Följ oss

Nyheter

Hela ProstaLunds ledning har nu avgått

Publicerad

den

I måndags meddelade ProstaLund att tre av fyra personer ur ledningsgruppen har valt att avgå på egen begäran. Det var Göran Dybner (VP Sales & Marketing), Anette Israelsson (QA/RA Director) och Erika Carlsson (COO). Idag kom nästa avhopp, i form av Johan Wennerholm som är VD för bolaget. Därmed har hela ledningsgruppen avgått.

Bakgrunden till ledningsgruppens besked i måndags uppgavs vara att samarbetet och styrningen på strategisk nivå med delar av styrelsen inte fungerar tillfredsställande enligt gruppen. Att VD nu avgår uppges bero på att han inte ser att han har förutsättningarna att driva bolaget utan den kompetens som ledningsgruppen besitter.

ProstaLunds ordförande Lars Johansson säger ”Först och främst vill jag tacka Johan för hans insatser i ProstaLund. Det är ytterst beklagligt att vi har kommit till den här situationen. Det måste finnas ett förtroende mellan ledning och styrelse och parterna måste jobba åt samma håll. Finns inte det är det bättre att skilja på sig för bolagets bästa. Styrelsen är fast besluten att fokusera på produktportföljens kommersiella potential. Jag och styrelsen har ett digert arbete framför oss. Jag förstår om personer med intresse och ägande i ProstaLund blir bekymrade över den här situationen, jag kan bara säga att jag och styrelsen kommer göra allt som står i vår makt för att kapitalisera bolagets möjligheter.”

ProstaLund har en välfylld kassa

Vanligtvis uppstår så här stora interna konflikter i mindre bolag då kassan börjar ta slut. Men den situationen befinner sig inte ProstaLund i, bolaget hade den 30 juni 34,4 miljoner kronor i kassan efter att ha gjort en nyemission under kvartalet.

Uppdatering: Öppnas det för en lösning?

Något senare under onsdagen meddelade ProstaLunds-styrelseledamoten Mats Alyhr att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Det skulle kunna öppna dörren för att hela eller delar av ledningen kommer tillbaka.

Mats Alyhr säger ”Oenigheten mellan mig och avgående VD är ett faktum. Mitt förtroende för den avgående ledningsgruppen och deras kompetens kvarstår. Om min avgång kan hjälpa bolaget att utvecklas i rätt riktning tänker jag absolut inte stå i vägen. Det är viktigt för mig att nuvarande styrelse får alla förutsättningar att driva bolaget kommersiellt framåt. Jag kommer fortsatt att vara storägare och stötta bolaget och jag känner mig trygg med min investering. Jag har fullt förtroende för styrelsen och att de kommer driva bolaget i rätt riktning.”

Uppdatering: Polisanmälan gjord för olovlig avlyssning

Lördagen den 16 september meddelade ProstaLund att det har kommit till bolagets kännedom att en eller flera ledningspersoner har gjort en polisanmälan gällande olovlig avlyssning mot bland annat styrelseordföranden Lars Johansson och den avgående styrelseledamoten, tillika större aktieägaren, Mats Alyhr.

”Styrelsen känner inte till hela innehållet i polisanmälan men har förstått att den avser olovlig avlyssning. Styrelsen misstänker att den utgör en del av en pågående motsättning mellan bolagets styrelse och ledningsgrupp. Processen för rekrytering av en ny ledningsgrupp fortsätter som tidigare aviserats.

Styrelsen för ProstaLund inväntar den vidare utredningen, kommer vara polismyndigheten behjälplig och har därför vid detta tillfälle inga ytterligare kommentarer.”

Uppdatering: Måndag fylld av formella drag

Måndag den 18 september inleddes med en hemställan om extrastämma, från Mats Alyhr, den enskilt största ägaren med 19,7 procent av aktierna. Temat för stämman är en ny styrelse, där Alyhr ska återkomma med förslag senast på stämman. Han säger vidare

”För att skapa bästa tänkbara möjligheter för en styrelse att ta ProstaLund till nästa nivå begär jag, i egenskap av största enskilda aktieägare, en extra bolagsstämma. Jag valde under föregående vecka att avgå ur styrelsen i ett försök att skapa arbetsro efter att en historiskt outredd konflikt överskuggat ambitionen styrelsen har att arbeta framåt. De senaste dagarnas händelseutveckling internt inom bolagets ledning visar däremot att ledningen inte delar den strävan att ha bolagets bästa, och därmed aktieägarnas intresse, för ögonen. ProstaLund är ett bolag med stor potential, med produkter som kan komma ännu fler behövande patienter till del, minska patientlidande och också spara samhällskostnader. Det är ett högre syfte jag önskar skulle väga tyngre än interna konflikter. Jag ser fram emot att möta övriga ägare på en extra stämma för att fatta beslut om en solid framtid för ProstaLund.”

Det följdes några timmar senare upp av att styrelsen arbetsbefriar VD Johan Wennerholm, som tidigare sagt att han ska avgå. Styrelsen tillsätter samtidigt, Micael Karlsson, från advokatfirman Delphi, som tillförordnad VD till dess att en långsiktig interims-, och senare permanent, lösning finns på plats.

På kvällen kom sedan nästa hemställan om extrastämma, denna gång från en aktieägargrupp med ett innehav motsvarande 15,8 procent. Även denna hemställan gäller nyval av styrelse.

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Nyheter

Flerie, investmentbolaget inom life science som är nytt på börsen

Publicerad

den

Vilka investeringar som Flerie har gjort under åren

Flerie är ett investmentbolag inom life science som precis har noterat sig på börsen, via ett omvänt förvärv av Index Pharmaceuticals-skalet. Bolaget startades bland annat av den framgångsrika entreprenören på området, Thomas Eldered. Affärsvärlden gav nyligen en köprekommendation till aktien. Här presenteras bolaget av VD Ted Fjällman.

Ted Fjällman, VD för Flerie, presenterar verksamheten
Fortsätt läsa

Nyheter

Shortcut Media har blivit ett litet bolag, lämnar aktiemarknaden

Publicerad

den

För nästan två år sedan skrev Börsposten att Shortcut Media inte har en fungerande verksamhet eller affärsmodell. Några månader senare försattes en stor del av verksamheten i konkurs, och den kvarvarande verksamheten klarade inte att hantera skuldberget och fick gå in i rekonstruktion. Shortcut Media tog sig igenom rekonstruktionen och kom ut i ett betydligt friskare skick. Men med det sagt, man var fortfarande verksam på samma hårt konkurrensutsatta marknad där personalen dessutom är högst flyktig.

Shortcut Media har utvecklats till ett litet bolag som går halvdåligt. Nu tar bolaget konsekvensen av det och planerar att avnotera aktierna från Spotlight. Man skriver att det är en konsekvens av att man inte längre uppfyller Spotlights noteringskrav på att minst 100 aktieägare ska äga aktier för minst 2000 kronor vardera. Men det är knappast unikt för Shortcut Media, orsaken är nog snarare att noteringen inte tillför något till det skadeskjutna bolaget längre, det är bara en kostnad och tidsåtgång.

”Efter ett år av rekonstruktion och kraftiga nedskärningar är Shortcut Media-koncernen ett betydligt mindre bolag med en nuvarande värdering på under 10 MSEK. Vårt fokus framöver är att utveckla de två kvarvarande verksamheterna Magoo och Stark Film, som båda har fina förutsättningar att återgå till god lönsamhet och tillväxt när konjunkturen vänder. Detta arbete kommer underlättas utanför den noterade miljön, samtidigt som kostnadsbesparingarna kommer att vara betydande för bolaget”, säger Lennart Larsson, som har blivit huvudägare och tf VD för Shortcut Media AB.

Aktien har i skrivande stund fallit 44 procent vilket ger ett börsvärde på 3,9 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära