Följ oss

Nyheter

En av världens tre största godistillverkare vill göra tuggummi med Bioextrax

Publicerad

den

Blåser bubbla med tuggummi

Bioextrax har idag ingått ett långsiktigt utvecklingsavtal med en av världens tre största godistillverkare som vill göra tuggummi baserat på Bioextrax PHA-lösning.

Godistillverkaren har de senaste två åren utvärderat Bioextrax PHA i olika steg. Förra månaden beställde godistillverkaren material från Bioextrax som ska produceras med involvering av en kontraktstillverkare. Detta uppskalningsarbete representerar den första fasen i det nu ingångna avtalet.

Utvecklingsprojektet inkluderar uppskalning av produktion och applikationstester. Produktionen och godistillverkarens tester planeras att skalas i tre eller fyra steg från den initiala kilogramskalan till 10 ton. Under varje fas kommer betalningen från godistillverkaren till Bioextrax för kommande fas att förhandlas. Partnerna ska använda ”best efforts” för att förhandla de kommersiella villkoren för den långsiktiga produktionen och leveransen av material, parallellt med att aktiviteterna i det nu ingångna avtalet genomförs.

Materialet godistillverkaren utvärderar är PHA med långa polymerkedjor, så kallad medium chain length PHA (mcl-PHA), vilket ger elastiska och filmformande egenskaper. I dagsläget finns inte denna typ av mcl-PHA kommersiellt tillgänglig, men storskalig produktion möjliggörs av Bioextrax patenterade extraktionsmetod.

”Att ingå ett långsiktigt utvecklingsavtal med ett stort globalt företag, med en tydlig plan för uppskalning och väg till kommersiell produktion och försäljning, är en gigantisk milstolpe för Bioextrax. Vi gör bedömningen att PHA i tuggummi, som är den applikation utvecklingsavtalet gäller, har stor potential. Produktens priskänslighet är låg samtidigt som volymerna är stora. Dessutom har Bioextrax en mycket stark marknadsposition då denna typ av PHA – såvitt vi vet – inte kan produceras på ett kostnadseffektivt vis med hjälp av någon annan idag tillgänglig teknologi. En annan konkurrensfördel för Bioextrax är att vi inte använder genetiskt modifierade bakterier, vilket är viktigt ur ett regulatoriskt perspektiv.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Nyheter

Flerie, investmentbolaget inom life science som är nytt på börsen

Publicerad

den

Vilka investeringar som Flerie har gjort under åren

Flerie är ett investmentbolag inom life science som precis har noterat sig på börsen, via ett omvänt förvärv av Index Pharmaceuticals-skalet. Bolaget startades bland annat av den framgångsrika entreprenören på området, Thomas Eldered. Affärsvärlden gav nyligen en köprekommendation till aktien. Här presenteras bolaget av VD Ted Fjällman.

Ted Fjällman, VD för Flerie, presenterar verksamheten
Fortsätt läsa

Nyheter

Shortcut Media har blivit ett litet bolag, lämnar aktiemarknaden

Publicerad

den

För nästan två år sedan skrev Börsposten att Shortcut Media inte har en fungerande verksamhet eller affärsmodell. Några månader senare försattes en stor del av verksamheten i konkurs, och den kvarvarande verksamheten klarade inte att hantera skuldberget och fick gå in i rekonstruktion. Shortcut Media tog sig igenom rekonstruktionen och kom ut i ett betydligt friskare skick. Men med det sagt, man var fortfarande verksam på samma hårt konkurrensutsatta marknad där personalen dessutom är högst flyktig.

Shortcut Media har utvecklats till ett litet bolag som går halvdåligt. Nu tar bolaget konsekvensen av det och planerar att avnotera aktierna från Spotlight. Man skriver att det är en konsekvens av att man inte längre uppfyller Spotlights noteringskrav på att minst 100 aktieägare ska äga aktier för minst 2000 kronor vardera. Men det är knappast unikt för Shortcut Media, orsaken är nog snarare att noteringen inte tillför något till det skadeskjutna bolaget längre, det är bara en kostnad och tidsåtgång.

”Efter ett år av rekonstruktion och kraftiga nedskärningar är Shortcut Media-koncernen ett betydligt mindre bolag med en nuvarande värdering på under 10 MSEK. Vårt fokus framöver är att utveckla de två kvarvarande verksamheterna Magoo och Stark Film, som båda har fina förutsättningar att återgå till god lönsamhet och tillväxt när konjunkturen vänder. Detta arbete kommer underlättas utanför den noterade miljön, samtidigt som kostnadsbesparingarna kommer att vara betydande för bolaget”, säger Lennart Larsson, som har blivit huvudägare och tf VD för Shortcut Media AB.

Aktien har i skrivande stund fallit 44 procent vilket ger ett börsvärde på 3,9 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära