Följ oss

Nyheter

Pionjären ININ Group bygger grön infrastruktur för framtida generationer

Publicerad

den

Øivind Horpestad, VD för ININ Group

ININ Group AS drivs av de gröna megatrenderna. Som pionjärer är de också det enda börsnoterade investeringsbolaget i Norge som investerar i bolag som bygger grön infrastruktur, som järnvägsinfrastruktur, massaåtervinning och kvalitetskontroller. – Att investera i grön infrastruktur är viktigt för våra framtida generationer, säger Øivind Horpestad, vd för bolaget.

”Vi tror på grön infrastruktur och drivs av att vara aktören som bryr sig”

ININ Group är ett investeringsbolag som utifrån olika plattformar har tagit en aktiv roll på den nordiska marknaden. Bolaget har fokus på att skapa miljövänlig infrastruktur genom grön teknologi som till exempel rening av schaktmassor och att möjliggöra återbruk.

– Vi har tagit en nyckelposition i Norge, är på god väg i Sverige och har nu ett ben i Finland. Med en långsiktig strategi och ett starkt ägarskap bygger vi för en grön framtid. Vi siktar på att bli ledande i Norden, berättar Øivind Horpestad, vd för ININ Group.

ININ Group verkar inom områden där nyckeln är grön infrastruktur – berätta!

– Vi växer med tre intressanta och oberoende bolag; Nordic Infrastructure Group (NIG), TW Group samt svenska Nordic Inspekt Group (Inspekt). NIG bygger och underhåller järnvägar, tunnelbanor och spårvägar med fokus på signalering och elektrifiering. För detta infrastruktur-bygge krävs att jordmassor måste schaktas bort och deponeras. Men massan blir ju inte ren av det. Denna ordning kan vår teknologi ändra på genom TW Group som tvättar och renar massorna. Vi äger en stor fabrik som tar emot schaktmaterial från byggindustrin och rengör massorna för att återanvändas i nya projekt. Vi återbrukar jorden helt enkelt, istället för att förstöra naturen.

Vilken roll spelar Inspekt för grön infrastruktur?

– Tillverkningen av tunga, stora tåg måste ha en hög säkerhet och det gäller all industri. Till exempel Preem, där det hela tiden gäller att övervaka och testa så att det inte blir läckage eller skador. Detta får de inte göra själv och här kommer Inspekt in i bilden som en oberoende tredjepartsinspektör.

Vilka megatrender gynnar och driver ININ Groups verksamhet?

– Elektrifiering, offentlig storsatsning på infrastruktur och ett starkt fokus på miljön är positiva drivkrafter för oss. Ökad medvetenhet och miljöhänsyn leder till behov av hållbart byggande. Statliga regler och policyer som främjar återvinning och hållbara byggmetoder blir också flera. Jag menar att för framtiden är det helt avgörande att tänka miljö och återbruk. Vi kan inte slå oss till ro med att elektrifiera tågen om vi ändå måste spränga ut naturen och ödelägga fjällen. Vi investerar nu 120 miljoner i teknologi för att kunna rena jordmassor. Vi bygger grön infrastruktur med fossilfria maskiner, och därmed också fossilfria arbetsplatser. Detta är vår drivkraft. Vi tror på detta och drivs av att vara aktören som bryr sig.

Vilken är er styrka och era framgångsfaktorer?

– Kompetensen och ägarskap. Vi har kunnat samla Nordens bästa team inom dessa segment med en unik kompetens. Av våra 200 anställda är ca 40 procent aktieägare. Ägarskapskänsla är en styrka och driver oss. Det gör att man bryr sig om vad man skapar och känner en stolthet för det vi bygger.

Vilken erfarenhet från dina tidigare bolag har du med dig?

– Jag har erfarenhet av att konsolidera infrastrukturföretag. Under perioden 2011–2019 grundade, byggde och ledde jag NRC Group som är noterat på Oslobörsen och idag är Nordens största bolag inom järnvägsrelaterad infrastruktur. Under perioden gick företaget från 0 kronor i omsättning till cirka 7 miljarder NOK och mer än 2 000 anställda 2019. Vid min sida har jag också med mig en mycket erfaren aktör från investeringsbranschen, Patrik Egeland. Patrik har tolv års erfarenhet som delägare i den norska Private Equity-fonden Herkules. Han har också erfarenhet från McKinsey och varit partner i svenska Capilar Private Equity.

Vilkan konkurrensfördelar har ININ Group?

– När det kommer till TW Group är det ingen annan som driver affären på vårt sätt, även om det finns fyra leverantörer i Norge. Vi är pionjärer i Norge. Idag finns ett starkt fokus på miljön från byggbranschen och inte minst från den offentliga sektorn. Och med kommande regulatoriska krav på återbruk och att rena och återvinna schaktmassor ligger vi helt i framkant. Denna fördel ska vi utnyttja.

Hur ser marknaden ut i Sverige?

– Den nordiska marknaden har stor potential. Behovet av utbyggnad av järnväg, flygplatser och vägar kommer finnas under lång tid framöver. Den infrastruktur som finns idag är dessutom dålig och kräver underhåll. Därför upplever vi att vi är i ett motsatt läge till lågkonjunktur och menar att vi har en förutsägbar marknad. Vi verkar idag på den norska och svenska marknaden och är på väg in i Finland. Idag är vi störst i Norge men under nästa år räknar vi med att Sverige har gått om. Den svenska marknaden är helt enkelt störst med 1 200 mil järnväg mot 420 mil i Norge. Dessutom kräver stambanan i Sverige underhåll. I Finlands satsar vi främst på inspektionssidan med Inspekt, därefter massaåtervinning med TW Group.

Finns det utmaningar för tillväxt?

– Marknaden finns och kommer att hålla i många år framöver, och konkurrensen i utlandet är inte stor. Men en flaskhals är att kunna rekrytera hög kompetens inom specialistområdena. Järnvägen är fantastisk, om du tar tillvara på den. Men det är roligare att bygga nytt och uppmärksamheten är inte lika stor om det ”bara” handlar om underhåll. Det är synd. Därför kan vi inte bara rekrytera utan måste också utbilda och jobba internt med dessa frågor.

Vilka finansiella mål har ni för 2023?

– Vi tror att NIG kommer få en fortsatt stark tillväxt under 2023. Med stark organisk tillväxt samt förvärv förväntas omsättningen mer än fördubblas. Målet är att passera 700 miljoner i år med en marginal på 12 procent och vara i storleksordningen 1,2 miljarder 2024. För ININ Group som helhet förväntar vi oss stark organisk tillväxt jämfört med 2022, samtidigt är vi också mycket aktiva vad gäller förvärv för att stärka våra bolag ytterligare. Vi siktar på samlade intäkter på 1,2 miljarder NOK och en EBIT på mer än 100 miljoner i år. Som mål har vi att nå minst 2,5 miljarder år 2025, med en ebit på 10 procent.

Vad har du för förväntningar på 2023?

– Vårt bolag NIG rullar på i både Norge och Sverige. Men det finns mer att göra för TW Group och massaåtervinning i Sverige. Under 2023 är målet att etablera TW Group på den svenska marknaden samt göra en uppstart för bolaget i Finland för att få rotfäste där. För övrigt har vi betydande tillväxtambitioner i Sverige där Inspekt är en viktig språngbräda mot en bredare närvaro på den svenska marknaden. Även NIG opererar i Sverige och gör projekt och underhåll åt Trafikverket. NIG förväntas att dubbla omsättningen i Sverige i år.

Till sist – vad gör dig stolt i rollen som vd för ININ Group?

– Jag är glad varje dag och extremt stolt över det engagemang som de anställda har. Allt från de som gräver i marken och sitter upp i masterna till de som sitter i ledningsgruppen. När jag ser en bro eller en järnväg tänker jag att vi jobbar för att detta ska finnas kvar och överleva till nästa generation, avslutar Øivind Horpestad.

ININ Group är ett norskt investmentbolag med fokus på grön infrastruktur och verkar i Norge, Sverige och Finland. Dotterbolag är Nordic Infrastructure Group, Hadeland Elektro, TW Group och Nordic Inspekt Group. Bolagen som Inin Group har investerat i och äger är specialiserade inom Återvinning och återbruk av jordmassor, byggnation och underhåll av järnvägar, elektrifiering och kvalitetskontroll (TIC) av infrastruktur och industritillgångar är andra viktiga segment. Bolaget har ca 230 anställda och förväntas omsätta 1,2 miljarder NOK 2023.

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära