Följ oss

Nyheter

Fragbite planerar att sälja kryptotokens för spelet Panzerdogs

Publicerad

den

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat planerar att lansera en egen in-game-kryptotoken som ska användas i det egenutvecklade spelet Panzerdogs. Denna in-game kryptotoken är en virtuell valuta som kallas $PANZR och skapas med blockkedjeteknik. Bolaget har därför anlitat externa rådgivare för att utreda olika alternativ och vilken juridisk struktur som är bäst lämpad för bolaget. Tokens utgivna av företaget är planerade att säljas till konsumenter och är avsedda att användas i företagets spel.

Företaget har utvecklat spelet Panzerdogs för att stödja plattformsoberoende enheter för både desktop och mobiltelefoner. Panzerdogs är ett spel utvecklat för tredje generationens internet (Web 3.0) och innehåller play-and-earn-mekanik. Panzerdogs är ett online PVP (Player-versus-Player) strategispel som kommer att erbjuda en mängd olika spellägen. Ett free-to-play PVE-läge (Player-versus-Environment) kommer att finnas tillgängligt med målet att introducera Panzerdogs för massmarknaden. För närvarande finns ett PVP-läge tillgängligt där två lag med tre spelare vardera kan tävla mot varandra på en fördefinierad karta eller i en fördefinierad värld. Varje spelare kontrollerar en karaktär med en uppsättning distinkta förmågor som förbättras under spelets gång och som bidrar till lagets övergripande strategi och framgång.

Spelet har lanserats i en alfaversion och är under vidareutveckling för kommande releaser och är föremål för ytterligare utgivning av non-fungible tokens (NFT:er). Panzerdogs är ett multiplayer online battle arena-spel baserat på blockkedjetekniken Solana, där användare kan äga karaktärer och tillbehör i spelet i form av NFT:er genom blockkedjeteknik och använda dessa i samband med att de utmanar andra spelare. Genom sina karaktärer (avatarer) får spelarna tillgång till spelet. Spelare kan förfina sitt eget innehåll, karaktärer och tillbehör och därmed potentiellt öka värdet på sina tillgångar.

I december 2021 sålde företaget 5 555 NFT:er i form av hundavatarer till priset av en enhet av Solanas kryptovaluta per NFT.

Panzerdogs ekosystem

PVE-spelläget kommer att vara tillgängligt för alla spelare gratis för att introducera dem för Panzerdogs ekosystem. För att spela Panzerdogs i PVP-spelläget, och för att delta i play-and-earn-mekaniken, måste en spelare äga NFT:er i form av både tankdelar och hundavatarer. Tankdelarna används för att skapa unika tanks som kontrolleras i spelet av spelaren, medan hundavatarerna – till stor del på grund av sina unika färdigheter – låter spelarna låsa upp en mängd olika belöningar och fördelar i spelet. Avsikten är att Panzerdogs ekosystem ska inkludera två interna spelvalutor som kallas $BOLT och $PANZR. $PANZR kommer att vara governance token, en premiumvaluta. Den kommer att ha ett begränsat utbud och kommer att kunna användas för att anskaffa eller uppgradera föremål i spelet (NFT:er), som insats och mer. $BOLT kommer att vara utilitytoken och kommer främst att användas som belöning för play-and-earn-mekaniken. Den kommer också att användas för att uppgradera objekt i spelet med lägre nivåer. För att skapa likviditet i spelvalutorna är Bolagets ambition i framtiden att ge ut $PANZR och $BOLT tokens på en decentraliserad handelsplats genom en IDO (Initial Decentralized Offering), vilket även möjliggör handel mellan spelvalutorna och annan valuta.

Externa NFT-marknadsplatser används för köp av NFT:er i Panzerdogs och för handel med NFT:er mellan spelare. Spelare kan sälja avatarer såväl som tanks och tankdelar som de själva har skapat i spelet. Bolaget kommer att erhålla en provision för transaktioner, beroende på typen av NFT och antalet användare på plattformen. En del av intäkterna från NFT-försäljning och transaktionsavgifter kommer att betalas till Panzerdogs spelfond (Treasury) för att till exempel användas som belöningar i spelet. Ytterligare NFT:er i form av avatarer, tanks, tankdelar, garage, mark och liknande kommer kontinuerligt att introduceras i spelet och på dessa marknadsplatser.

Bolagets vision är att alla spelare ska kunna delta, även om de inte har några förkunskaper om NFT:er eller virtuella valutor. Genom att introducera Panzerdogs för en bred publik är ett av målen att skapa intresse för och förståelse av NFT:er.

Nyheter

Volvo utvecklar lastbilar som drivs med vätgas av en förbränningsmotor

Publicerad

den

Volvo-lastbil med förbränningsmotor som använder vätgas

Volvo Lastvagnar utvecklar lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med vätgas. Tester på väg med dessa lastbilar kommer att påbörjas 2026 och en kommersiell lansering är planerad till slutet av detta årtionde. Lastbilar som drivs med grön vätgas innebär ett viktigt steg mot Volvos mål om nettonollutsläpp och att stötta kunder i att nå sina klimatmål.

Lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med grön vätgas istället för fossila bränslen är ett sätt att minska CO2-utsläppen. Vätgaslastbilar kommer att vara särskilt lämpliga på längre sträckor och i områden där det finns begränsad laddinfrastruktur eller tid för att ladda batterier. 

Volvo kommer att påbörja tester av lastbilar som använder vätgas i förbränningsmotorer med utvalda kunder 2026. Lastbilarna kommer att introduceras på marknaden mot slutet av detta årtionde. Redan nu pågår tester i labb och i fordon.

Lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med vätgas kommer att komplettera Volvos erbjudande av andra alternativ såsom batterielektriska lastbilar, bränslecellselektriska lastbilar och lastbilar som körs på förnybara bränslen, såsom biogas och HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja).

– Lastbilar där den traditionella förbränningsmotorn finns kvar, men körs på vätgas, kommer att ha samma prestanda och tillförlitlighet som våra diesellastbilar, men med den extra fördelen av möjlighet till nettonollutsläpp av CO2*. De kommer att bli ett värdefullt komplement till våra batterielektriska lastbilar som har funnits på marknaden i flera år, säger Jan Hjelmgren, global produktchef och ansvarig för kvalitet på Volvo Lastvagnar.

Volvolastbilar med förbränningsmotorer som drivs med grön vätgas kommer kunna ge nettonollutsläpp av CO2 när de använder förnybar HVO som antändningsbränsle. Dessa fordon kategoriseras som ZEV (Zero Emission Vehicles) enligt de överenskomna nya EU-standarderna för CO2utsläpp.

– Det är tydligt att flera tekniker krävs för att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter. Vi har en global verksamhet och behöver erbjuda våra kunder många olika lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Kunderna kan välja lösning baserat på transportuppdrag, tillgänglig infrastruktur och pris på grön energi, säger Jan Hjelmgren.

Volvos lastbilar med vätgasdrivna förbränningsmotorer kommer att använda High Pressure Direct Injection (HPDI), en bränslesystemteknik där en liten mängd antändningsbränsle sprutas in med högt tryck för att möjliggöra kompressionständning innan vätgas tillsätts. Fördelarna med denna teknik är bland annat högre energieffektivitet med lägre bränsleförbrukning och högre motoreffekt.

Volvokoncernen har tecknat ett avtal med Westport Fuel Systems om att etablera ett samriskbolag som använder HPDI-teknik. Samriskbolaget är planerat att starta sin verksamhet under andra kvartalet 2024, efter att transaktionen har slutförts. Slutförande av transaktionen är villkorat av myndighetsgodkännanden och andra villkor.

Kortfakta

  • Vätgasdrivna Volvolastbilar kommer att ha en räckvidd som är jämförbar med många diesellastbilar, beroende på typ av transport.
  • På grund av de låga CO2-utsläppen från vätgasförbränning kategoriseras dessa lastbilar som ”Zero Emission Vehicles” enligt de överenskomna nya EU-standarderna för CO2-utsläpp.
  • Förbränningsmotorer som drivs med vätgas kommer även att släppa ut små mängder kväveoxider och partiklar.
  • Vätgas kan även användas för att driva bränslecellslastbilar där el produceras ombord på lastbilen med hjälp av vätgas. Bränslecellslastbilar har inga avgasutsläpp och släpper endast ut vattenånga.
Fortsätt läsa

Nyheter

AstraZeneca siktar på 80 miljarder dollar i omsättning år 2030

Publicerad

den

AstraZeneca tillverkar medicin

Astra Zeneca som höll kapitalmarknadsdag igår och har nyligen höjt sina mål. Bolaget siktar på att vara uppe i en omsättning på 80 miljarder dollar vid år 2030. Ellinor Hult, förvaltare på Healthinvest, säger att det är ett offensivt mål men samtidigt realistiskt.

Ellinor Hult kommenterar AstraZeneca
Fortsätt läsa

Nyheter

Smolteks styrelse vill frigöra värdena i bolaget

Publicerad

den

Smoltek-halvledare

Det tar tid att ta tekniska innovationer till marknaden, vilket även gäller Smoltek. Det har även gett ett kraftigt negativt avtryck i bolagets värdering. Nu tänker styrelsen aktivt förhålla sig till detta.

Styrelsen upplever att det i dagsläget är ett stort gap mellan aktiemarknadens förtroende för Smoltek och de värden som styrelse och ledning ser i bolaget för de två etablerade affärsområdena, men även inom potentiella nya användningsområden. För att säkra bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, har styrelsen beslutat att utforska möjligheten att avyttra hela eller delar av dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, eller deras teknologi. Detta för att bidra till att säkerställa bolagets långsiktiga framgång och möjliggöra fortsatta satsningar och innovationer, samt att maximera aktieägarvärde på kort såväl som lång sikt.

Anbudsprocesserna beräknas ta cirka 6-12 månader, och bolaget kommer att lämna löpande uppdateringar till marknaden under processens genomförande i den utsträckning detta är möjligt.

– Vi har uppnått betydande värdedrivande framsteg inom Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, och när vi nu inte längre är bundna av någon exklusivitet inom halvledarområdet kan vi prata mycket mer öppet med fler möjliga samarbetspartners. Baserat på vår senaste detaljerade analys av konkurrerande lösningar är vi övertygade om potentialen för vår kondensatorteknik CNF-MIM. Denna teknik kan vara det enda gångbara alternativet till dagens kiselkondensatorer, mer specifikt s.k. silicon deep trench capacitors, som används i ledande mobiltelefoner och som börjar närma sig sin prestandagräns samt domineras av ett fåtal leverantörer. Inom vätgasområdet har de senaste positiva tekniska resultaten lett till ökade dialoger med industriella aktörer inom PEM-elektrolysörer och grön vätgas, vilka bekräftar att de ser stor potential med vår teknik. När vi nu har full frihet att erbjuda båda våra affärsområden till finansiella och industriella aktörer öppnas många nya dörrar, och vi ser fortsatt positivt på framtiden för Smolteks nanoteknikplattform inom både nuvarande och framtida affärsområden, säger Smolteks koncernchef Håkan Persson.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära