Följ oss

Nyheter

Gold Town Games påbörjar utveckling av cricketspel med NFT- och play-to-earn-funktionalitet – Order på 17,5 miljoner

Publicerad

den

Spelbolaget Gold Town Games (GTG) har ingått partnerskap med spelproducenten CS Games om att utveckla ett cricketspel med NFT- och play-to-earn-funktionalitet på GTG:s managerspelsplattform, W3XM, där CS Games tillhandahåller finansieringen. 

Gold Town Games kommer att erhålla löpande ersättning för utveckling av cricketspelet med en budget som uppgår till 10 MSEK, varav 2,5 MSEK betalas i förskott. Därtill kommer Gold Town Games att erhålla delägande i CS Games genom att kvitta licenskostnaden om 7,5 MSEK för W3XM mot aktier i CS Games. Gold Town Games ägande i CS Games bedöms komma att uppgå till cirka 14 procent efter genomförda transaktioner. GTG kommer dessutom att erhålla en allokering av 1.000.000 så kallade team-tokens kopplat till spelprojektet, vars värde är svårt att uppskatta innan handeln i spelprojektets token har påbörjats. GTG har inget juridiskt ansvar i utgivningen av spelprojektets token. 

Cricketspelet, Cricket Star Manager, är Gold Town Games första spel inom den snabbt växande kategorin play-to-earn spel som möjliggör för spelare att få ersättning från sitt spelande. Detta bedöms passa särskilt väl på världens största cricket-land, Indien, där några hundra dollar extra per månad skulle göra en väsentlig skillnad för många framgångsrika spelare. Spelprojektet innefattar även försäljning av så kallade non-fungible tokens (NFTs) där spelarna kommer att kunna köpa och sälja dessa in-game assets på ett sätt som inte är praktiskt möjligt inom den traditionella spelbranschen.

Cricket Star Manager förväntas nå marknaden i en första version under det tredje kvartalet 2022. 

Som en del i affären har Gold Town Games förbundit sig att ge ut 4.300.000 teckningsoptioner till CS Games som berättigar till nyteckning av lika många aktier i GTG till en teckningskurs uppgående till 3 kr per aktie. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om 18 månader. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför en utspädning om ca 9,9 % för GTG:s aktieägare samtidigt som Gold Town Games tillförs 12,9 MSEK.

Samarbetet kan även komma att innefatta ett play-to-earn fotbollsspel baserat på GTG:s spelplattform, W3XM. CS Games har möjlighet att avropa ett play-to-earn fotbollsspel till marknadsmässiga villkor före det tredje kvartalets utgång 2022. 

”Det är naturligtvis väldigt spännande att samarbetet med CS Games nu går in i nästa fas. Vi på GTG är mycket nöjda med förtroendet att utveckla Cricket Star Manager och samtidigt kunna vidareutveckla vår spelplattform till detta snabbt växande segment i spelbranschen – helt utan investeringskostnader och med stärkt kassaflöde. Att vi dessutom är bland de absolut första aktörerna i vår genre gör det än mer spännande. Våra spel och plattformen är väl rustade att kunna anpassas till play-to-earn spelmekanik och NFTs”, säger Gold Town Games VD, Pär Hultgren, i en kommentar.

Nyheter

Aktien i kvalitetsbolaget VBG Group är fortsatt köpvärd anser Dagens industri

Publicerad

den

VBG Group-aktien har dubblerats det senaste året och ännu mer än så om vi sträcker oss några månader längre och utgår från botten. Dagens industri skriver att det finns mer att hämta i aktien och delar ut en köprekommendation till aktien i det missförstådda kvalitetsbolaget som investerare nu har börjat upptäcka.

Dagens industris analytiker Mikael Vilenius lyfter fram att VBG har levererat en snabb organisk tillväxt, har en låg skuldsättning och fortfarande är något av en doldis.

Tidningen går igenom bolagets olika delar och när det hela summeras så drar man av 300 miljoner kronor för bolagets centrala kostnader och 400 miljoner kronor som är bolagets skulder. När värdet på delarna räknas samman så blir det en summa på 9,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 390 kronor per aktie, vilket är 24 procent över veckans stängningskurs.

Om VBG Group
VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 2 000 medarbetare i 15 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens, stark företagskultur och finansiell uthållighet bidrar med aktiv styrning av koncernens tre helägda divisioner; Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission. VBG Group ABs B-aktie är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm och finns idag på Mid Cap-listan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Köp Viva Wine Group, men sälj Westpay anser Börsveckan

Publicerad

den

Vinglas

Börsveckan har analyserat sex företag vilket leder fram till en köprekommendation och en säljrekommendation, medan övriga aktier får avvakta-rekommendationer.

Köp

  • Viva Wine Group


Avvakta

  • Cheffelo
  • Zinzino
  • Amer Sports
  • Peab


Sälj

  • Westpay
Fortsätt läsa

Nyheter

Investmentabolaget Latour på 20 minuter

Publicerad

den

Portfölj som innehåller investeringar

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Latour på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 82 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter cirka 26 miljarder kronor.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära