Följ oss

Nyheter

Fragbite planerar att sälja kryptotokens för spelet Panzerdogs

Publicerad

den

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat planerar att lansera en egen in-game-kryptotoken som ska användas i det egenutvecklade spelet Panzerdogs. Denna in-game kryptotoken är en virtuell valuta som kallas $PANZR och skapas med blockkedjeteknik. Bolaget har därför anlitat externa rådgivare för att utreda olika alternativ och vilken juridisk struktur som är bäst lämpad för bolaget. Tokens utgivna av företaget är planerade att säljas till konsumenter och är avsedda att användas i företagets spel.

Företaget har utvecklat spelet Panzerdogs för att stödja plattformsoberoende enheter för både desktop och mobiltelefoner. Panzerdogs är ett spel utvecklat för tredje generationens internet (Web 3.0) och innehåller play-and-earn-mekanik. Panzerdogs är ett online PVP (Player-versus-Player) strategispel som kommer att erbjuda en mängd olika spellägen. Ett free-to-play PVE-läge (Player-versus-Environment) kommer att finnas tillgängligt med målet att introducera Panzerdogs för massmarknaden. För närvarande finns ett PVP-läge tillgängligt där två lag med tre spelare vardera kan tävla mot varandra på en fördefinierad karta eller i en fördefinierad värld. Varje spelare kontrollerar en karaktär med en uppsättning distinkta förmågor som förbättras under spelets gång och som bidrar till lagets övergripande strategi och framgång.

Spelet har lanserats i en alfaversion och är under vidareutveckling för kommande releaser och är föremål för ytterligare utgivning av non-fungible tokens (NFT:er). Panzerdogs är ett multiplayer online battle arena-spel baserat på blockkedjetekniken Solana, där användare kan äga karaktärer och tillbehör i spelet i form av NFT:er genom blockkedjeteknik och använda dessa i samband med att de utmanar andra spelare. Genom sina karaktärer (avatarer) får spelarna tillgång till spelet. Spelare kan förfina sitt eget innehåll, karaktärer och tillbehör och därmed potentiellt öka värdet på sina tillgångar.

I december 2021 sålde företaget 5 555 NFT:er i form av hundavatarer till priset av en enhet av Solanas kryptovaluta per NFT.

Panzerdogs ekosystem

PVE-spelläget kommer att vara tillgängligt för alla spelare gratis för att introducera dem för Panzerdogs ekosystem. För att spela Panzerdogs i PVP-spelläget, och för att delta i play-and-earn-mekaniken, måste en spelare äga NFT:er i form av både tankdelar och hundavatarer. Tankdelarna används för att skapa unika tanks som kontrolleras i spelet av spelaren, medan hundavatarerna – till stor del på grund av sina unika färdigheter – låter spelarna låsa upp en mängd olika belöningar och fördelar i spelet. Avsikten är att Panzerdogs ekosystem ska inkludera två interna spelvalutor som kallas $BOLT och $PANZR. $PANZR kommer att vara governance token, en premiumvaluta. Den kommer att ha ett begränsat utbud och kommer att kunna användas för att anskaffa eller uppgradera föremål i spelet (NFT:er), som insats och mer. $BOLT kommer att vara utilitytoken och kommer främst att användas som belöning för play-and-earn-mekaniken. Den kommer också att användas för att uppgradera objekt i spelet med lägre nivåer. För att skapa likviditet i spelvalutorna är Bolagets ambition i framtiden att ge ut $PANZR och $BOLT tokens på en decentraliserad handelsplats genom en IDO (Initial Decentralized Offering), vilket även möjliggör handel mellan spelvalutorna och annan valuta.

Externa NFT-marknadsplatser används för köp av NFT:er i Panzerdogs och för handel med NFT:er mellan spelare. Spelare kan sälja avatarer såväl som tanks och tankdelar som de själva har skapat i spelet. Bolaget kommer att erhålla en provision för transaktioner, beroende på typen av NFT och antalet användare på plattformen. En del av intäkterna från NFT-försäljning och transaktionsavgifter kommer att betalas till Panzerdogs spelfond (Treasury) för att till exempel användas som belöningar i spelet. Ytterligare NFT:er i form av avatarer, tanks, tankdelar, garage, mark och liknande kommer kontinuerligt att introduceras i spelet och på dessa marknadsplatser.

Bolagets vision är att alla spelare ska kunna delta, även om de inte har några förkunskaper om NFT:er eller virtuella valutor. Genom att introducera Panzerdogs för en bred publik är ett av målen att skapa intresse för och förståelse av NFT:er.

Nyheter

Nilar har startat produktionen av världens första batteri som kan fyllas på med ny livslängd

Publicerad

den

Nilar-batteri som kan fyllas på

Nilar International utvecklar batterier till energilagringslösningar för den gröna omställningen. Nu har tillverkningen av nästa generations batterier startat. Nilar uppger att de är först i världen med en teknologi som gör att uttjänta batterier kan återställas och få tillbaka samma lagringskraft som ett nytt batteri. En första delleverans av batterier ska ske i vecka 44.

Nilar utvecklar, designar och producerar batterier för stationära energilagringssystem. Nu tar bolaget ett viktigt steg och inleder produktion av nästa generations batterilösning på anläggningen i Gävle. Batteriet är det första med en teknologi kallad ReOx, som möjliggör att uttjänta batterier kan fyllas på med gas för att återställa den ursprungliga batterikapaciteten. ReOx-teknologin har Nilar utvecklat i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.  

– ”Fram till idag har batterier som nått sin praktiska livslängd varit uttjänta och oanvändbara. Med ReOx-teknologin kan våra batterier återställas till sin ursprungliga lagringskapacitet minst 3 gånger, vilket kan förlänga livslängden med flera år. Det innebär både kraftigt minskad resursanvändning och stora kostnadsbesparingar för användarna. Det här är självklart ett stort och viktigt steg framåt för Nilar”, säger Erik Oldmark, VD på Nilar.

Den order som nu produceras, tecknades i våras av Enequi. Det är startskottet för produktionen av det nya, världsunika batterisystemet med batterier och mjukvara anpassat för gaspåfyllnad vid den egna fabriken i Gävle. Ordern gäller totalt 800 batterier med tillhörande mjukvara, till 100 enheter av Enequis intelligenta energilager QuiPower Storage.

Smarta och hållbara batterier är en förutsättning för den gröna omställningen. Batterier behövs för att kunna lagra energiproduktion från förnybara energikällor som sol- och vindkraft och för att jämna ut obalanser i elnätet.

Nilar-aktien steg idag 3,8 procent och stängde på 62,6 öre. Nilar gjorde en räddningsemission på 273 miljoner kronor till 1 krona per aktie i juni, till en pre-money-värdering på 45,5 miljoner kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortsatt global nedgång av börsnoteringar under tredje kvartalet

Publicerad

den

Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Den nedåtgående trenden för börsnoteringar fortsätter. Under 2022 har 992 börsintroduktioner genomförts globalt med transaktionsvolym på 146 miljarder USD, vilket är en minskning med 44 procent respektive 57 procent jämfört med samma period föregående år. Även i Norden sker en stor inbromsning jämfört med 2021 och totalt har drygt 30 bolag noterats hittills i år.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends: Q3 2022 har det hittills i år (YTD) genomförts 992 börsintroduktioner, vilket är en minskning med 44 procent. Transaktionsvärdet totalt i år är 146 miljarder USD och det betyder en minskning med 57 procent. Det är en fortsatt nedåtgående trend under 2022. Både företag och investerare möter ökande makroekonomiska utmaningar, osäkerhet på marknaden, ökande volatilitet och fallande globala aktiekurser.

– Hög inflation och stigande räntor påverkar nu den globala IPO-marknaden negativt. Och framför allt den geopolitiska situationen bidrar till osäkerhet på marknaden, med kännbara effekter i inflation och räntor. Vi ser att dessa faktorer leder till motvind för risktillgångar när vi närmar oss slutet av 2022, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Börserna i Nord- och Sydamerika hade den största nedgången globalt. Transaktionsintäkterna i USA är de lägsta sedan 2003. IPO-aktiviteten på årsbasis för EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) visar att börsintroduktionerna minskade med 50 procent i antal och 52 procent i transaktionsintäkter.

– Det osäkra världsläget är IPO-marknadens största utmaning, så även i Norden. Vår analys är att företag och investerare globalt och även i Norden väntar på ett mer stabilt och positivt börsklimat innan den negativa trenden för IPO-aktiviteter vänder. Vi ser därför att IPO-aktiviteten kommer att vara fortsatt låg under 2022 och första kvartalet 2023. Men vi ser också att flera noteringskandidater förbereder sig för IPOs i maj och juni 2023, under förhoppningen att läget i omvärlden stabiliserar sig. Vi vet också av erfarenhet att när det väl vänder kan det bli ganska trångt i noteringsfönstret, så fortsatta förberedelser för att behålla optionalitet blir viktigt, säger Andreas Dalhäll.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tre bra aktier enligt Börsveckan

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har denna vecka analyserat sex olika företag och varav tre aktier är bra att köpa.

Köp

  • Bredband2
  • Bergman & Beving
  • Getinge

Avvakta

  • Momentum Group
  • Boliden
  • Arjo
Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära