Följ oss

Nyheter

Podcast-företaget Acast får en köprekommendation av Börsveckan

Publicerad

den

Börsveckan ger en köprekommendation till podcast-företaget Acast vars aktie på senare tid har lyft rejält. Tidningens analytiker skriver att Acast visar stadig förbättring med hög tillväxt och är på väg mot break-even. Med en förbättrad annonskonjunktur kan bolaget dra nytta av sin stora podcastplattform.

I september i fjol gav Börsveckan ett avvaktaråd till kursen 7,20 kronor. Sedan dess har Acast presterat över förväntan, särskilt vad gäller bruttomarginal och genomsnittlig intäkt per lyssning (ARPL). Bruttomarginalen steg från 30 procent år 2022 till 39 procent första kvartalet 2024. ARPL ökade till 37 öre, en uppgång på drygt 42 procent.

Försäljningstillväxten ökade från 18 procent 2023 till 25 procent första kvartalet 2024, med stark tillväxt i Nordamerika (+48 procent). Marknadsföringskostnaderna minskade till 22 procent av omsättningen, medan administrationskostnader och produktutvecklingskostnader sjönk till 14 respektive 11 procent. AI har potential att ytterligare förbättra marknadsföringen.

Trots en minskning i antalet lyssningar till 1124 miljoner under första kvartalet, på grund av tekniska förändringar hos Apple, är balansräkningen stark med en nettokassa på 734 miljoner kronor. Bolaget har potential att nå break-even med fortsatt förbättring.

Acast värderas i linje med omsättningen, vilket är lågt i relation till tillväxtpotentialen. Börsveckan tror att Acast kommer kunna hålla uppe tillväxten de närmaste åren.

Det landar i ett köpråd, med brasklappen att risken är högre än normalt då det rör sig om ett bolag som gör förlust i år.

Acast-aktien stängde igår veckan på 14,60 kronor.

Nyheter

Linc är ett framgångsrikt investmentbolag, men en premie på 15 procent drar ner intresset för aktien

Publicerad

den

En portfölj för 2024

Börsveckan har analyserat investmentbolaget Linc och ger en avvakta-rekommendation till aktien. Tidningens analytiker tar upp att en koncentrerad portfölj har både risker och fördelar. Exempelvis har Bengt Julanders investmentbolag Linc satsat rätt, vilket nyligen visades genom ett bud på Calliditas som ökade substansvärdet med över 50 procent på ett år. Trots att premien mot substansen sjunkit från 30 procent till 11 procent, har Lincs portfölj ökat i värde.

Medcap och Stille blir nu större innehav efter försäljningen av Calliditas. Båda bolagen har stark operativ utveckling, vilket minskar risken. Medcap växer genom förvärv och organisk tillväxt, medan Stille, efter förvärvet av Fehling, har en stark marknadsposition och finansiellt utrymme för expansion.

Linc har en betydande kassa på 1 740 miljoner kronor efter Calliditas-försäljningen. Kapitalet kommer troligen att stärka befintliga innehav snarare än att användas för nya stora investeringar skriver Börsveckan. Portföljen, tidigare dominerad av tre stora innehav, blir nu mer diversifierad, vilket minskar koncentrationsrisken.

Trots den höga andelen noterade innehav, anses detta inte vara en svaghet. Börsnoterade bolag har passerat kvalitetskrav och ger lägre risk än onoterade. Lincs höga transaktionsintensitet och välfyllda kassa ger möjligheter, men premien på 15 procent kan upplevas som hög.

Fortsätt läsa

Nyheter

Svolder gör ett bra jobb, men värderingen har blivit för hög, avvakta

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har gjort en analys av investmentbolaget Svolder som mynnar ut i en rekommendation att avvakta med aktien.

Svolder fokuserar på noterade småbolag, men Börsveckan anser att utmanande värderingar och en substanspremie gör aktien mindre attraktiv. Tomas Risbecker tog över som VD 2024 med höga förväntningar på att fortsätta tidigare framgångar. Bolaget, som startade 1993, har vuxit sitt substansvärde betydligt och har nu över 60 000 aktieägare. Trots en tuff ekonomisk start har Svolder lyckats genom att fokusera på undervärderade småbolag.

Portföljen innehåller både potential och risker, och även om Börsveckan gillar det största innehavet New Wave långsiktigt med satsningar på bland annat Tenson-förvärvet och segmentet Sport & Fritid så visade rapporten för första kvartalet på en sjunkande omsättning och lönsamhet. Exponering mot tillverkningssektorer skapar utmaningar, även om vissa bolag som MilDef visar långsiktig potential. Den genomsnittliga värderingen av portföljen är ljummen, och med en substanspremie på 8 procent är aktien inte köpvärd är tidningens slutsats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära