Följ oss

Nyheter

Dråpslag för OncoZenge skapar stor osäkerhet

Publicerad

den

OncoZenge meddelade under söndagen att den nya formuleringen av bolagets produktkandidat BupiZenge behöver justeras med avseende på en ingående icke aktiv komponent, på grund av att en förorening utvecklas i tabletten efter produktion. Detta får konsekvenser både för tidslinjen för den planerade patientstudien och bolagets kapitalbehov. Styrelsen överväger nu olika strategiska alternativ för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen.

Problem i läkemedelsutveckling är alltid ett hårt slag, men i det börsklimat vi har just nu där investerare är trötta på kursnedgångar och nyemissioner i mindre bolag är det ett dråpslag.

Som tidigare kommunicerat har bolaget varit fokuserat på arbetet med den nya formuleringen av BupiZenge, med stabilitetsstudier och produktion av kliniskt material för den planerade farmakokinetiska patientstudien. För att få tillstånd att starta en patientstudie med en läkemedelskandidat krävs stabilitetsdata för den slutliga produkten som ska doseras i människa. I samband med de kontinuerliga analyserna i bolagets stabilitetsstudie avseende den nya formuleringen av BupiZenge har det framkommit att en förorening efter en tid utvecklas i tabletten på en nivå som överskrider specifikationsgränser. Konsekvensen av detta är att en ingående komponent i formuleringen av tabletten behöver bytas.

Bolaget kommer nu utvärdera olika alternativ för att på bästa sätt driva projektet vidare med en omformulerad produkt, vilken efter beslut om slutlig formulering måste sättas på nya stabilitetsstudier innan GMP-producerat material för den kliniska studien kan produceras. Bolagets bedömning idag är att en patientstudie tidigast kan starta under första halvan av nästa år. Styrelsen skriver att detta oväntade fynd i utvecklingen av BupiZenge påverkar tidslinjer, kostnader och risknivå för projektet, och att man därför måste överväga olika strategiska alternativ för projektet och bolaget.

Aktien stängde på 5,52 kronor i fredags vilket gav bolaget ett börsvärde på 65,5 miljoner kronor.

Nyheter

Ambea-aktien ska stiga minst 40 procent

Publicerad

den

Dagens industris Richard Bråse har analyserat Ambea och delar ut en tydlig köprekommendation till låg risk. Aktien bör värderas upp minst 40 procent.

Sedan pandemin har Ambea haft åtta kvartal på rad med organisk tillväxt, men trots detta är aktien på bottennivåer och stängde på 34,58 kronor i fredags, vilket kan jämföras med 75 kronor i IPO:n för 6,5 år sedan.

Lönsamheten i Ambea har de senaste åren påverkats negativt av nya bemanningsregler på äldreboenden i Finland, men under de senaste kvartalen har företaget kunnat börja kompensera för detta med prishöjningar.

Ambea är enligt Dagens industri en konjunkturokänslig verksamhet, med ett lågt värderat fritt kassaflöde som har en positiv tillväxttrend.

Fortsätt läsa

Nyheter

Värderingen på Implantica har blivit alldeles för låg anser Affärsvärlden

Publicerad

den

Refluxstop från Implantica

Affärsvärlden publicerade en analys på Implantica i fredags där man anser att värderingen blivit alldeles för låg och delar ut en köprekommendation. Man har valt att endast ta med bolagets produkt RefluxStop i analysen, resten av projekten lämnas okommenterade, vilket kan vara rimligt eftersom den produkten ligger längst fram och något mer inte behövs för att komma fram till att aktien är köpvärd.

Affärsvärlden tar upp att potentialen i RefluxStop är stor, även när begränsade antaganden görs om framtida marknad. Bolaget går långsamt fram med den viktiga FDA-ansökan i USA, i stället för att lämna in en ansökan direkt så använder man möjligheten med i feedback-rundor i tremånadersintervall för att maximera chanserna för en smidig process när man väl lämnar in en ansökan. Bolaget är även selektiva med vilka kliniker och kirurger man arbetar med i Europa, så att de data FDA kommer att titta på är så bra som möjligt.

Implanticas företagsvärde (EV) är nu bara några hundra miljoner kronor och bolaget har en välfylld kassa.

”Implanticas kassa är inget att bekymra sig över i ett optimistiskt scenario. Om Implantica rör sig i rätt riktning men måste fylla på kassan låt säga 2027 bör det vara möjligt att lösa med ett kapitaltillskott från renommerade investerare till acceptabla villkor för övriga ägare. Sannolikt är då börsvärdet högre än idag och utspädningen behöver inte bli särskilt kännbar.”

Implantica höll tidigare i veckan en kapitalmarknadsdag, presentationen spelades in och finns att se här.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre aktier – varav två är danska

Publicerad

den

Tidningen Börsveckans analytiker har tittat närmare på sex företag och hittat tre köpvärda aktier, varav två är danska. Momentum Group gör man däremot bäst i att sälja.

Köp

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group
Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära