Följ oss

Nyheter

Rekordkvartal lägger grunden för spännande år för Flexion Mobile

Publicerad

den

Flexion Mobile ökar omsättningen och lönsamheten under året. Framåtblickande ser Analysguiden triggers i kommande spellanseringar och höjer sitt motiverade värde för aktien till 24,3 – 31,4 kronor. Aktien handlas just nu till 14,15 kronor. Nedan är Analysguidens sammanfattning av analysen.

Avslutar året med kraftig tillväxt

Flexion Mobile rapporterar ett fjärde kvartal kännetecknat av stark tillväxt. Omsättningen ökade till 10,5 miljoner GBP (6,9), motsva-rande en tillväxt med 52 procent på årsbasis och 34 procent från fö-regående kvartal. Bruttomarginalen uppgår till 14 procent (13,2) och bolaget rapporterar rörelsekostnader på cirka 0,8 miljoner GBP (0,9). Det justerade EBITDA-resultatet landar på 0,3 miljoner GBP (0,1) och rörelseresultatet 0,6 miljoner GBP (0,1). Delar av det kraftigt för-bättrade resultatet hänförs till återföringen av en tidigare nedskriv-ning av vissa speltitlar som nu presterar bättre än väntat. Bolaget har förändrat sitt räkenskapsår och stänger därmed nu 2021 med endast resultaten från april till september, där omsättningen summerar till 26,1 miljoner GBP (17,9), bruttoresultatet 3,4 miljoner GBP (2,4) och rörelseresultatet på 0,6 miljoner GBP (0,01). 

Spelportföljen levererar starka KPIer

Den starka tillväxten förklaras delvis av säsongsmässiga effekter, då det fjärde kvartalet över lag är en stark period för spelbranschen. Detta, kombinerat med bolagets förmåga att förvalta den befintliga spelportföljen, gör avtryck i bolagets KPIer. Bolaget rapporterar ge-nomsnittlig månatliga intäkter på 726 966 USD för top-tier spelen i portföljen, en kraftig ökning från föregående kvartal på 558 429 USD. Detta innebär en ökning på 52 procent på årsbasis och 34 procent från föregående kvartal. Spelportföljen innehåller nu 23 spel, en ökning med ett från förra kvartalet, och totalt tre spel som ännu inte lanse-rats. Det spelet som lanserats är troligt Star Trek Timelines, som flag-gats för release i samtliga kanaler under det första kvartalet. Sedan vår initieringsanalys, som släpptes 21 december, har bolaget annon-serat ett avtal med tap4fun för deras spel Kingdom Guard för lanse-ring i Amazon App Store och Samsung Galaxy Store under andra kvartalet. Spelet levererar omkring 2 miljoner USD i intäkter från Google Play redan nu. 

Strategisk investering utökar erbjudande

Efter kvartalets utgång annonserade bolaget att de genomfört en stra-tegisk investering i det tyska bolaget Liteup Media UG. Liteup Media är aktiva inom influencermarknadsföring i spelbranschen, något som passar väl in i bolagets framtida långsiktiga tillväxtstrategi. 20 pro-cent av företaget förvärvas för 500 000 USD genom en riktad nye-mission och Flexion får rätt att förvärva upp till 40 procent av företa-get till en värdering på 2,5 miljoner dollar samt en option att år 2025 köpa hela bolaget baserat på en bruttovinstmultipel. Förvärvet utgör ett spännande första steg inom nya tillväxtinitiativ och breddar nu bolagets befintliga serviceerbjudande till spelportföljen.

Nyheter

En analytikers mycket positiva syn på Fingerprint Cards

Publicerad

den

Erik Penser Bank ser i en analys av Fingerprint Cards en uppsida på över fyra gånger dagens aktiekurs, dvs över 50 kronor per aktie. Erik Penser Bank ser en stark tillväxt kommande år och går igenom drivkrafterna bakom denna tillväxt och varför marginalen bör expandera. Speciellt presenterar de segmenten Mobile och PC med extra fokus på Payment Cards, som är den viktigaste tillväxtfaktorn under de kommande fem åren. Aktieanalytiker Markus Almerud presenterar bolaget och analysen.

Fortsätt läsa

Nyheter

Förutsättningar för fortsatt kursuppgång i RaySearch

Publicerad

den

Teknisk analys på RaySearch-aktien

RaySearch kom med en stark rapport i fredags vilket fick aktien att lyfta. Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys som visar att det finns förutsättningar för en fortsatt uppgång i aktien.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kraftigt sänkt riktkurs för Storytel – men vänder till lönsamhet

Publicerad

den

Pareto Securities har uppdaterat sin analys av Storytel där man sänker riktkursen till 148 kronor från tidigare 252 kronor. Det är bland annat drivet av estimatjusteringar. Samtidigt ska Storytel lägga mindre pengar på försäljning och marknadsföring vilket gör att Pareto tror att Storytel vänder till lönsamhet under andra halvåret och att de inte behöver ta in nytt kapital. Pareto Securities analyschef Stefan Wård går ingen bolaget och analysen.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära