Följ oss

Nyheter

Rekordkvartal lägger grunden för spännande år för Flexion Mobile

Publicerad

den

Flexion Mobile ökar omsättningen och lönsamheten under året. Framåtblickande ser Analysguiden triggers i kommande spellanseringar och höjer sitt motiverade värde för aktien till 24,3 – 31,4 kronor. Aktien handlas just nu till 14,15 kronor. Nedan är Analysguidens sammanfattning av analysen.

Avslutar året med kraftig tillväxt

Flexion Mobile rapporterar ett fjärde kvartal kännetecknat av stark tillväxt. Omsättningen ökade till 10,5 miljoner GBP (6,9), motsva-rande en tillväxt med 52 procent på årsbasis och 34 procent från fö-regående kvartal. Bruttomarginalen uppgår till 14 procent (13,2) och bolaget rapporterar rörelsekostnader på cirka 0,8 miljoner GBP (0,9). Det justerade EBITDA-resultatet landar på 0,3 miljoner GBP (0,1) och rörelseresultatet 0,6 miljoner GBP (0,1). Delar av det kraftigt för-bättrade resultatet hänförs till återföringen av en tidigare nedskriv-ning av vissa speltitlar som nu presterar bättre än väntat. Bolaget har förändrat sitt räkenskapsår och stänger därmed nu 2021 med endast resultaten från april till september, där omsättningen summerar till 26,1 miljoner GBP (17,9), bruttoresultatet 3,4 miljoner GBP (2,4) och rörelseresultatet på 0,6 miljoner GBP (0,01). 

Spelportföljen levererar starka KPIer

Den starka tillväxten förklaras delvis av säsongsmässiga effekter, då det fjärde kvartalet över lag är en stark period för spelbranschen. Detta, kombinerat med bolagets förmåga att förvalta den befintliga spelportföljen, gör avtryck i bolagets KPIer. Bolaget rapporterar ge-nomsnittlig månatliga intäkter på 726 966 USD för top-tier spelen i portföljen, en kraftig ökning från föregående kvartal på 558 429 USD. Detta innebär en ökning på 52 procent på årsbasis och 34 procent från föregående kvartal. Spelportföljen innehåller nu 23 spel, en ökning med ett från förra kvartalet, och totalt tre spel som ännu inte lanse-rats. Det spelet som lanserats är troligt Star Trek Timelines, som flag-gats för release i samtliga kanaler under det första kvartalet. Sedan vår initieringsanalys, som släpptes 21 december, har bolaget annon-serat ett avtal med tap4fun för deras spel Kingdom Guard för lanse-ring i Amazon App Store och Samsung Galaxy Store under andra kvartalet. Spelet levererar omkring 2 miljoner USD i intäkter från Google Play redan nu. 

Strategisk investering utökar erbjudande

Efter kvartalets utgång annonserade bolaget att de genomfört en stra-tegisk investering i det tyska bolaget Liteup Media UG. Liteup Media är aktiva inom influencermarknadsföring i spelbranschen, något som passar väl in i bolagets framtida långsiktiga tillväxtstrategi. 20 pro-cent av företaget förvärvas för 500 000 USD genom en riktad nye-mission och Flexion får rätt att förvärva upp till 40 procent av företa-get till en värdering på 2,5 miljoner dollar samt en option att år 2025 köpa hela bolaget baserat på en bruttovinstmultipel. Förvärvet utgör ett spännande första steg inom nya tillväxtinitiativ och breddar nu bolagets befintliga serviceerbjudande till spelportföljen.

Nyheter

Aktien i kvalitetsbolaget VBG Group är fortsatt köpvärd anser Dagens industri

Publicerad

den

VBG Group-aktien har dubblerats det senaste året och ännu mer än så om vi sträcker oss några månader längre och utgår från botten. Dagens industri skriver att det finns mer att hämta i aktien och delar ut en köprekommendation till aktien i det missförstådda kvalitetsbolaget som investerare nu har börjat upptäcka.

Dagens industris analytiker Mikael Vilenius lyfter fram att VBG har levererat en snabb organisk tillväxt, har en låg skuldsättning och fortfarande är något av en doldis.

Tidningen går igenom bolagets olika delar och när det hela summeras så drar man av 300 miljoner kronor för bolagets centrala kostnader och 400 miljoner kronor som är bolagets skulder. När värdet på delarna räknas samman så blir det en summa på 9,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 390 kronor per aktie, vilket är 24 procent över veckans stängningskurs.

Om VBG Group
VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 2 000 medarbetare i 15 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens, stark företagskultur och finansiell uthållighet bidrar med aktiv styrning av koncernens tre helägda divisioner; Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission. VBG Group ABs B-aktie är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm och finns idag på Mid Cap-listan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Köp Viva Wine Group, men sälj Westpay anser Börsveckan

Publicerad

den

Vinglas

Börsveckan har analyserat sex företag vilket leder fram till en köprekommendation och en säljrekommendation, medan övriga aktier får avvakta-rekommendationer.

Köp

  • Viva Wine Group


Avvakta

  • Cheffelo
  • Zinzino
  • Amer Sports
  • Peab


Sälj

  • Westpay
Fortsätt läsa

Nyheter

Investmentabolaget Latour på 20 minuter

Publicerad

den

Portfölj som innehåller investeringar

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Latour på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 82 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter cirka 26 miljarder kronor.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära