderlag. Mängden data som hanteras i transaktionsflödena kan analyseras på nya sätt vilket också ger nya snabbare affärer och affärsmöjligheter.

Ok men rent konkret, vilka utmaningar har era kunder innan de tar hjälp av Neovici?

– Det handlar nästan alltid om förlegade system och processer, som gör att arbetssätt anpassats efter systembegränsningar och inte tvärtom. Processerna är manuella, fylld av utmaningar och onödiga kostnader. Väntetider kan vara långa och med hanteringskostnader som är enorma vilket skapar stor frustration hos bolagen, dess partners och leverantörer. Utmaningarna finns i olika delar av alla värdekedjor, nationellt likväl som internationellt, avslutar Jan Berggren.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gold Town Games har ingått ett web3-publishingavtal med Vorto Gaming. Syftet med samarbetet är att addera web3-komponenter till det befintliga mobilspelet, World Football Manager (WFM), och därmed stärka spelets intjäningsförmåga – samt göra spelet unikt i den stora och kraftigt konkurrensutsatta fotbollsmanager-vertikalen. WFM som […]

Populära