Följ oss

Nyheter

Valour lanserar unik bitcoin-produkt med staking

Publicerad

den

Bitcoin-mynt

Genom ett unikt samarbete mellan kryptoaktören Valour och layer 1-blockkedjan Core Chain kan investerare nu, via en ny börshandlad produkt från Valour, investera i bitcoin och samtidigt få ytterligare avkastning tack vare så kallad staking. Avkastningen för staking uppgår till 5,65 procent årligen (3,75 procent efter avgifter) och adderas till den avkastning som exponeringen mot bitcoin ger. (sponsrad artikel)

“Staking har tidigare aldrig varit möjligt för just bitcoin då den är baserad på en så kallad proof-of-work mekanism, till skillnad från proof-of-stake som många andra kryptovalutor baseras på. Men genom vårt samarbete med Core Chain kan vi som enda leverantör i världen erbjuda staking med bitcoin som underliggande investering”, säger Johanna Belitz, ansvarig för försäljning och marknadsföring i Norden på Valour.

Proof-of-work (PoW) och proof-of-stake (PoS) har det gemensamt att de styr hur nya block skapas i en blockkedja. Medan PoW baserar nya block på hur användare löser kryptografiska pussel (så kallad mining) adderas nya block via PoS genom att användarna validerar transaktioner genom mängden kryptovalutor de håller och är villiga att stake:a eller upplåta till blockkedjan för verifiering och ökad säkerhet. Som belöning för att detta görs får användaren återkommande avkastning (så kallade staking rewards).

Men hur är det möjligt att via Valours börshandlade produkt få staking rewards i bitcoin (som använder proof-of-work) och vilka risker medför det?

“Anledningen till att investerare nu kan få staking rewards i bitcoin är att Valour ingått ett unikt samarbete med blockkedjan Core Chain. Samarbetet innebär att Valour delegerar bitcoins till en validerare på Core Chain genom så kallad non-custodial native staking. Som ersättning för detta får Valour Core-tokens som sedan återinvesteras i form av bitcoin i vår bitcoin staking produkt”, säger Johanna Belitz.

Enligt Johanna innebär det faktum att man använder bitcoin native non-custodial staking att ingen ytterligare motpartsrisk läggs till investeringen för att erhålla dessa rewards.

“I samband med stakingen sker en så kallad lock-up period för att valideringen ska kunna ske, men ingen aktör förutom ägaren, det vill säga Valour, kan komma åt dessa bitcoin. Innehaven låses upp och görs tillgängliga för ägaren när lock-up perioden avslutas. Hanteringen av tillgångarna och risknivån är densamma som för Valours övriga produkter – ingen ny risk tillkommer med staking-momentet.”

Enligt Johanna är Valours Bitcoin Staking ETP, som produkten kallas, ett utmärkt sätt att få extra avkastning för den som tror på bitcoin långsiktigt. Det faktum att avkastningen från stakingen sömlöst adderas till produktens NAV dagligen gör också att man som investerare inte själv behöver vara aktiv för att skapa denna extra avkastning.

“Med Valours Bitcoin Staking ETP får du exponeringen mot bitcoin samtidigt som avkastning skapas genom staking rewards. Det är ett väldigt bra sätt att få exponering mot krypto och dra nytta av de skattemässiga fördelar som finns med att produkten kan handlas i ISK eller kapitalförsäkring”, avslutar Johanna.

Läs mer om Valour Bitcoin Staking ETP (BTC) SEK här

Valour är emittent av börshandlade produkter som gör det möjligt för privatpersoner och institutionella investerare att få tillgång till digitala tillgångar som Bitcoin på ett enkelt och säkert sätt via sitt traditionella bankkonto. Grundarna av Valour noterade världens första krypto-ETP på Nasdaq Nordic 2015 och var först med att lista ett crypto mining-bolag på Toronto Stock Exchange 2017. Idag består Valour av ett kunnigt och nyskapande team med lång erfarenhet och djup expertis inom finansiella marknader och digitala tillgångar. Besök www.valour.com för mer information om Valour.

Innehållet i denna artikel utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Innan du bestämmer dig för att investera bör du noggrant överväga dina investeringsmål och din risktolerans, samt läsa prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Ett godkännande av prospektet innebär inte ett godkännande av de värdepapper som prospektet täcker.

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. Prospekt, KID och slutliga villkor finns på valour.com

Avkastningen på 5,65% kan komma att ändras. Årsavgift 1,9%.

Nyheter

Linc är ett framgångsrikt investmentbolag, men en premie på 15 procent drar ner intresset för aktien

Publicerad

den

En portfölj för 2024

Börsveckan har analyserat investmentbolaget Linc och ger en avvakta-rekommendation till aktien. Tidningens analytiker tar upp att en koncentrerad portfölj har både risker och fördelar. Exempelvis har Bengt Julanders investmentbolag Linc satsat rätt, vilket nyligen visades genom ett bud på Calliditas som ökade substansvärdet med över 50 procent på ett år. Trots att premien mot substansen sjunkit från 30 procent till 11 procent, har Lincs portfölj ökat i värde.

Medcap och Stille blir nu större innehav efter försäljningen av Calliditas. Båda bolagen har stark operativ utveckling, vilket minskar risken. Medcap växer genom förvärv och organisk tillväxt, medan Stille, efter förvärvet av Fehling, har en stark marknadsposition och finansiellt utrymme för expansion.

Linc har en betydande kassa på 1 740 miljoner kronor efter Calliditas-försäljningen. Kapitalet kommer troligen att stärka befintliga innehav snarare än att användas för nya stora investeringar skriver Börsveckan. Portföljen, tidigare dominerad av tre stora innehav, blir nu mer diversifierad, vilket minskar koncentrationsrisken.

Trots den höga andelen noterade innehav, anses detta inte vara en svaghet. Börsnoterade bolag har passerat kvalitetskrav och ger lägre risk än onoterade. Lincs höga transaktionsintensitet och välfyllda kassa ger möjligheter, men premien på 15 procent kan upplevas som hög.

Fortsätt läsa

Nyheter

Svolder gör ett bra jobb, men värderingen har blivit för hög, avvakta

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har gjort en analys av investmentbolaget Svolder som mynnar ut i en rekommendation att avvakta med aktien.

Svolder fokuserar på noterade småbolag, men Börsveckan anser att utmanande värderingar och en substanspremie gör aktien mindre attraktiv. Tomas Risbecker tog över som VD 2024 med höga förväntningar på att fortsätta tidigare framgångar. Bolaget, som startade 1993, har vuxit sitt substansvärde betydligt och har nu över 60 000 aktieägare. Trots en tuff ekonomisk start har Svolder lyckats genom att fokusera på undervärderade småbolag.

Portföljen innehåller både potential och risker, och även om Börsveckan gillar det största innehavet New Wave långsiktigt med satsningar på bland annat Tenson-förvärvet och segmentet Sport & Fritid så visade rapporten för första kvartalet på en sjunkande omsättning och lönsamhet. Exponering mot tillverkningssektorer skapar utmaningar, även om vissa bolag som MilDef visar långsiktig potential. Den genomsnittliga värderingen av portföljen är ljummen, och med en substanspremie på 8 procent är aktien inte köpvärd är tidningens slutsats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära