Följ oss

Nyheter

Framtiden ser ljusare ut, köp Pierce rekommenderar Börsveckan

Publicerad

den

MC-tillbehöver på Pierce e-handelslager

Pierce, ett bolag inom MC-tillbehör, börsnoterades under e-handelsboomen för tre år sedan, men har sedan haft en utmanande period. 2023 präglades av låg lönsamhet och en utmanande marknad, men företaget har nu börjat vända negativa siffror till positiva. Det skriver Börsveckan i en färsk analys.

Pierce’s omsättning ökade med 5 procent under 2022 men minskade med 8 procent 2023. Detta beror på bolagets fokus på lönsamhet, vilket inkluderade åtgärder som att stänga sin enda fysiska butik och konsolidera varumärkesportföljen. Trots en ökning av nyregistreringar av motorcyklar i Europa, har Pierce haft svårigheter att växa på grund av interna omstruktureringar och marknadsförändringar.

Positiva tecken syns längre ned i resultaträkningen. Efter engångsposter som butiksstängning och lagernedskrivning, förbättrades bruttomarginalen till 44,7 procent i fjärde kvartalet 2023 och 45,6 procent i första kvartalet 2024. Det justerade rörelseresultatet för första kvartalet var 7 miljoner kronor och operativt kassaflöde minus investeringar och leasingamorteringar var 57 miljoner kronor. Pierce har även minskat personalstyrkan med 50 tjänster och förväntar sig årliga kostnadsbesparingar på ca 25 miljoner kronor.

Pierce har justerat sina finansiella mål och siktar nu på att växa snabbare än marknaden och nå en rörelsemarginal på 5-8 procent. Med en starkare ekonomi och stabil bruttomarginal kan bolaget nå en ebit på cirka 75 miljoner kronor 2025. Trots risker med engångsposter och marknadsutmaningar, ser framtiden ljusare ut för Pierce.

Börsveckan ger ett köpråd för aktien, med brasklappen att det också är ett mer riskfyllt case.

Pierce-aktien stängde veckan på 9,34 kronor, vilket gav ett börsvärde på 741 miljoner kronor.

Nyheter

Linc är ett framgångsrikt investmentbolag, men en premie på 15 procent drar ner intresset för aktien

Publicerad

den

En portfölj för 2024

Börsveckan har analyserat investmentbolaget Linc och ger en avvakta-rekommendation till aktien. Tidningens analytiker tar upp att en koncentrerad portfölj har både risker och fördelar. Exempelvis har Bengt Julanders investmentbolag Linc satsat rätt, vilket nyligen visades genom ett bud på Calliditas som ökade substansvärdet med över 50 procent på ett år. Trots att premien mot substansen sjunkit från 30 procent till 11 procent, har Lincs portfölj ökat i värde.

Medcap och Stille blir nu större innehav efter försäljningen av Calliditas. Båda bolagen har stark operativ utveckling, vilket minskar risken. Medcap växer genom förvärv och organisk tillväxt, medan Stille, efter förvärvet av Fehling, har en stark marknadsposition och finansiellt utrymme för expansion.

Linc har en betydande kassa på 1 740 miljoner kronor efter Calliditas-försäljningen. Kapitalet kommer troligen att stärka befintliga innehav snarare än att användas för nya stora investeringar skriver Börsveckan. Portföljen, tidigare dominerad av tre stora innehav, blir nu mer diversifierad, vilket minskar koncentrationsrisken.

Trots den höga andelen noterade innehav, anses detta inte vara en svaghet. Börsnoterade bolag har passerat kvalitetskrav och ger lägre risk än onoterade. Lincs höga transaktionsintensitet och välfyllda kassa ger möjligheter, men premien på 15 procent kan upplevas som hög.

Fortsätt läsa

Nyheter

Svolder gör ett bra jobb, men värderingen har blivit för hög, avvakta

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har gjort en analys av investmentbolaget Svolder som mynnar ut i en rekommendation att avvakta med aktien.

Svolder fokuserar på noterade småbolag, men Börsveckan anser att utmanande värderingar och en substanspremie gör aktien mindre attraktiv. Tomas Risbecker tog över som VD 2024 med höga förväntningar på att fortsätta tidigare framgångar. Bolaget, som startade 1993, har vuxit sitt substansvärde betydligt och har nu över 60 000 aktieägare. Trots en tuff ekonomisk start har Svolder lyckats genom att fokusera på undervärderade småbolag.

Portföljen innehåller både potential och risker, och även om Börsveckan gillar det största innehavet New Wave långsiktigt med satsningar på bland annat Tenson-förvärvet och segmentet Sport & Fritid så visade rapporten för första kvartalet på en sjunkande omsättning och lönsamhet. Exponering mot tillverkningssektorer skapar utmaningar, även om vissa bolag som MilDef visar långsiktig potential. Den genomsnittliga värderingen av portföljen är ljummen, och med en substanspremie på 8 procent är aktien inte köpvärd är tidningens slutsats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära