Följ oss

Nyheter

Fragbite planerar att sälja kryptotokens för spelet Panzerdogs

Publicerad

den

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat planerar att lansera en egen in-game-kryptotoken som ska användas i det egenutvecklade spelet Panzerdogs. Denna in-game kryptotoken är en virtuell valuta som kallas $PANZR och skapas med blockkedjeteknik. Bolaget har därför anlitat externa rådgivare för att utreda olika alternativ och vilken juridisk struktur som är bäst lämpad för bolaget. Tokens utgivna av företaget är planerade att säljas till konsumenter och är avsedda att användas i företagets spel.

Företaget har utvecklat spelet Panzerdogs för att stödja plattformsoberoende enheter för både desktop och mobiltelefoner. Panzerdogs är ett spel utvecklat för tredje generationens internet (Web 3.0) och innehåller play-and-earn-mekanik. Panzerdogs är ett online PVP (Player-versus-Player) strategispel som kommer att erbjuda en mängd olika spellägen. Ett free-to-play PVE-läge (Player-versus-Environment) kommer att finnas tillgängligt med målet att introducera Panzerdogs för massmarknaden. För närvarande finns ett PVP-läge tillgängligt där två lag med tre spelare vardera kan tävla mot varandra på en fördefinierad karta eller i en fördefinierad värld. Varje spelare kontrollerar en karaktär med en uppsättning distinkta förmågor som förbättras under spelets gång och som bidrar till lagets övergripande strategi och framgång.

Spelet har lanserats i en alfaversion och är under vidareutveckling för kommande releaser och är föremål för ytterligare utgivning av non-fungible tokens (NFT:er). Panzerdogs är ett multiplayer online battle arena-spel baserat på blockkedjetekniken Solana, där användare kan äga karaktärer och tillbehör i spelet i form av NFT:er genom blockkedjeteknik och använda dessa i samband med att de utmanar andra spelare. Genom sina karaktärer (avatarer) får spelarna tillgång till spelet. Spelare kan förfina sitt eget innehåll, karaktärer och tillbehör och därmed potentiellt öka värdet på sina tillgångar.

I december 2021 sålde företaget 5 555 NFT:er i form av hundavatarer till priset av en enhet av Solanas kryptovaluta per NFT.

Panzerdogs ekosystem

PVE-spelläget kommer att vara tillgängligt för alla spelare gratis för att introducera dem för Panzerdogs ekosystem. För att spela Panzerdogs i PVP-spelläget, och för att delta i play-and-earn-mekaniken, måste en spelare äga NFT:er i form av både tankdelar och hundavatarer. Tankdelarna används för att skapa unika tanks som kontrolleras i spelet av spelaren, medan hundavatarerna – till stor del på grund av sina unika färdigheter – låter spelarna låsa upp en mängd olika belöningar och fördelar i spelet. Avsikten är att Panzerdogs ekosystem ska inkludera två interna spelvalutor som kallas $BOLT och $PANZR. $PANZR kommer att vara governance token, en premiumvaluta. Den kommer att ha ett begränsat utbud och kommer att kunna användas för att anskaffa eller uppgradera föremål i spelet (NFT:er), som insats och mer. $BOLT kommer att vara utilitytoken och kommer främst att användas som belöning för play-and-earn-mekaniken. Den kommer också att användas för att uppgradera objekt i spelet med lägre nivåer. För att skapa likviditet i spelvalutorna är Bolagets ambition i framtiden att ge ut $PANZR och $BOLT tokens på en decentraliserad handelsplats genom en IDO (Initial Decentralized Offering), vilket även möjliggör handel mellan spelvalutorna och annan valuta.

Externa NFT-marknadsplatser används för köp av NFT:er i Panzerdogs och för handel med NFT:er mellan spelare. Spelare kan sälja avatarer såväl som tanks och tankdelar som de själva har skapat i spelet. Bolaget kommer att erhålla en provision för transaktioner, beroende på typen av NFT och antalet användare på plattformen. En del av intäkterna från NFT-försäljning och transaktionsavgifter kommer att betalas till Panzerdogs spelfond (Treasury) för att till exempel användas som belöningar i spelet. Ytterligare NFT:er i form av avatarer, tanks, tankdelar, garage, mark och liknande kommer kontinuerligt att introduceras i spelet och på dessa marknadsplatser.

Bolagets vision är att alla spelare ska kunna delta, även om de inte har några förkunskaper om NFT:er eller virtuella valutor. Genom att introducera Panzerdogs för en bred publik är ett av målen att skapa intresse för och förståelse av NFT:er.

Nyheter

MBRS Groups ger upp – bolaget ska likvideras

Publicerad

den

Idag meddelade MBRS Group att de ger upp. Bolagets enda kvarvarande verksamhet, Odd Molly, ska säljas för 1 miljon kronor. Efter det ska bolaget avnoteras och likvideras. Planen är att göra en utdelning till aktieägarna på 9 öre per aktie, totalt 3,88 miljoner kronor.

Något som inte kommenteras i pressmeddelandet är det faktum att MBRS Group för ett år sedan sålde We aRe SpinDye till Agenture Apparel, där betalningen ska komma år 2025 och basera sig på hur We aRe SpinDyes finansiella utveckling under 2024, vilket enligt MBRS Group skulle kunna bli ett signifikant belopp. Det blir svårt för MBRS Group att ta emot en betalning om MBRS Group inte längre finns. Eller har ett signifikant belopp blivit ett icke-belopp?

MBRS Groups utveckling över tid:

  • Used By har lagts ner
  • Odd Mollys vd har avgått
  • CFO har avgått efter två månader
  • VD för hela MBRS Group har avgått
  • Campadre, inklusive Members, har försatts i konkurs
  • Best of Brands-lokalen har brunnit och övergivits
  • Hela Best of Brands-koncernen försätts i konkurs
  • Rekonstruktion av Odd Molly (inkl Hunkydory) har inletts
  • We aRe SpinDye säljs mot en eventuell betalning om drygt två år
  • Odd Molly ska säljas för 1 Mkr och hela MBRS Group likvideras
Fortsätt läsa

Nyheter

Halva Clean Industry Solutions är på fallrepet

Publicerad

den

Industrial Solar i Amman, Jordanien

Clean Industry Solutions är riktigt illa ute. Bolaget har två dotterbolag och idag meddelade man att SolarSpring har kunnat räddas men att Industrial Solar nu går in i ett insolvensförfarande. Clean Industry Solutions hoppas fortfarande att Industrial Solar kan ta sig ur insolvensförfarandet, men förhoppningen verkar inte vara stor, redan nu flaggar man för att Rebecca Schwantes, VD för SolarSpring, kommer att ta över VD-rollen för hela Clean Industry Solutions om Industrial Solar inte klarar sig.

En orsak till att Industrial Solar är svårt att rädda är att det kräver ett stort tvärvetenskapligt team av ingenjörer, vilket gör att kostnaderna inte kan dras ner. Grundorsaken till problemen anges vara att solvärmetekniker inte är konkurrenskraftiga mot solceller.

”Kostnaden för solcellsmoduler har nått rekordlåga nivåer under de senaste månaderna, vilket inte bara orsakar en ”osäker” situation för europeiska solcellstillverkare, utan också minskar konkurrenskraften för solvärmetekniker och därmed bromsar och minskar orderingången.”

Argumentet att solvärmetekniker rent allmänt har svårt att vara konkurrenskraftiga borde få fler att bli oroliga, det finns fler företag som ägnar sig åt solvärme, som exempelvis Absolicon.

Fortsätt läsa

Nyheter

MTI Investment är investeringsföretaget som har fokus på Östra Afrika

Publicerad

den

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande i Östra Afrika, med fokus på Tanzania och Kenya, där kassaflöden nu står i centrum. Nedan svarar VD Pontus Engström på ett antal frågor.

Vad har MTI Investment för verksamhet?

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande, med ett särskilt fokus på en av världens med dynamiska tillväxtmarknader, Östra Afrika och specifikt länder som Tanzania och Kenya. Vår verksamhet innefattar investeringar i olika sektorer såsom avfallshantering, finansiella tjänster, bostadsbyggande, jordbruksprodukter, teknologi och solenergi för att nämna några få. Utöver investeringar är företaget involverat i affärsutveckling och stöd för att främja hållbara företag samt entreprenörskapsutbildning både i Sverige och i Östafrika.

Pontus Engström, VD för MTI Investment
Pontus Engström, VD för MTI Investment

Inom vilka områden ser ni störst potential?

Våra dryga tio år i Östra Afrika har givit oss en del lärdom om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och det gör att vi idag ser störst potential inom är företagsfinansiering (t.ex. factoring), jordbruksförädling, teknologi och solenergi.

Ni gör nu er första nyemission sedan noteringen, vad ska kapitalet användas till?

Motivet bakom företrädesemissionen är att skapa en mer självbärande verksamhet för MTI Investment. Cirka 65 % av den nettoemitterade likviden planeras att användas för flera kassaflödesgenererande ändamål, inklusive investeringar i lönsamma företag, solenergiprojekt och företagsutlåning. Detta stärker kassaflödet och bidrar till att täcka driftskostnaderna för holdingbolaget. Ungefär 10 % avsätts för investeringar i befintliga innehav, 20% för täckning av löpande driftskostnader och 5% till nya investeringar i noterade bolag i Östafrika.

Kan du lyfta fram något bolag i er portfölj som du tycker är extra intressant?

Factoring eller företagsfinansieringsbolaget Mtaji, där MTI äger 13 %, är ett av de nya initiativ som går bäst och växer kraftigt. En stor del av den emission vi nu gör kommer att lånas ut till Mtaji mot en god ränta. Vi har här haft turen att samverka med Torbjörn Jacobsson som har en bakgrund som riskchef vid Marginalen Bank samt är vice ordförande i Sörmlands sparbank samt också har ett uppdrag som senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor vid Vinge advokatbyrå. Förutom Mtaji utvecklas även Tanswed starkt baserat på en starkt efterfrågan på riskli, där man tar hjälp av maskiner för att separera brutet ris.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i MTI Investment?

MTI är för den som önskar uppnå både en finansiell och social avkastning. MTI Investment erbjuder först och främst en investeringsmöjlighet och exponering mot Östra Afrika, en av världens mest expansiva områden. Genom MTI får investerare en diversifierad exponering mot denna tillväxt. Med ekonomier som växer med över 5 procent årligen och en stadigt förbättrad bnp per capita likt länder som Indien, Kina och Vietnam, innebär detta en unik tillväxtmöjlighet.

Vidare bidrar MTI Investment aktivt till FN:s hållbarhetsmål genom en bred verksamhet som skapar arbetstillfällen, producerar hälsosam mat, främjar hållbart jordbruk, stödjer företagande och nyföretagande, utvecklar solenergiprojekt och driver innovation inom teknologi. 

Genom att integrera kommersiella mål med hållbarhetsfokus agerar MTI som en positiv kraft för förändring i Östra Afrika, samtidigt som bolaget har noll tolerans för korruption och där vi som svenskt företag bidrar med vårt kunnande och expertis inom olika sektorer.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära