Följ oss

Nyheter

Gold Town Games påbörjar utveckling av cricketspel med NFT- och play-to-earn-funktionalitet – Order på 17,5 miljoner

Publicerad

den

Spelbolaget Gold Town Games (GTG) har ingått partnerskap med spelproducenten CS Games om att utveckla ett cricketspel med NFT- och play-to-earn-funktionalitet på GTG:s managerspelsplattform, W3XM, där CS Games tillhandahåller finansieringen. 

Gold Town Games kommer att erhålla löpande ersättning för utveckling av cricketspelet med en budget som uppgår till 10 MSEK, varav 2,5 MSEK betalas i förskott. Därtill kommer Gold Town Games att erhålla delägande i CS Games genom att kvitta licenskostnaden om 7,5 MSEK för W3XM mot aktier i CS Games. Gold Town Games ägande i CS Games bedöms komma att uppgå till cirka 14 procent efter genomförda transaktioner. GTG kommer dessutom att erhålla en allokering av 1.000.000 så kallade team-tokens kopplat till spelprojektet, vars värde är svårt att uppskatta innan handeln i spelprojektets token har påbörjats. GTG har inget juridiskt ansvar i utgivningen av spelprojektets token. 

Cricketspelet, Cricket Star Manager, är Gold Town Games första spel inom den snabbt växande kategorin play-to-earn spel som möjliggör för spelare att få ersättning från sitt spelande. Detta bedöms passa särskilt väl på världens största cricket-land, Indien, där några hundra dollar extra per månad skulle göra en väsentlig skillnad för många framgångsrika spelare. Spelprojektet innefattar även försäljning av så kallade non-fungible tokens (NFTs) där spelarna kommer att kunna köpa och sälja dessa in-game assets på ett sätt som inte är praktiskt möjligt inom den traditionella spelbranschen.

Cricket Star Manager förväntas nå marknaden i en första version under det tredje kvartalet 2022. 

Som en del i affären har Gold Town Games förbundit sig att ge ut 4.300.000 teckningsoptioner till CS Games som berättigar till nyteckning av lika många aktier i GTG till en teckningskurs uppgående till 3 kr per aktie. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om 18 månader. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför en utspädning om ca 9,9 % för GTG:s aktieägare samtidigt som Gold Town Games tillförs 12,9 MSEK.

Samarbetet kan även komma att innefatta ett play-to-earn fotbollsspel baserat på GTG:s spelplattform, W3XM. CS Games har möjlighet att avropa ett play-to-earn fotbollsspel till marknadsmässiga villkor före det tredje kvartalets utgång 2022. 

”Det är naturligtvis väldigt spännande att samarbetet med CS Games nu går in i nästa fas. Vi på GTG är mycket nöjda med förtroendet att utveckla Cricket Star Manager och samtidigt kunna vidareutveckla vår spelplattform till detta snabbt växande segment i spelbranschen – helt utan investeringskostnader och med stärkt kassaflöde. Att vi dessutom är bland de absolut första aktörerna i vår genre gör det än mer spännande. Våra spel och plattformen är väl rustade att kunna anpassas till play-to-earn spelmekanik och NFTs”, säger Gold Town Games VD, Pär Hultgren, i en kommentar.

Nyheter

En analytikers mycket positiva syn på Fingerprint Cards

Publicerad

den

Erik Penser Bank ser i en analys av Fingerprint Cards en uppsida på över fyra gånger dagens aktiekurs, dvs över 50 kronor per aktie. Erik Penser Bank ser en stark tillväxt kommande år och går igenom drivkrafterna bakom denna tillväxt och varför marginalen bör expandera. Speciellt presenterar de segmenten Mobile och PC med extra fokus på Payment Cards, som är den viktigaste tillväxtfaktorn under de kommande fem åren. Aktieanalytiker Markus Almerud presenterar bolaget och analysen.

Fortsätt läsa

Nyheter

Förutsättningar för fortsatt kursuppgång i RaySearch

Publicerad

den

Teknisk analys på RaySearch-aktien

RaySearch kom med en stark rapport i fredags vilket fick aktien att lyfta. Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys som visar att det finns förutsättningar för en fortsatt uppgång i aktien.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kraftigt sänkt riktkurs för Storytel – men vänder till lönsamhet

Publicerad

den

Pareto Securities har uppdaterat sin analys av Storytel där man sänker riktkursen till 148 kronor från tidigare 252 kronor. Det är bland annat drivet av estimatjusteringar. Samtidigt ska Storytel lägga mindre pengar på försäljning och marknadsföring vilket gör att Pareto tror att Storytel vänder till lönsamhet under andra halvåret och att de inte behöver ta in nytt kapital. Pareto Securities analyschef Stefan Wård går ingen bolaget och analysen.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära