Följ oss

Nyheter

Pionjären ININ Group bygger grön infrastruktur för framtida generationer

Publicerad

den

Øivind Horpestad, VD för ININ Group

ININ Group AS drivs av de gröna megatrenderna. Som pionjärer är de också det enda börsnoterade investeringsbolaget i Norge som investerar i bolag som bygger grön infrastruktur, som järnvägsinfrastruktur, massaåtervinning och kvalitetskontroller. – Att investera i grön infrastruktur är viktigt för våra framtida generationer, säger Øivind Horpestad, vd för bolaget.

”Vi tror på grön infrastruktur och drivs av att vara aktören som bryr sig”

ININ Group är ett investeringsbolag som utifrån olika plattformar har tagit en aktiv roll på den nordiska marknaden. Bolaget har fokus på att skapa miljövänlig infrastruktur genom grön teknologi som till exempel rening av schaktmassor och att möjliggöra återbruk.

– Vi har tagit en nyckelposition i Norge, är på god väg i Sverige och har nu ett ben i Finland. Med en långsiktig strategi och ett starkt ägarskap bygger vi för en grön framtid. Vi siktar på att bli ledande i Norden, berättar Øivind Horpestad, vd för ININ Group.

ININ Group verkar inom områden där nyckeln är grön infrastruktur – berätta!

– Vi växer med tre intressanta och oberoende bolag; Nordic Infrastructure Group (NIG), TW Group samt svenska Nordic Inspekt Group (Inspekt). NIG bygger och underhåller järnvägar, tunnelbanor och spårvägar med fokus på signalering och elektrifiering. För detta infrastruktur-bygge krävs att jordmassor måste schaktas bort och deponeras. Men massan blir ju inte ren av det. Denna ordning kan vår teknologi ändra på genom TW Group som tvättar och renar massorna. Vi äger en stor fabrik som tar emot schaktmaterial från byggindustrin och rengör massorna för att återanvändas i nya projekt. Vi återbrukar jorden helt enkelt, istället för att förstöra naturen.

Vilken roll spelar Inspekt för grön infrastruktur?

– Tillverkningen av tunga, stora tåg måste ha en hög säkerhet och det gäller all industri. Till exempel Preem, där det hela tiden gäller att övervaka och testa så att det inte blir läckage eller skador. Detta får de inte göra själv och här kommer Inspekt in i bilden som en oberoende tredjepartsinspektör.

Vilka megatrender gynnar och driver ININ Groups verksamhet?

– Elektrifiering, offentlig storsatsning på infrastruktur och ett starkt fokus på miljön är positiva drivkrafter för oss. Ökad medvetenhet och miljöhänsyn leder till behov av hållbart byggande. Statliga regler och policyer som främjar återvinning och hållbara byggmetoder blir också flera. Jag menar att för framtiden är det helt avgörande att tänka miljö och återbruk. Vi kan inte slå oss till ro med att elektrifiera tågen om vi ändå måste spränga ut naturen och ödelägga fjällen. Vi investerar nu 120 miljoner i teknologi för att kunna rena jordmassor. Vi bygger grön infrastruktur med fossilfria maskiner, och därmed också fossilfria arbetsplatser. Detta är vår drivkraft. Vi tror på detta och drivs av att vara aktören som bryr sig.

Vilken är er styrka och era framgångsfaktorer?

– Kompetensen och ägarskap. Vi har kunnat samla Nordens bästa team inom dessa segment med en unik kompetens. Av våra 200 anställda är ca 40 procent aktieägare. Ägarskapskänsla är en styrka och driver oss. Det gör att man bryr sig om vad man skapar och känner en stolthet för det vi bygger.

Vilken erfarenhet från dina tidigare bolag har du med dig?

– Jag har erfarenhet av att konsolidera infrastrukturföretag. Under perioden 2011–2019 grundade, byggde och ledde jag NRC Group som är noterat på Oslobörsen och idag är Nordens största bolag inom järnvägsrelaterad infrastruktur. Under perioden gick företaget från 0 kronor i omsättning till cirka 7 miljarder NOK och mer än 2 000 anställda 2019. Vid min sida har jag också med mig en mycket erfaren aktör från investeringsbranschen, Patrik Egeland. Patrik har tolv års erfarenhet som delägare i den norska Private Equity-fonden Herkules. Han har också erfarenhet från McKinsey och varit partner i svenska Capilar Private Equity.

Vilkan konkurrensfördelar har ININ Group?

– När det kommer till TW Group är det ingen annan som driver affären på vårt sätt, även om det finns fyra leverantörer i Norge. Vi är pionjärer i Norge. Idag finns ett starkt fokus på miljön från byggbranschen och inte minst från den offentliga sektorn. Och med kommande regulatoriska krav på återbruk och att rena och återvinna schaktmassor ligger vi helt i framkant. Denna fördel ska vi utnyttja.

Hur ser marknaden ut i Sverige?

– Den nordiska marknaden har stor potential. Behovet av utbyggnad av järnväg, flygplatser och vägar kommer finnas under lång tid framöver. Den infrastruktur som finns idag är dessutom dålig och kräver underhåll. Därför upplever vi att vi är i ett motsatt läge till lågkonjunktur och menar att vi har en förutsägbar marknad. Vi verkar idag på den norska och svenska marknaden och är på väg in i Finland. Idag är vi störst i Norge men under nästa år räknar vi med att Sverige har gått om. Den svenska marknaden är helt enkelt störst med 1 200 mil järnväg mot 420 mil i Norge. Dessutom kräver stambanan i Sverige underhåll. I Finlands satsar vi främst på inspektionssidan med Inspekt, därefter massaåtervinning med TW Group.

Finns det utmaningar för tillväxt?

– Marknaden finns och kommer att hålla i många år framöver, och konkurrensen i utlandet är inte stor. Men en flaskhals är att kunna rekrytera hög kompetens inom specialistområdena. Järnvägen är fantastisk, om du tar tillvara på den. Men det är roligare att bygga nytt och uppmärksamheten är inte lika stor om det ”bara” handlar om underhåll. Det är synd. Därför kan vi inte bara rekrytera utan måste också utbilda och jobba internt med dessa frågor.

Vilka finansiella mål har ni för 2023?

– Vi tror att NIG kommer få en fortsatt stark tillväxt under 2023. Med stark organisk tillväxt samt förvärv förväntas omsättningen mer än fördubblas. Målet är att passera 700 miljoner i år med en marginal på 12 procent och vara i storleksordningen 1,2 miljarder 2024. För ININ Group som helhet förväntar vi oss stark organisk tillväxt jämfört med 2022, samtidigt är vi också mycket aktiva vad gäller förvärv för att stärka våra bolag ytterligare. Vi siktar på samlade intäkter på 1,2 miljarder NOK och en EBIT på mer än 100 miljoner i år. Som mål har vi att nå minst 2,5 miljarder år 2025, med en ebit på 10 procent.

Vad har du för förväntningar på 2023?

– Vårt bolag NIG rullar på i både Norge och Sverige. Men det finns mer att göra för TW Group och massaåtervinning i Sverige. Under 2023 är målet att etablera TW Group på den svenska marknaden samt göra en uppstart för bolaget i Finland för att få rotfäste där. För övrigt har vi betydande tillväxtambitioner i Sverige där Inspekt är en viktig språngbräda mot en bredare närvaro på den svenska marknaden. Även NIG opererar i Sverige och gör projekt och underhåll åt Trafikverket. NIG förväntas att dubbla omsättningen i Sverige i år.

Till sist – vad gör dig stolt i rollen som vd för ININ Group?

– Jag är glad varje dag och extremt stolt över det engagemang som de anställda har. Allt från de som gräver i marken och sitter upp i masterna till de som sitter i ledningsgruppen. När jag ser en bro eller en järnväg tänker jag att vi jobbar för att detta ska finnas kvar och överleva till nästa generation, avslutar Øivind Horpestad.

ININ Group är ett norskt investmentbolag med fokus på grön infrastruktur och verkar i Norge, Sverige och Finland. Dotterbolag är Nordic Infrastructure Group, Hadeland Elektro, TW Group och Nordic Inspekt Group. Bolagen som Inin Group har investerat i och äger är specialiserade inom Återvinning och återbruk av jordmassor, byggnation och underhåll av järnvägar, elektrifiering och kvalitetskontroll (TIC) av infrastruktur och industritillgångar är andra viktiga segment. Bolaget har ca 230 anställda och förväntas omsätta 1,2 miljarder NOK 2023.

Nyheter

Big Akwa bekräftar planer på en framtida IPO

Publicerad

den

Grundarna av Biq Akwa utanför en av SCAs massafabriker

Biq Akwa, som grundats av Elena Petukhovskaya och Hugo Wikström, vill driva storskalig landbaserad fiskodling. Ett stort fokus för bolaget är att så mycket som möjligt ska återanvändas, vilket även inkluderar att odlingen ska ske i anslutning till massafabrik för att kunna använda och cirkulera varandras strömmar.

Den första anläggningen som Big Akwa designar ska producera 6 000 ton regnbågslax per år. För sin första fas har bolaget tagit in ett mindre antal miljoner kronor i kapital. Men för att bygga en stor anläggning krävs självklart rejält med finansiering.

Big Akwa söker nu en CFO som kan hjälpa företaget med resan och där bekräftar man även att en börsnotering finns i planerna inom 5 år.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saab får en beställning på 6,6 miljarder kronor för leverans under 2027-2028

Publicerad

den

SAAB-logga

Saab har idag tagit fått en beställning på ett antal försvarssystem och materiel från en regeringen i ett land i västvärlden. Ordervärdet är cirka 6,6 miljarder kronor och leveranser är planerade år 2027-2028.

Beställningen omfattar system och materiel från Saabs affärsområden Dynamics och Surveillance.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras skriver Saab.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinstvarning från Tokmanni

Publicerad

den

Produkter hos Tokmanni

Tokmanni meddelade denna kväll att försäljning under det andra kvartalet påverkades av den sena starten på vårsäsongen. Konsumenternas förtroende förväntas vara fortsatt svagt, särskilt i Finland, under återstoden av året, och dessutom förväntas momshöjningen i Finland den 1 september 2024 och högre fraktkostnader än föregående år ha en negativ inverkan på lönsamheten under andra halvåret.

Ny guidning för 2024

År 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 650-1 730 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 98-118 miljoner euro.

Tidigare guidning för 2024 utfärdad av Tokmanni Group den 13 februari 2024

Under 2024 förväntar sig Tokmanni-koncernen att intäkterna kommer att uppgå till 1 660-1 760 miljoner euro. Jämförbar EBIT förväntas uppgå till 110-130 miljoner euro.

Preliminär information om det finansiella resultatet för första halvåret 2024

Baserat på preliminär och oreviderad information uppgick intäkterna till cirka 761,7 miljoner euro och jämförbar EBIT till cirka 22,7 miljoner euro under första halvåret 2024.

4–6/20244–6/2023Förändring %1–6/20241–6/2023Förändring %
Intäkter, MEUR422.5318.932.5%761.7557.136.7%
Jämförbar EBIT, MEUR27.828.5-2.4%22.726.2-13.5%
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära