Följ oss

Nyheter

Fragbite planerar att sälja kryptotokens för spelet Panzerdogs

Publicerad

den

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat planerar att lansera en egen in-game-kryptotoken som ska användas i det egenutvecklade spelet Panzerdogs. Denna in-game kryptotoken är en virtuell valuta som kallas $PANZR och skapas med blockkedjeteknik. Bolaget har därför anlitat externa rådgivare för att utreda olika alternativ och vilken juridisk struktur som är bäst lämpad för bolaget. Tokens utgivna av företaget är planerade att säljas till konsumenter och är avsedda att användas i företagets spel.

Företaget har utvecklat spelet Panzerdogs för att stödja plattformsoberoende enheter för både desktop och mobiltelefoner. Panzerdogs är ett spel utvecklat för tredje generationens internet (Web 3.0) och innehåller play-and-earn-mekanik. Panzerdogs är ett online PVP (Player-versus-Player) strategispel som kommer att erbjuda en mängd olika spellägen. Ett free-to-play PVE-läge (Player-versus-Environment) kommer att finnas tillgängligt med målet att introducera Panzerdogs för massmarknaden. För närvarande finns ett PVP-läge tillgängligt där två lag med tre spelare vardera kan tävla mot varandra på en fördefinierad karta eller i en fördefinierad värld. Varje spelare kontrollerar en karaktär med en uppsättning distinkta förmågor som förbättras under spelets gång och som bidrar till lagets övergripande strategi och framgång.

Spelet har lanserats i en alfaversion och är under vidareutveckling för kommande releaser och är föremål för ytterligare utgivning av non-fungible tokens (NFT:er). Panzerdogs är ett multiplayer online battle arena-spel baserat på blockkedjetekniken Solana, där användare kan äga karaktärer och tillbehör i spelet i form av NFT:er genom blockkedjeteknik och använda dessa i samband med att de utmanar andra spelare. Genom sina karaktärer (avatarer) får spelarna tillgång till spelet. Spelare kan förfina sitt eget innehåll, karaktärer och tillbehör och därmed potentiellt öka värdet på sina tillgångar.

I december 2021 sålde företaget 5 555 NFT:er i form av hundavatarer till priset av en enhet av Solanas kryptovaluta per NFT.

Panzerdogs ekosystem

PVE-spelläget kommer att vara tillgängligt för alla spelare gratis för att introducera dem för Panzerdogs ekosystem. För att spela Panzerdogs i PVP-spelläget, och för att delta i play-and-earn-mekaniken, måste en spelare äga NFT:er i form av både tankdelar och hundavatarer. Tankdelarna används för att skapa unika tanks som kontrolleras i spelet av spelaren, medan hundavatarerna – till stor del på grund av sina unika färdigheter – låter spelarna låsa upp en mängd olika belöningar och fördelar i spelet. Avsikten är att Panzerdogs ekosystem ska inkludera två interna spelvalutor som kallas $BOLT och $PANZR. $PANZR kommer att vara governance token, en premiumvaluta. Den kommer att ha ett begränsat utbud och kommer att kunna användas för att anskaffa eller uppgradera föremål i spelet (NFT:er), som insats och mer. $BOLT kommer att vara utilitytoken och kommer främst att användas som belöning för play-and-earn-mekaniken. Den kommer också att användas för att uppgradera objekt i spelet med lägre nivåer. För att skapa likviditet i spelvalutorna är Bolagets ambition i framtiden att ge ut $PANZR och $BOLT tokens på en decentraliserad handelsplats genom en IDO (Initial Decentralized Offering), vilket även möjliggör handel mellan spelvalutorna och annan valuta.

Externa NFT-marknadsplatser används för köp av NFT:er i Panzerdogs och för handel med NFT:er mellan spelare. Spelare kan sälja avatarer såväl som tanks och tankdelar som de själva har skapat i spelet. Bolaget kommer att erhålla en provision för transaktioner, beroende på typen av NFT och antalet användare på plattformen. En del av intäkterna från NFT-försäljning och transaktionsavgifter kommer att betalas till Panzerdogs spelfond (Treasury) för att till exempel användas som belöningar i spelet. Ytterligare NFT:er i form av avatarer, tanks, tankdelar, garage, mark och liknande kommer kontinuerligt att introduceras i spelet och på dessa marknadsplatser.

Bolagets vision är att alla spelare ska kunna delta, även om de inte har några förkunskaper om NFT:er eller virtuella valutor. Genom att introducera Panzerdogs för en bred publik är ett av målen att skapa intresse för och förståelse av NFT:er.

Nyheter

En analytikers mycket positiva syn på Fingerprint Cards

Publicerad

den

Erik Penser Bank ser i en analys av Fingerprint Cards en uppsida på över fyra gånger dagens aktiekurs, dvs över 50 kronor per aktie. Erik Penser Bank ser en stark tillväxt kommande år och går igenom drivkrafterna bakom denna tillväxt och varför marginalen bör expandera. Speciellt presenterar de segmenten Mobile och PC med extra fokus på Payment Cards, som är den viktigaste tillväxtfaktorn under de kommande fem åren. Aktieanalytiker Markus Almerud presenterar bolaget och analysen.

Fortsätt läsa

Nyheter

Förutsättningar för fortsatt kursuppgång i RaySearch

Publicerad

den

Teknisk analys på RaySearch-aktien

RaySearch kom med en stark rapport i fredags vilket fick aktien att lyfta. Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys som visar att det finns förutsättningar för en fortsatt uppgång i aktien.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kraftigt sänkt riktkurs för Storytel – men vänder till lönsamhet

Publicerad

den

Pareto Securities har uppdaterat sin analys av Storytel där man sänker riktkursen till 148 kronor från tidigare 252 kronor. Det är bland annat drivet av estimatjusteringar. Samtidigt ska Storytel lägga mindre pengar på försäljning och marknadsföring vilket gör att Pareto tror att Storytel vänder till lönsamhet under andra halvåret och att de inte behöver ta in nytt kapital. Pareto Securities analyschef Stefan Wård går ingen bolaget och analysen.

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära