Följ oss

Nyheter

MTG köper den framgångsrika svenska mobilspelsutvecklaren Snowprint Studios

Publicerad

den

Warhammer 40.000 Tacticus

MTG förvärvar en majoritetsandel om 70 procent i den svenska mobilspelsutvecklaren Snowprint Studios. Transaktionen sker på en kassa- och skuldfri basis för en köpeskilling som kommer att motsvara en multipel på 1,8x av 2023 års intäkter för Warhammer 40,000: Tacticus.  

Snowprint ligger bakom det framgångsrika spelet Warhammer 40,000: Tacticus, ett snabbväxande mobilspel baserat på Warhammer 40,000, ett globalt gaming-IP som ägs av Games Workshop och som engagerar miljoner fans världen runt. Spelet lanserades 2022 och har snabbt vuxit till att vara en av de mest populära titlarna inom Warhammer 40,000-IP. Spelet är även en av de ledande titlarna inom den s.k. ”turn-based tactics”-genren. 

Förvärvet av Snowprint ligger i linje med den förvärvsbaserade delen av MTG:s tillväxtstrategi. Affären gör det möjligt för MTG att utöka sin portfölj med ett kritikerrosat spel som har en hög grad av affinitet med våra andra nuvarande titlar.

Detta innebär att MTG kommer att kunna accelerera Snowprints tillväxt via Flow-plattformen, genom att erbjuda studion vår marknadsledande förmåga inom Business Intelligence och användarförvärv. MTG ser också goda möjligheter att stegvis växa Warhammer 40,000: Tacticus genom att stödja dess expansion till nya plattformar. Som ett resultat av denna affär förväntar sig MTG även betydande framtida möjligheter för cross-promotion mellan mid-core-spelen av sin portfölj. Affären gör det också möjligt för MTG att välkomna en ledningsgrupp med omfattande erfarenhet av mobilspel, i kombination med en företagskultur som ligger nära MTG:s värderingar och vision.

Den initiala köpeskillingen motsvarar cirka 10 procent av koncernens nuvarande kassa

MTG har fortsatt en stark balansräkning och tillkännagav nyligen ett nytt aktieåterköpsprogram om 300 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen motsvarar cirka 10 procent av koncernens nuvarande kassa, MTG bibehåller därmed sin förmåga att generera aktieägarvärde genom sin balansräkning. Transaktionen är stängd och MTG kommer att konsolidera Snowprint Studios resultat från och med nu.

MTG sammanfattar transaktionen

  • Snowprint grundades 2015. De har sitt högkvarter i Stockholm och ett kontor i Berlin i Tyskland.
  • Studion är specialiserad på omgångsbaserade taktikspel (s.k. ”turn-based tactics”) har framgångsrikt itererat på sina två första spel – Legend of Solgard och Rivengard – för att i 2022 lansera Warhammer 40,000: Tacticus.
  • Warhammer 40,000: Tacticus har fått ett mycket varmt mottagande från både spelare och media. Spelet har belönats med flera utmärkelser, inklusive Pocket Gamers ”Årets mobilspel” och ”Bästa strategispel” 2022.
  • Den initiala andelen om 70% i Snowprint har förvärvats på en multipel om 1.8 gånger 2023 års bruttointäkter från Warhammer 40,000: Tacticus. Det initiala beloppet kommer därför att justeras baserat på resultatet för helåret 2023.
  • Tydlig väg mot 100% ägarskap. MTG förväntar sig att förvärva de resterande 30% av bolaget under 2025 och 2026, baserat på en framtida värdering av de kvarvarande aktierna, grundat på studions resultat.
  • Tilläggsköpeskilling baserad på tillväxt och målnivåer för intäkter och EBITDA. Denna betalas ut över en fyraårsperiod med start 2025 och kommer motsvara en del av Snowprints kassaflöde.
  • Snowprint förväntas att generera mellan 30 och 35 miljoner dollar i intäkter för helåret 2023. Detta återspeglar en attraktiv tillväxtnivå på över 150% på årsbasis. MTG ser mycket positivt på bolagets framtida tillväxtmöjligheter och vi förväntar oss fortsatt hög tillväxt från Warhammer 40,000 Tacticus på mobilen, samt en potentiell expansion av spelet till nya plattformar. Vi förväntar oss vidare att Snowprint fortsätter att driva tillväxt genom att lansera nya spel i framtiden.

MTG och Snowprint kommenterar

Koncernchef och VD Maria Redin kommenterar:

”Det är ett nöje att få välkomna alla på Snowprint till MTGs Gaming Village. Det är ett team med omfattande erfarenhet av att utveckla, lansera och växa mobilspel, och förmågan att arbeta framgångsrikt tillsammans med globala IP-ägare som Games Workshop och deras Warhammer 40,000 franchise. Detta är ett viktigt tillskott till koncernen och ligger helt i linje med vår tro på styrkan och värdet av långsiktiga starka långsiktiga IPs.

Snowprint passar perfekt i vår portfölj. Warhammer 40,000: Tacticus är ett ungt spel med snabb tillväxt som tydligt visat att det uppskattas av både spelare och media. Detta tack vare kombinationen av den enkla och roliga kundresa man gör när man börjar spela med en djupgående och engagerande spelupplevelse. Spelet har även hög affinitet med flera av våra andra mid-core-titlar och vi ser en stark potential för cross promotion i framtiden. Vi ser också goda möjligheter för att accelerera spelets tillväxt genom att ge Snowprint tillgång till de verktyg och kunskap vi har i koncernen. Detta kommer hjälpa dem att diversifiera sina intäkter och expandera spelarbasen.”

Snowprints VD och medgrundare Alexander Ekvall kommenterar:

”Vi har hittat en perfekt ägare i MTG, som har en management-filosofi och företagskultur som stämmer överens med vår. Både vårt team och jag är stolta att ha kunnat växa Snowprint från en startup till den oberoende mobilspelsstudio vi är idag. Vi är övertygade om att MTG är det rätta hemmet för Snowprint och att de kan erbjuda oss både friheten att fortsätta bygga fantastiska spel och tillgång till ett brett utbud av verktyg som kan hjälpa oss att accelerera tillväxten av våra titlar. Vi ser med spänning fram mot att bli en del av MTG och vill tacka våra investerare King, HIRO Capital, Korea Investment Partners, Sisu Game Ventures och alla andra som trodde på vår vision för Snowprint.”

Om Snowprints grundare

Snowprint har ett mycket erfaret team av grundare som alla har djupgående erfarenhet av mobilspel. Studion leds av VD och medgrundare Alexander Ekvall, CTO och medgrundare Patrik Lindegren samt Game Director och Studio General Manager Wilhelm Österberg. Alla i ledningsteamet har över 15 års erfarenhet av att skapa, lansera och driva mobilspel.

Alexander är en erfaren entreprenör inom gaming. Innan han grundade Snowprint var han en av grundarna av Fabrication Games. Detta bolag köptes senare upp av King, där Alexander tjänstgjorde som Director of Product. Under sin tid med studion var han ansvarig för utvecklingen för Candy Crush Saga för mobilen och var involverad i att expandera spelarbasen till var den är idag.

Patrik har också en bakgrund på King och skapade arkitekturen för den spelmotor som användes för flera av Kings spel, inklusive Candy Crush Saga. Han var också huvudutvecklare för Candy Crush Saga och bidrog till spelets enorma succé.

Wilhelm är baserad i Berlin och är ansvarig för Snowprints tyska team. Han har tidigare tjänstgjort som Head of Studio på mobilspelsutvecklaren Wooga och har varit spelutvecklare och producent på EA Digital Illusions, där han jobbade på Battlefield 3. 

Nyheter

Vad hände med lanseringen Star Vault?

Publicerad

den

Star Vault har under lång tid arbetat med den stora nylanseringen av spelet Mortal Online 2, där det för första gången även skulle släppas på Epic Game Store och den delen av affärsmodellen som inkluderar en månadsavgift för att spela skulle aktiveras. Den 28 november var den stora lanseringsdagen och inför detta hade en serie pressmeddelanden publicerats, det senaste den 27 november med rubriken ”Nya Mortal Online 2 går live imorgon den 28 november som planerat”.

Problemet? Någon lansering i Epic Game Store har inte skett, det står bara ”Coming soon” och från bolaget har det varit helt tyst.

För att sätta detta i perspektiv. Mortal Online är den enda produkten som bolaget har idag, det är 100 procent av verksamheten. Spelet finns visserligen på den största pc-spelsbutiken Steam, men där har det funnits sedan början av 2022. Lanseringen på Epic Game Store med uppbackning från Epic Games skulle vara den stora händelsen.

Trailer för lanseringen av nya Mortal Online 2
Fortsätt läsa

Nyheter

Medimi accelererar i Danmark och startar försäljning i de nordiska länderna

Publicerad

den

Produkter från Medimi

Medimi är fullt aktiva med försäljning på danska marknaden och tar ytterligare steg för att öka aktiviteterna på övriga nordiska länder. I Danmark har bolaget tecknat avtal som gör att kommuner i samtliga av landets fem regioner är knutna till Medimi Smart vilket är i linje med verksamhetens mål om 100 procent omsättningsökning 2024. Intervju med VD Johan Wiesel.

Vad har Medimi för verksamhet?

Medimi AB utvecklar och säljer lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. 

Specifikt har vi tagit fram Medimi Smart som är en avancerad läkemedelsrobot för hemmabruk. Vår unika lösning är framför allt relaterat till kassetteknologi med enstyckshantering av läkemedel.  Det ger användaren en flexibel lösning som kan hantera behovsläkemedel för tillfällig eller oregelbunden medicingivning, tex smärtstillande eller ångestdämpande medicin.  Medimi Smart kan också integreras fullt ut med ordinationssystem så förändring i behandling kan genomföras i realtid. 

Hur är intresset för er lösning?

Vi ser ett stort och växande intresse i flera olika marknadskanaler. I Danmark har vi framgångsrikt byggt upp ett rykte och en kundmassa som gör att de flesta kommunerna har hört talas om vår lösning. 

I de övriga nordiska länderna befinner vi oss i en uppstartsfas. Vi har genomfört ett par lyckade pilotprojekt och har nu projekt i gång i Finland, Norge och Sverige. Det finns en viss startsträcka innan kund är helt igång men utbytet har varit positivt. Vi har också ökat vår aktivitet för att bli mer och mer synliga vid olika mässor samt presentationer vilket ökat intresset för våra lösningar och kommer påverka upphandlingarna och öka möjligheten att etablera nya affärer.

Ni har börjat etablera er utanför Sverige, vilka länder är aktuella?

I Danmark är vi på väg att etablera en mycket stark position med närvaro i alla delar av landet och sätter just nu upp ett bolag i landet. Samtidigt intensifierar vi vårt arbete med att expandera vår verksamhet i övriga nordiska marknader. Här ser vi en enorm potential att växa vår affär ytterligare. Genom att etablera avtal med regioner eller med distributörer kan vi nå ut till fler kommuner och omsorgsföretag på ett effektivt sätt.

Bolaget har sedan tidigare kontrakt med kommuner i tre av fem regioner i Danmark och nyligen offentliggjordes ett nytt avtal med två kommuner till i de kvarvarande regionerna för att driftsätta Medimi Smart. Genom vår affärsmodell med månadshyra finns det goda förutsättningar att utöka intäkten i befintliga kommuner och att accelerera tillväxten under de kommande åren i befintliga och nya kontrakt. 

På längre sikt finns det inga hinder att expandera verksamheten till andra länder i övriga Europa. Det finns många länder med liknande förutsättningar ur ett demografiskt perspektiv med en äldrevård och apoteksverksamhet som liknar den nordiska. 

Hur har försäljningen utvecklats under 2023 och vad kan vi förvänta oss under kommande år?

Coronapandemin försenade den förväntade försäljningsutvecklingen under 2020 och 2021. Från början av 2021 fram till idag har vi ökat vår försäljning med 300 procent. Vi har som målsättning att ha en försäljningstillväxt om cirka 100 procent under 2023 och nå 4 miljoner kronor. Vi har också uttalat mål att dubbla omsättningen nästa år och därigenom nå 8 miljoner kronor. Vår långsiktiga försäljningsplan är att driva stark tillväxt även de kommande åren för att sedan kunna ta lösningen vidare ut till andra länder. 

Ni gör en företrädesemission på 26,5 miljoner, vad ska ni använda kapitalet till?

I huvudsak ska pengarna användas till att accelerera tillväxten i Norden. Etablering på marknaderna i Norge, Finland och Sverige drivs framför allt genom ökad marknadsnärvaro på fält samt att etablera en attraktiv lösning på plats för nya kommuner. 

Tillsammans med bolagets tillväxtplan behöver det också tillverkas fler enheter för att utöka vårt varulager så att vi kan möta den ökade efterfrågan av Medimi Smart.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Medimi?

Det finns mycket positivt att säga om investeringscaset Medimi, men för att sammanfatta så är Medimi ett bolag som befinner sig på en expansiv tillväxtresa och som också gör skillnad för en bättre framtid. 

Det är ett spännande och positivt investeringscase där vi har fått igång en bra försäljningsbas och arbetar intensivt för att få exponentiell utväxling på fler marknader. Vi har visat att behovet för en välfärdsteknologisk lösning i hemmet ökar och att Medimi kan tillhandahålla en unik och flexibel robot som matchar det väl. 

Medimi gör stor skillnad för patienter och användare och investerar därför i framtiden, precis som vi vill att våra investerare ska investera i oss!

Fortsätt läsa

Nyheter

Nordea har en mindre positiv syn på Coor

Publicerad

den

Nordea har idag publicerat en analys på facility management-företaget Coor och ger rekommendationen behåll. Bankens analytiker ger ingen riktkurs men sätter ett motiverat värde på 35 kronor per aktie. Det får aktien att falla och efter en knapp timmes handel så är aktien ner 5,2 procent till 37,92 kronor.

Det är en betydligt annorlunda slutsats än Placera kom fram till för tre månader sedan, vilka ansåg att Coor-aktien hörde hemma i portföljen då den handlades kring 47 kronor.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära