Följ oss

Nyheter

Rekordkvartal lägger grunden för spännande år för Flexion Mobile

Publicerad

den

Flexion Mobile ökar omsättningen och lönsamheten under året. Framåtblickande ser Analysguiden triggers i kommande spellanseringar och höjer sitt motiverade värde för aktien till 24,3 – 31,4 kronor. Aktien handlas just nu till 14,15 kronor. Nedan är Analysguidens sammanfattning av analysen.

Avslutar året med kraftig tillväxt

Flexion Mobile rapporterar ett fjärde kvartal kännetecknat av stark tillväxt. Omsättningen ökade till 10,5 miljoner GBP (6,9), motsva-rande en tillväxt med 52 procent på årsbasis och 34 procent från fö-regående kvartal. Bruttomarginalen uppgår till 14 procent (13,2) och bolaget rapporterar rörelsekostnader på cirka 0,8 miljoner GBP (0,9). Det justerade EBITDA-resultatet landar på 0,3 miljoner GBP (0,1) och rörelseresultatet 0,6 miljoner GBP (0,1). Delar av det kraftigt för-bättrade resultatet hänförs till återföringen av en tidigare nedskriv-ning av vissa speltitlar som nu presterar bättre än väntat. Bolaget har förändrat sitt räkenskapsår och stänger därmed nu 2021 med endast resultaten från april till september, där omsättningen summerar till 26,1 miljoner GBP (17,9), bruttoresultatet 3,4 miljoner GBP (2,4) och rörelseresultatet på 0,6 miljoner GBP (0,01). 

Spelportföljen levererar starka KPIer

Den starka tillväxten förklaras delvis av säsongsmässiga effekter, då det fjärde kvartalet över lag är en stark period för spelbranschen. Detta, kombinerat med bolagets förmåga att förvalta den befintliga spelportföljen, gör avtryck i bolagets KPIer. Bolaget rapporterar ge-nomsnittlig månatliga intäkter på 726 966 USD för top-tier spelen i portföljen, en kraftig ökning från föregående kvartal på 558 429 USD. Detta innebär en ökning på 52 procent på årsbasis och 34 procent från föregående kvartal. Spelportföljen innehåller nu 23 spel, en ökning med ett från förra kvartalet, och totalt tre spel som ännu inte lanse-rats. Det spelet som lanserats är troligt Star Trek Timelines, som flag-gats för release i samtliga kanaler under det första kvartalet. Sedan vår initieringsanalys, som släpptes 21 december, har bolaget annon-serat ett avtal med tap4fun för deras spel Kingdom Guard för lanse-ring i Amazon App Store och Samsung Galaxy Store under andra kvartalet. Spelet levererar omkring 2 miljoner USD i intäkter från Google Play redan nu. 

Strategisk investering utökar erbjudande

Efter kvartalets utgång annonserade bolaget att de genomfört en stra-tegisk investering i det tyska bolaget Liteup Media UG. Liteup Media är aktiva inom influencermarknadsföring i spelbranschen, något som passar väl in i bolagets framtida långsiktiga tillväxtstrategi. 20 pro-cent av företaget förvärvas för 500 000 USD genom en riktad nye-mission och Flexion får rätt att förvärva upp till 40 procent av företa-get till en värdering på 2,5 miljoner dollar samt en option att år 2025 köpa hela bolaget baserat på en bruttovinstmultipel. Förvärvet utgör ett spännande första steg inom nya tillväxtinitiativ och breddar nu bolagets befintliga serviceerbjudande till spelportföljen.

Nyheter

Nordea har en mindre positiv syn på Coor

Publicerad

den

Nordea har idag publicerat en analys på facility management-företaget Coor och ger rekommendationen behåll. Bankens analytiker ger ingen riktkurs men sätter ett motiverat värde på 35 kronor per aktie. Det får aktien att falla och efter en knapp timmes handel så är aktien ner 5,2 procent till 37,92 kronor.

Det är en betydligt annorlunda slutsats än Placera kom fram till för tre månader sedan, vilka ansåg att Coor-aktien hörde hemma i portföljen då den handlades kring 47 kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hög tillväxt och lönsamhet gör Revolution Race köpvärd

Publicerad

den

Revolution Race-kläder

Dagens industri har gjort en analys av Revolution Race som mynnar ut i en köprekommendation för aktien.

”Hög tillväxt och en lönsamhet som många i branschen bara kan drömma om. Vi ser ett fint ingångsläge i en av rapportflodens stora kursvinnare. Nettokassan ger slagläge i tuffare tider, och det är dessutom upplagt för höjd utdelning. Köp.”

Tidningens analytiker ser en uppsida på omkring 15 procent på ett års sikt och om den starka inledningen på året håller i sig så spår man att bolaget kommer att höja utdelningen för innevarande räkenskapsår.

Analytikern Julia Forsberg kommenterar bolaget och sin analys på Revolution Race
Fortsätt läsa

Nyheter

Så ska du göra med 11 olika aktier enligt Börsveckan

Publicerad

den

Börsveckan har denna gång analyserat elva företag och fem aktier får köprekommendationer. Seafire gör man dock bäst i att sälja.

Köp

 • Thunderful Group
 • VBG Group
 • Itab
 • Yubico
 • Raketech

Avvakta

 • BEWI
 • Bonesupport
 • Bio-Works
 • Catena Media
 • Better Collective

Sälj

 • Seafire
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära