Följ oss

Nyheter

Intervju med vd och styrelseordförande för LC-Tec

Publicerad

den

LC-Tec Holdings vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson blir intervjuade om hur man ska möta en ökad efterfrågan på bolagets optiska komponenter – komponenter som förbättrar funktionaliteten i bland annat professionella videokameror och smarta glasögon.

LC-Tec är ett teknikbolag baserat i Borlänge. Bolaget utvecklar optiska komponenter baserade på så kallad flytande kristallteknologi (eng. Liquid Crystal – LC). Dessa komponenter möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus, vilket bland annat används för visning av 3D filmer på biografer, i professionella videokameror och i smarta glasögon.

LC-Tec har delat in sin verksamhet i fyra affärsområden: kamera, smarta glasögon, 3D och R&D, där de två förstnämnda utgör prioriterade tillväxtområden.

– Inom området kamera är våra kunder tillverkare av avancerade kameror som till exempel används vid filminspelningar. Smarta glasögon inkluderar produkter inom AR och medicinska tillämpningar, förklarar Paula de prioriterade områdena och fortsätter:

– Inom R&D jobbar vi brett för att hitta nya applikationsområden för våra produkter. Det är ett strategiskt viktigt område för att hitta nya verksamhetsgrenar i framtiden.

Bolaget verkar idag på en världsmarknad där 97 procent av det man omsätter går på export. Efter en lång period av teknologisk utveckling står man nu redo att möta en kraftigt ökad efterfrågan där prototyper ska översättas i volymproduktion.

– Det vi ser framför oss nu är att fler och fler kunder går från prototypleveranser till reguljära leveranser. Det här kommer innebära rejält ökade volymer, både vad gäller antal och omsättning. Vi håller på med en anpassning av företaget för att klara av denna omställning, det gäller såväl produktionsutrustning och lokaler som personal, förklarar Ingvar Andersson.

Enligt Ingvar drabbades LC-Tec relativt hårt av corona-pandemin då bland annat kundsegmentet 3D-biografer föll ifrån helt, men han upplever att investeringar som tidigare skjutits på framtiden nu återigen ses över och aktiveras. Samtidigt ser han inga stora direkta problem med den rådande komponentbristen i världen.

– Även om pandemin drabbade oss hårdast inom 3D-biografer så innebar den också att kunder inom övriga affärsområden senarelade introduktioner av nya produkter. Det är därför tiden från prototypleverans till reguljär leverans skjutits framåt. Komponentbristen drabbar inte oss direkt, men kunder inom exempelvis smarta glasögon har drabbats, vilket också fördröjt deras behov av våra komponenter.

I takt med att aktiviteten hos kunderna kommit igång igen har också nya applikationsområden för tekniken blivit mer tydliga.

– Vi utvärderar ständigt nya områden där tekniken kan appliceras. Ett område som medicinsk användning av smarta glasögon tror vi kommer få en mycket framträdande roll framåt, säger Paula.

På frågan om varför man ska investera i LC-Tec svarar hon kort:

– LC-Tec kommer växa rejält de kommande åren.

Ingvar utvecklar och betonar framförallt de trender som driver efterfrågan.

– Filmindustrin växer och växer och det blir mer och mer filmat material runtom i världen och för det behöver man bra kameror. Marknaden för augmented reality är bara i sin linda och inom medicinska tillämpningar kommer det också växa. Vår framtid är ljus brukar vi säga skämtsamt.

Nyheter

Nilar har startat produktionen av världens första batteri som kan fyllas på med ny livslängd

Publicerad

den

Nilar-batteri som kan fyllas på

Nilar International utvecklar batterier till energilagringslösningar för den gröna omställningen. Nu har tillverkningen av nästa generations batterier startat. Nilar uppger att de är först i världen med en teknologi som gör att uttjänta batterier kan återställas och få tillbaka samma lagringskraft som ett nytt batteri. En första delleverans av batterier ska ske i vecka 44.

Nilar utvecklar, designar och producerar batterier för stationära energilagringssystem. Nu tar bolaget ett viktigt steg och inleder produktion av nästa generations batterilösning på anläggningen i Gävle. Batteriet är det första med en teknologi kallad ReOx, som möjliggör att uttjänta batterier kan fyllas på med gas för att återställa den ursprungliga batterikapaciteten. ReOx-teknologin har Nilar utvecklat i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.  

– ”Fram till idag har batterier som nått sin praktiska livslängd varit uttjänta och oanvändbara. Med ReOx-teknologin kan våra batterier återställas till sin ursprungliga lagringskapacitet minst 3 gånger, vilket kan förlänga livslängden med flera år. Det innebär både kraftigt minskad resursanvändning och stora kostnadsbesparingar för användarna. Det här är självklart ett stort och viktigt steg framåt för Nilar”, säger Erik Oldmark, VD på Nilar.

Den order som nu produceras, tecknades i våras av Enequi. Det är startskottet för produktionen av det nya, världsunika batterisystemet med batterier och mjukvara anpassat för gaspåfyllnad vid den egna fabriken i Gävle. Ordern gäller totalt 800 batterier med tillhörande mjukvara, till 100 enheter av Enequis intelligenta energilager QuiPower Storage.

Smarta och hållbara batterier är en förutsättning för den gröna omställningen. Batterier behövs för att kunna lagra energiproduktion från förnybara energikällor som sol- och vindkraft och för att jämna ut obalanser i elnätet.

Nilar-aktien steg idag 3,8 procent och stängde på 62,6 öre. Nilar gjorde en räddningsemission på 273 miljoner kronor till 1 krona per aktie i juni, till en pre-money-värdering på 45,5 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortsatt global nedgång av börsnoteringar under tredje kvartalet

Publicerad

den

Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Den nedåtgående trenden för börsnoteringar fortsätter. Under 2022 har 992 börsintroduktioner genomförts globalt med transaktionsvolym på 146 miljarder USD, vilket är en minskning med 44 procent respektive 57 procent jämfört med samma period föregående år. Även i Norden sker en stor inbromsning jämfört med 2021 och totalt har drygt 30 bolag noterats hittills i år.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends: Q3 2022 har det hittills i år (YTD) genomförts 992 börsintroduktioner, vilket är en minskning med 44 procent. Transaktionsvärdet totalt i år är 146 miljarder USD och det betyder en minskning med 57 procent. Det är en fortsatt nedåtgående trend under 2022. Både företag och investerare möter ökande makroekonomiska utmaningar, osäkerhet på marknaden, ökande volatilitet och fallande globala aktiekurser.

– Hög inflation och stigande räntor påverkar nu den globala IPO-marknaden negativt. Och framför allt den geopolitiska situationen bidrar till osäkerhet på marknaden, med kännbara effekter i inflation och räntor. Vi ser att dessa faktorer leder till motvind för risktillgångar när vi närmar oss slutet av 2022, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Börserna i Nord- och Sydamerika hade den största nedgången globalt. Transaktionsintäkterna i USA är de lägsta sedan 2003. IPO-aktiviteten på årsbasis för EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) visar att börsintroduktionerna minskade med 50 procent i antal och 52 procent i transaktionsintäkter.

– Det osäkra världsläget är IPO-marknadens största utmaning, så även i Norden. Vår analys är att företag och investerare globalt och även i Norden väntar på ett mer stabilt och positivt börsklimat innan den negativa trenden för IPO-aktiviteter vänder. Vi ser därför att IPO-aktiviteten kommer att vara fortsatt låg under 2022 och första kvartalet 2023. Men vi ser också att flera noteringskandidater förbereder sig för IPOs i maj och juni 2023, under förhoppningen att läget i omvärlden stabiliserar sig. Vi vet också av erfarenhet att när det väl vänder kan det bli ganska trångt i noteringsfönstret, så fortsatta förberedelser för att behålla optionalitet blir viktigt, säger Andreas Dalhäll.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tre bra aktier enligt Börsveckan

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har denna vecka analyserat sex olika företag och varav tre aktier är bra att köpa.

Köp

  • Bredband2
  • Bergman & Beving
  • Getinge

Avvakta

  • Momentum Group
  • Boliden
  • Arjo
Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära