Följ oss

Nyheter

Rekordkvartal lägger grunden för spännande år för Flexion Mobile

Publicerad

den

Flexion Mobile ökar omsättningen och lönsamheten under året. Framåtblickande ser Analysguiden triggers i kommande spellanseringar och höjer sitt motiverade värde för aktien till 24,3 – 31,4 kronor. Aktien handlas just nu till 14,15 kronor. Nedan är Analysguidens sammanfattning av analysen.

Avslutar året med kraftig tillväxt

Flexion Mobile rapporterar ett fjärde kvartal kännetecknat av stark tillväxt. Omsättningen ökade till 10,5 miljoner GBP (6,9), motsva-rande en tillväxt med 52 procent på årsbasis och 34 procent från fö-regående kvartal. Bruttomarginalen uppgår till 14 procent (13,2) och bolaget rapporterar rörelsekostnader på cirka 0,8 miljoner GBP (0,9). Det justerade EBITDA-resultatet landar på 0,3 miljoner GBP (0,1) och rörelseresultatet 0,6 miljoner GBP (0,1). Delar av det kraftigt för-bättrade resultatet hänförs till återföringen av en tidigare nedskriv-ning av vissa speltitlar som nu presterar bättre än väntat. Bolaget har förändrat sitt räkenskapsår och stänger därmed nu 2021 med endast resultaten från april till september, där omsättningen summerar till 26,1 miljoner GBP (17,9), bruttoresultatet 3,4 miljoner GBP (2,4) och rörelseresultatet på 0,6 miljoner GBP (0,01). 

Spelportföljen levererar starka KPIer

Den starka tillväxten förklaras delvis av säsongsmässiga effekter, då det fjärde kvartalet över lag är en stark period för spelbranschen. Detta, kombinerat med bolagets förmåga att förvalta den befintliga spelportföljen, gör avtryck i bolagets KPIer. Bolaget rapporterar ge-nomsnittlig månatliga intäkter på 726 966 USD för top-tier spelen i portföljen, en kraftig ökning från föregående kvartal på 558 429 USD. Detta innebär en ökning på 52 procent på årsbasis och 34 procent från föregående kvartal. Spelportföljen innehåller nu 23 spel, en ökning med ett från förra kvartalet, och totalt tre spel som ännu inte lanse-rats. Det spelet som lanserats är troligt Star Trek Timelines, som flag-gats för release i samtliga kanaler under det första kvartalet. Sedan vår initieringsanalys, som släpptes 21 december, har bolaget annon-serat ett avtal med tap4fun för deras spel Kingdom Guard för lanse-ring i Amazon App Store och Samsung Galaxy Store under andra kvartalet. Spelet levererar omkring 2 miljoner USD i intäkter från Google Play redan nu. 

Strategisk investering utökar erbjudande

Efter kvartalets utgång annonserade bolaget att de genomfört en stra-tegisk investering i det tyska bolaget Liteup Media UG. Liteup Media är aktiva inom influencermarknadsföring i spelbranschen, något som passar väl in i bolagets framtida långsiktiga tillväxtstrategi. 20 pro-cent av företaget förvärvas för 500 000 USD genom en riktad nye-mission och Flexion får rätt att förvärva upp till 40 procent av företa-get till en värdering på 2,5 miljoner dollar samt en option att år 2025 köpa hela bolaget baserat på en bruttovinstmultipel. Förvärvet utgör ett spännande första steg inom nya tillväxtinitiativ och breddar nu bolagets befintliga serviceerbjudande till spelportföljen.

Nyheter

Nilar har startat produktionen av världens första batteri som kan fyllas på med ny livslängd

Publicerad

den

Nilar-batteri som kan fyllas på

Nilar International utvecklar batterier till energilagringslösningar för den gröna omställningen. Nu har tillverkningen av nästa generations batterier startat. Nilar uppger att de är först i världen med en teknologi som gör att uttjänta batterier kan återställas och få tillbaka samma lagringskraft som ett nytt batteri. En första delleverans av batterier ska ske i vecka 44.

Nilar utvecklar, designar och producerar batterier för stationära energilagringssystem. Nu tar bolaget ett viktigt steg och inleder produktion av nästa generations batterilösning på anläggningen i Gävle. Batteriet är det första med en teknologi kallad ReOx, som möjliggör att uttjänta batterier kan fyllas på med gas för att återställa den ursprungliga batterikapaciteten. ReOx-teknologin har Nilar utvecklat i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.  

– ”Fram till idag har batterier som nått sin praktiska livslängd varit uttjänta och oanvändbara. Med ReOx-teknologin kan våra batterier återställas till sin ursprungliga lagringskapacitet minst 3 gånger, vilket kan förlänga livslängden med flera år. Det innebär både kraftigt minskad resursanvändning och stora kostnadsbesparingar för användarna. Det här är självklart ett stort och viktigt steg framåt för Nilar”, säger Erik Oldmark, VD på Nilar.

Den order som nu produceras, tecknades i våras av Enequi. Det är startskottet för produktionen av det nya, världsunika batterisystemet med batterier och mjukvara anpassat för gaspåfyllnad vid den egna fabriken i Gävle. Ordern gäller totalt 800 batterier med tillhörande mjukvara, till 100 enheter av Enequis intelligenta energilager QuiPower Storage.

Smarta och hållbara batterier är en förutsättning för den gröna omställningen. Batterier behövs för att kunna lagra energiproduktion från förnybara energikällor som sol- och vindkraft och för att jämna ut obalanser i elnätet.

Nilar-aktien steg idag 3,8 procent och stängde på 62,6 öre. Nilar gjorde en räddningsemission på 273 miljoner kronor till 1 krona per aktie i juni, till en pre-money-värdering på 45,5 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortsatt global nedgång av börsnoteringar under tredje kvartalet

Publicerad

den

Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Den nedåtgående trenden för börsnoteringar fortsätter. Under 2022 har 992 börsintroduktioner genomförts globalt med transaktionsvolym på 146 miljarder USD, vilket är en minskning med 44 procent respektive 57 procent jämfört med samma period föregående år. Även i Norden sker en stor inbromsning jämfört med 2021 och totalt har drygt 30 bolag noterats hittills i år.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends: Q3 2022 har det hittills i år (YTD) genomförts 992 börsintroduktioner, vilket är en minskning med 44 procent. Transaktionsvärdet totalt i år är 146 miljarder USD och det betyder en minskning med 57 procent. Det är en fortsatt nedåtgående trend under 2022. Både företag och investerare möter ökande makroekonomiska utmaningar, osäkerhet på marknaden, ökande volatilitet och fallande globala aktiekurser.

– Hög inflation och stigande räntor påverkar nu den globala IPO-marknaden negativt. Och framför allt den geopolitiska situationen bidrar till osäkerhet på marknaden, med kännbara effekter i inflation och räntor. Vi ser att dessa faktorer leder till motvind för risktillgångar när vi närmar oss slutet av 2022, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Börserna i Nord- och Sydamerika hade den största nedgången globalt. Transaktionsintäkterna i USA är de lägsta sedan 2003. IPO-aktiviteten på årsbasis för EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) visar att börsintroduktionerna minskade med 50 procent i antal och 52 procent i transaktionsintäkter.

– Det osäkra världsläget är IPO-marknadens största utmaning, så även i Norden. Vår analys är att företag och investerare globalt och även i Norden väntar på ett mer stabilt och positivt börsklimat innan den negativa trenden för IPO-aktiviteter vänder. Vi ser därför att IPO-aktiviteten kommer att vara fortsatt låg under 2022 och första kvartalet 2023. Men vi ser också att flera noteringskandidater förbereder sig för IPOs i maj och juni 2023, under förhoppningen att läget i omvärlden stabiliserar sig. Vi vet också av erfarenhet att när det väl vänder kan det bli ganska trångt i noteringsfönstret, så fortsatta förberedelser för att behålla optionalitet blir viktigt, säger Andreas Dalhäll.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tre bra aktier enligt Börsveckan

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har denna vecka analyserat sex olika företag och varav tre aktier är bra att köpa.

Köp

  • Bredband2
  • Bergman & Beving
  • Getinge

Avvakta

  • Momentum Group
  • Boliden
  • Arjo
Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära