Följ oss

Nyheter

Gamingveteranen Martin Walfisz utsedd till ny VD för Thunderful Group

Publicerad

den

Martin Walfisz, VD för Thunderful Group

Thunderful Group meddelade idag att Martin Walfisz ska utses till ny VD. Walfisz är för närvarande styrelseledamot i bolaget och kommer att påbörja sin nya tjänst senast den 1 september. Han efterträder Anders Maiqvist som varit tillförordnad VD sedan den 10 augusti 2022.

Martin har stor erfarenhet från spelindustrin som entreprenör, företagsledare och investerare i flera ledande nordiska och europeiska spelföretag. Martin startade sin första spelstudio, Massive Entertainment, och växte den från noll till 150 personer under sina tolv år som VD. Studion är idag en av Europas främsta producenter av PC- och konsolspel och när Ubisoft förvärvade bolaget år 2008 valde Martin att lämna verksamheten för att fokusera på andra åtaganden.

År 2016 rekryterades Martin av Nordisk Film för att etablera en ny M&A-division, Nordisk Games, som fokuserar på att investera i spelstudios över hela Europa. Under sin tid som senior partner och strategichef tillhandahöll han strategiskt stöd till ledningarna för de olika förvärvade bolagen, såsom Avalanche Studios Group (SE), Supermassive Games (UK), Star Stable (SE), MercurySteam (ES) och Raw Fury (SE). Martin inrättade också Nordisk Games centrala supportteam som aktivt hjälper de olika studiorna med operativa förbättringar i deras spelproduktion och förlagsverksamhet.

”Med över tjugofem år som en framgångsrik entreprenör, verkställande direktör, strategisk rådgivare och investerare inom industrin, bidrar Martin med omfattande djup och bred kunskap till Thunderful” säger nyligen valda styrelseordföranden Patrick Svensk, och fortsätter: ”Martin kommer att lämna sin roll som styrelseledamot i Thunderful för att fokusera helt på VD-rollen.”

”Thunderful är ett mycket spännande bolag som jag har följt sedan det grundades. Att bli tillfrågad att leda bolaget som verkställande direktör är både hedrande och innebär ett stort ansvar. Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets talangfulla medarbetare ta vara på, och utveckla, den affärspotential, kreativitet och passion som finns i verksamheten. Thunderful befinner sig på en spännande tillväxtresa som vi bara har sett början på,” säger Martin Walfisz.

Patrick Svensk fortsätter: ”Å styrelsens vägnar vill jag också tacka Anders Maiqvist för hans stora insatser som tillförordnad VD. Under Anders ledning har Thunderfuls distributionssegment återställt marginaler och genererat betydande kassaflöden medan segmentet Games har levererat solida vinster och marknadsledande organisk tillväxt. Jag är övertygad om att Martin nu har en stabil plattform att vidareutveckla företaget från och jag önskar Anders allt gott i hans framtida karriär.”

Nyheter

Linc är ett framgångsrikt investmentbolag, men en premie på 15 procent drar ner intresset för aktien

Publicerad

den

En portfölj för 2024

Börsveckan har analyserat investmentbolaget Linc och ger en avvakta-rekommendation till aktien. Tidningens analytiker tar upp att en koncentrerad portfölj har både risker och fördelar. Exempelvis har Bengt Julanders investmentbolag Linc satsat rätt, vilket nyligen visades genom ett bud på Calliditas som ökade substansvärdet med över 50 procent på ett år. Trots att premien mot substansen sjunkit från 30 procent till 11 procent, har Lincs portfölj ökat i värde.

Medcap och Stille blir nu större innehav efter försäljningen av Calliditas. Båda bolagen har stark operativ utveckling, vilket minskar risken. Medcap växer genom förvärv och organisk tillväxt, medan Stille, efter förvärvet av Fehling, har en stark marknadsposition och finansiellt utrymme för expansion.

Linc har en betydande kassa på 1 740 miljoner kronor efter Calliditas-försäljningen. Kapitalet kommer troligen att stärka befintliga innehav snarare än att användas för nya stora investeringar skriver Börsveckan. Portföljen, tidigare dominerad av tre stora innehav, blir nu mer diversifierad, vilket minskar koncentrationsrisken.

Trots den höga andelen noterade innehav, anses detta inte vara en svaghet. Börsnoterade bolag har passerat kvalitetskrav och ger lägre risk än onoterade. Lincs höga transaktionsintensitet och välfyllda kassa ger möjligheter, men premien på 15 procent kan upplevas som hög.

Fortsätt läsa

Nyheter

Svolder gör ett bra jobb, men värderingen har blivit för hög, avvakta

Publicerad

den

Tidningen Börsveckan har gjort en analys av investmentbolaget Svolder som mynnar ut i en rekommendation att avvakta med aktien.

Svolder fokuserar på noterade småbolag, men Börsveckan anser att utmanande värderingar och en substanspremie gör aktien mindre attraktiv. Tomas Risbecker tog över som VD 2024 med höga förväntningar på att fortsätta tidigare framgångar. Bolaget, som startade 1993, har vuxit sitt substansvärde betydligt och har nu över 60 000 aktieägare. Trots en tuff ekonomisk start har Svolder lyckats genom att fokusera på undervärderade småbolag.

Portföljen innehåller både potential och risker, och även om Börsveckan gillar det största innehavet New Wave långsiktigt med satsningar på bland annat Tenson-förvärvet och segmentet Sport & Fritid så visade rapporten för första kvartalet på en sjunkande omsättning och lönsamhet. Exponering mot tillverkningssektorer skapar utmaningar, även om vissa bolag som MilDef visar långsiktig potential. Den genomsnittliga värderingen av portföljen är ljummen, och med en substanspremie på 8 procent är aktien inte köpvärd är tidningens slutsats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Traction har för mycket av sin substans i räntesparande anser Börsveckan

Publicerad

den

Tänker på investeringar

Börsveckan har denna gång gjort en stor insats med att analysera investmentbolagen och ett av dem är Traction. Aktien får en avvakta-rekommendation.

Tidningens analytiker skriver att Traction utmärker sig genom en hög andel kassa och räntebärande placeringar. Mellan 2014-2015 ökade likvida medel från 12 procent till 34 procent, och 2016 steg räntebärande placeringar från 10 procent till 34 procent. Sedan dess har dessa legat kring 40 procent, förutom 2021. VD Petter Stillström påpekade 2016 att det var svårt att hitta attraktiva placeringar i den rådande nollräntemiljön.

Börsveckan noterar att det är ovanligt för ett investmentbolag att ha en så stor andel räntepapper och likvida medel. Detta kan ses som en strategi från familjen Stillström för att diversifiera inom bolaget, men det är inte optimalt för aktieägarna som förlorar möjligheten att disponera kassan själva.

Traction har gett omkring 60 procent avkastning de senaste fem åren på en portfölj som motsvarar 60 procent av substansen. Om de varit fullinvesterade hade avkastningen varit bättre, men deras portfölj har högre risk än index. Med en substansrabatt på knappt 5 procent är det inte tillräckligt attraktivt för att locka till köp.

Fortsätt läsa

Gaming

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.

Populära